> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Bế mạc phiên họp thứ 9 của UBTBQH: Chuẩn bị kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng tốt nhất, cao nhất các nội d

Bế mạc phiên họp thứ 9 của UBTBQH: Chuẩn bị kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng tốt nhất, cao nhất các nội dung trình Quốc hội

25/03/2022
Chiều 24/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 9 sau 6,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao để xem xét, cho ý kiến 15 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và quyết định một số vấn đề lớn thuộc thẩm quyền.
 
Chuẩn bị kỹ lưỡng, cho ý kiến nhiều bước, nhiều vòng bảo đảm chất lượng tốt nhất trình Quốc hội

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, về công tác lập pháp tại phiên họp lần thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 3 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, thảo luận và thông qua 1 dự án pháp lệnh, 1 nghị quyết sẽ trình Quốc hội và ban hành 2 nghị quyết theo thẩm quyền.
 
 image001.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 9

Đối với các dự án luật, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận hai dự án Luật này đã được các cơ quan thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng.

Trong đó, dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hướng tiếp thu, tiếp tục chỉnh lý các điều khoản liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, bảo hiểm vi mô trong Luật Kinh doanh bảo hiểm, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm... Về cơ bản, dự án Luật đã đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Đối với dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất nhận định đây là dự án Luật đã có sự quan tâm rất sâu sắc của xã hội; đồng thời ghi nhận các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan soạn thảo đã đầu tư rất nhiều công sức, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm để làm rõ nhiều vấn đề lớn liên quan. Về cơ bản các nội dung của dự án Luật đã đáp ứng được các yêu cầu, mục đích và các quan điểm lớn trong xây dựng luật, nhất là vấn đề coi điện ảnh vừa là một loại hình tác phẩm nghệ thuật và  sản xuất phim là một ngành công nghiệp văn hóa; đồng thời, thích ứng với điều kiện phát triển công nghiệp điện ảnh trong điều kiện kinh tế số, xã hội số, không gian mạng.

Tuy nhiên, đây là một dự án Luật khó, nhiều chính sách, nhiều thể chế còn có những khó khăn khi quy định thành những điều khoản chi tiết. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cố gắng khắc phục tối đa tình trạng luật khung, luật ống, cố gắng quy định chi tiết đến mức độ cao nhất trong luật có thể. Đối với một số vấn đề quá chi tiết hơn có thể giao cho Chính phủ hướng dẫn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, hai dự án Luật này sẽ được tiếp tục cho ý kiến cùng với hai dự án Luật khác (dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra vào ngày 28-29/3 tới; nhấn mạnh, đây là một bước nữa trong quá trình xây dựng pháp luật theo tinh thần nhiều vòng, nhiều bước kỹ lưỡng để khi trình ra Quốc hội chất lượng dự án Luật là cao nhất, từ đó tiết kiệm được tối đa thời gian họp của Quốc hội.
 
image003.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết xây dựng dự án Luật này để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng liên quan đến phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế về dân chủ ở cơ sở, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thực tiễn thời gian qua. Dự án Luật này được kế thừa trên cơ sở Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số Nghị định của Chính phủ, Quy chế về thực hành dân chủ ở cơ sở và một phần của Luật Thanh tra là thiết chế thanh tra Nhân dân chuyển sang dự án Luật này.

Nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành một buổi rất trọn vẹn để cho ý kiến về các vấn đề lớn và những vấn đề cụ thể của dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hồ sơ hồ sơ dự án Luật, bổ sung các đánh giá tác động ở cả 3 khu vực là khu vực xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế… bảo đảm chất lượng cao nhất ngay kỳ đầu tiên trình Quốc hội.

Kịp thời ban hành những quyết sách quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, tham gia ngay từ đầu của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội cùng với các cơ quan chủ trì thẩm tra. Hồ sơ, tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đảm bảo tính công phu, đầy đủ được chuẩn bị kỹ lưỡng và đủ điều kiện để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, xem xét và thông qua dự thảo Nghị quyết này.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, theo thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và ban hành 2 Nghị quyết rất quan trọng.

Một là, Nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để kịp thời góp phần bình ổn thị trường xăng, dầu trong bối cảnh nguồn cung xăng, dầu khan hiếm, giá dầu thô có xu hướng tăng cao, góp phần tích cực cho hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 và hỗ trợ cho Chương trình phòng, chống dịch, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Hai là, Nghị quyết về việc tăng thêm giờ làm việc trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động theo đề nghị của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết này cũng được sự quan tâm rất sâu sắc của dư luận xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có những quyết sách kịp thời để vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay, trong điều kiện các đơn hàng cần phải giải quyết gấp để đảm bảo được tiến độ giao hàng, đồng thời đảm bảo được sức khỏe cho người lao động và giải quyết hài hòa quan hệ lao động trong doanh nghiệp, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của giới chủ cũng như lợi ích của người lao động.
 
 image005.jpg
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điểm lại
những kết quả của phiên họp

Định hướng hành trang cho các Đoàn giám sát sẵn sàng tác nghiệp

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành thời gian thỏa đáng để xem xét và cho ý kiến về kết quả bước đầu của 3 Đoàn giám sát chuyên đề và việc quyết định lựa chọn các đơn vị, địa phương để tiến hành khảo sát thực tế đối với các Đoàn giám sát. Đó là, Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 5 năm 2016-2021; Đoàn giám sát về việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Đoàn giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí và đánh giá cao các báo cáo kết quả giám sát bước đầu về 3 chuyên đề nêu trên, ghi nhận sự nỗ lực của Thường trực Đoàn giám sát và các Tổ giúp việc đã triển khai thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các kế hoạch và đề cương giám sát theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, các bộ, các ngành, các địa phương trong việc báo cáo, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dù mới là kết quả bước đầu nhưng với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa nên các báo cáo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, các nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả giám sát 3 chuyên đề nêu trên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thường trực các Đoàn giám sát phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều hòa chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát tại các địa phương, các bộ, ngành, cơ quan và đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo về nội dung, thời gian và địa điểm, nhằm đảm bảo việc thực hiện giám sát chuyên đề ngày càng thiết thực trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh, đây là 3 chuyên đề giám sát rất quan trọng đều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đầy đủ hành trang, đường hướng, đến này vấn đề còn lại là tác nghiệp, tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đoàn giám sát rà soát lại việc phân công, tăng cường công tác chỉ đạo, tinh thần rất khẩn trương, tập trung, nỗ lực để làm tốt nhất.
 
 image007.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến định hướng nhiều vấn đề lớn và cụ thể là cơ sở để các cơ quan tiếp thu, thực hiện trong quá trình xây dựng pháp luật và tổ chức hoạt động giám sát

Về Báo cáo công tác dân nguyện tháng 2/2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cao với báo cáo và cho rằng chất lượng báo cáo công tác dân nguyện ngày càng được nâng lên. Báo cáo đã tiếp tục nêu vấn đề nổi cộm, được cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết. Các kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá cao các cơ quan hữu quan, nhất là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện các kiến nghị đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận tại phiên họp thứ 8. Qua đó, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị cử tri có những chuyển biến tích cực hơn.

Quyết liệt thực hiện các cam kết trước cử tri và Nhân dân tại phiên chất vấn

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành 1 ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai lĩnh vực công thương và tài nguyên, môi trường. Qua thống kê cho thấy, dù chỉ tiến hành một ngày nhưng người tham gia chất vấn và tranh luận rất đông đảo với 48 đại biểu tham gia chất vấn và 10 đại biểu tiến hành tranh luận. Cùng với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trả lời chính, các thành viên Chính phủ bao gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và nhiều vị Bộ trưởng đã tham gia trả lời chất vấn, làm rõ được nhiều vấn đề về thực trạng, đi đến cùng các sự việc và đề xuất ra được nhiều các kiến nghị, các giải pháp, đảm bảo tính khả thi và thiết thực. Kết thúc hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và đồng tình nhất trí rất cao ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, trưởng ngành và thành viên Chính phủ cần thực hiện quyết liệt, triển khai ngay những nội dung đã cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cử tri cả nước. Các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được quyết định trong nghị quyết, chủ động tổ chức các phiên giải trình về lĩnh vực phụ trách nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đồng bào, cử tri và Nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm, vừa qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã rất tích cực tổ chức phiên giải trình, tới đây có Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã giao cho Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức giám sát việc sản xuất cung ứng, nhập khẩu xăng dầu và tình hình hoạt động thực trạng tài chính của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 3/2022. Đây là việc rất quan trọng nằm trong chủ trương giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cùng làm rõ và hỗ trợ Chính phủ tìm mọi biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo cho cung ứng xăng dầu và hoạt động của nhà máy Nghi Sơn, đảm bảo an ninh năng lượng rất là quan trọng.
 
image009.jpg
Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp, các cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận nội dung phiên họp đồng thời chuẩn bị tích cực cho phiên họp tiếp theo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 38 Quốc hội khóa XI và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, thống nhất trình Quốc hội xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo tổng thể của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 66 của Quốc hội, xem xét, quyết định các nội dung liên quan tại Kỳ họp thứ 3 tới. Đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo gửi Quốc hội và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường để thẩm tra chính thức, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2020 và 2021 để đảm bảo các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài đủ điều kiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước. Đây là các khoản bổ sung dự toán nên cần phải trình Quốc hội xem xét, quyết định để đảm bảo thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Khẩn trương chuẩn bị cho phiên họp tiếp theo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, toàn bộ các nội dung của phiên họp cơ bản thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên, thời gian họp rút được ngắn 1 ngày so với dự kiến ban đầu do một số nội dung phải rút ra khỏi chương trình. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ, các ngành, các cơ quan của Quốc hội lưu ý khắc phục vấn đề này. Theo đó, phải đảm bảo được đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, đảm bảo chặt chẽ thì mới đề xuất đưa vào chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tránh trường hợp đưa vào chương trình phiên họp nhưng đến khi khai mạc xong lại trình lại là chưa có đủ thời gian thẩm tra hoặc chưa có tài liệu để thẩm tra.

Cho biết, dự kiến khối lượng công việc tại phiên họp thứ 10 (tháng 4/2022) là rất nặng nề, tập trung cao độ để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội; nhấn mạnh thời gian rất khẩn trương, nội dung nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp này, vừa phải khẩn trương ban hành tất cả các thông báo, kết luận và ký để ban hành các Nghị quyết đã được thông qua, đồng thời chuẩn bị tích cực cho phiên họp thứ 10 tới./.
Theo quochoi.vn

Bế mạc phiên họp thứ 9 của UBTBQH: Chuẩn bị kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng tốt nhất, cao nhất các nội dung trình Quốc hội

25/03/2022
Chiều 24/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 9 sau 6,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao để xem xét, cho ý kiến 15 nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và quyết định một số vấn đề lớn thuộc thẩm quyền.
 
Chuẩn bị kỹ lưỡng, cho ý kiến nhiều bước, nhiều vòng bảo đảm chất lượng tốt nhất trình Quốc hội

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, về công tác lập pháp tại phiên họp lần thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 3 dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3, thảo luận và thông qua 1 dự án pháp lệnh, 1 nghị quyết sẽ trình Quốc hội và ban hành 2 nghị quyết theo thẩm quyền.
 
 image001.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 9

Đối với các dự án luật, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi và dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận hai dự án Luật này đã được các cơ quan thẩm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị một cách rất kỹ lưỡng.

Trong đó, dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hướng tiếp thu, tiếp tục chỉnh lý các điều khoản liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài, đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, bảo hiểm vi mô trong Luật Kinh doanh bảo hiểm, Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm... Về cơ bản, dự án Luật đã đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Đối với dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất nhận định đây là dự án Luật đã có sự quan tâm rất sâu sắc của xã hội; đồng thời ghi nhận các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan soạn thảo đã đầu tư rất nhiều công sức, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm để làm rõ nhiều vấn đề lớn liên quan. Về cơ bản các nội dung của dự án Luật đã đáp ứng được các yêu cầu, mục đích và các quan điểm lớn trong xây dựng luật, nhất là vấn đề coi điện ảnh vừa là một loại hình tác phẩm nghệ thuật và  sản xuất phim là một ngành công nghiệp văn hóa; đồng thời, thích ứng với điều kiện phát triển công nghiệp điện ảnh trong điều kiện kinh tế số, xã hội số, không gian mạng.

Tuy nhiên, đây là một dự án Luật khó, nhiều chính sách, nhiều thể chế còn có những khó khăn khi quy định thành những điều khoản chi tiết. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cố gắng khắc phục tối đa tình trạng luật khung, luật ống, cố gắng quy định chi tiết đến mức độ cao nhất trong luật có thể. Đối với một số vấn đề quá chi tiết hơn có thể giao cho Chính phủ hướng dẫn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết thêm, hai dự án Luật này sẽ được tiếp tục cho ý kiến cùng với hai dự án Luật khác (dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách diễn ra vào ngày 28-29/3 tới; nhấn mạnh, đây là một bước nữa trong quá trình xây dựng pháp luật theo tinh thần nhiều vòng, nhiều bước kỹ lưỡng để khi trình ra Quốc hội chất lượng dự án Luật là cao nhất, từ đó tiết kiệm được tối đa thời gian họp của Quốc hội.
 
image003.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án Luật Thực hành dân chủ ở cơ sở. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết xây dựng dự án Luật này để thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng liên quan đến phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế về dân chủ ở cơ sở, khắc phục kịp thời những hạn chế, bất cập về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong thực tiễn thời gian qua. Dự án Luật này được kế thừa trên cơ sở Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số Nghị định của Chính phủ, Quy chế về thực hành dân chủ ở cơ sở và một phần của Luật Thanh tra là thiết chế thanh tra Nhân dân chuyển sang dự án Luật này.

Nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành một buổi rất trọn vẹn để cho ý kiến về các vấn đề lớn và những vấn đề cụ thể của dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện hồ sơ hồ sơ dự án Luật, bổ sung các đánh giá tác động ở cả 3 khu vực là khu vực xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố; các tổ chức, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế… bảo đảm chất lượng cao nhất ngay kỳ đầu tiên trình Quốc hội.

Kịp thời ban hành những quyết sách quan trọng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, tham gia ngay từ đầu của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội cùng với các cơ quan chủ trì thẩm tra. Hồ sơ, tài liệu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đảm bảo tính công phu, đầy đủ được chuẩn bị kỹ lưỡng và đủ điều kiện để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, xem xét và thông qua dự thảo Nghị quyết này.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp này, theo thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và ban hành 2 Nghị quyết rất quan trọng.

Một là, Nghị quyết về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để kịp thời góp phần bình ổn thị trường xăng, dầu trong bối cảnh nguồn cung xăng, dầu khan hiếm, giá dầu thô có xu hướng tăng cao, góp phần tích cực cho hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19 và hỗ trợ cho Chương trình phòng, chống dịch, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế.

Hai là, Nghị quyết về việc tăng thêm giờ làm việc trong 1 tháng và trong 1 năm của người lao động theo đề nghị của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết này cũng được sự quan tâm rất sâu sắc của dư luận xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có những quyết sách kịp thời để vừa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay, trong điều kiện các đơn hàng cần phải giải quyết gấp để đảm bảo được tiến độ giao hàng, đồng thời đảm bảo được sức khỏe cho người lao động và giải quyết hài hòa quan hệ lao động trong doanh nghiệp, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của giới chủ cũng như lợi ích của người lao động.
 
 image005.jpg
Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã điểm lại
những kết quả của phiên họp

Định hướng hành trang cho các Đoàn giám sát sẵn sàng tác nghiệp

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành thời gian thỏa đáng để xem xét và cho ý kiến về kết quả bước đầu của 3 Đoàn giám sát chuyên đề và việc quyết định lựa chọn các đơn vị, địa phương để tiến hành khảo sát thực tế đối với các Đoàn giám sát. Đó là, Đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 5 năm 2016-2021; Đoàn giám sát về việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; Đoàn giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí và đánh giá cao các báo cáo kết quả giám sát bước đầu về 3 chuyên đề nêu trên, ghi nhận sự nỗ lực của Thường trực Đoàn giám sát và các Tổ giúp việc đã triển khai thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc các kế hoạch và đề cương giám sát theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo yêu cầu và tiến độ theo kế hoạch. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, các bộ, các ngành, các địa phương trong việc báo cáo, cung cấp tài liệu theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, dù mới là kết quả bước đầu nhưng với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa nên các báo cáo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, các nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả giám sát 3 chuyên đề nêu trên.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị thường trực các Đoàn giám sát phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều hòa chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát tại các địa phương, các bộ, ngành, cơ quan và đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lặp, chồng chéo về nội dung, thời gian và địa điểm, nhằm đảm bảo việc thực hiện giám sát chuyên đề ngày càng thiết thực trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh, đây là 3 chuyên đề giám sát rất quan trọng đều đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, đầy đủ hành trang, đường hướng, đến này vấn đề còn lại là tác nghiệp, tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đoàn giám sát rà soát lại việc phân công, tăng cường công tác chỉ đạo, tinh thần rất khẩn trương, tập trung, nỗ lực để làm tốt nhất.
 
 image007.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến định hướng nhiều vấn đề lớn và cụ thể là cơ sở để các cơ quan tiếp thu, thực hiện trong quá trình xây dựng pháp luật và tổ chức hoạt động giám sát

Về Báo cáo công tác dân nguyện tháng 2/2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cao với báo cáo và cho rằng chất lượng báo cáo công tác dân nguyện ngày càng được nâng lên. Báo cáo đã tiếp tục nêu vấn đề nổi cộm, được cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, giải quyết. Các kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 2 và Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ nhất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá cao các cơ quan hữu quan, nhất là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện các kiến nghị đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận tại phiên họp thứ 8. Qua đó, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị cử tri có những chuyển biến tích cực hơn.

Quyết liệt thực hiện các cam kết trước cử tri và Nhân dân tại phiên chất vấn

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành 1 ngày để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai lĩnh vực công thương và tài nguyên, môi trường. Qua thống kê cho thấy, dù chỉ tiến hành một ngày nhưng người tham gia chất vấn và tranh luận rất đông đảo với 48 đại biểu tham gia chất vấn và 10 đại biểu tiến hành tranh luận. Cùng với Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trả lời chính, các thành viên Chính phủ bao gồm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và nhiều vị Bộ trưởng đã tham gia trả lời chất vấn, làm rõ được nhiều vấn đề về thực trạng, đi đến cùng các sự việc và đề xuất ra được nhiều các kiến nghị, các giải pháp, đảm bảo tính khả thi và thiết thực. Kết thúc hoạt động chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và đồng tình nhất trí rất cao ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, trưởng ngành và thành viên Chính phủ cần thực hiện quyết liệt, triển khai ngay những nội dung đã cam kết trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cử tri cả nước. Các cơ quan của Quốc hội tổ chức giám sát việc thực hiện những nội dung được quyết định trong nghị quyết, chủ động tổ chức các phiên giải trình về lĩnh vực phụ trách nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của đồng bào, cử tri và Nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết thêm, vừa qua, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đã rất tích cực tổ chức phiên giải trình, tới đây có Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính, Ngân sách. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã giao cho Ủy ban Tài chính, Ngân sách tổ chức giám sát việc sản xuất cung ứng, nhập khẩu xăng dầu và tình hình hoạt động thực trạng tài chính của dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách cần chỉ đạo thực hiện quyết liệt và có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 3/2022. Đây là việc rất quan trọng nằm trong chủ trương giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cùng làm rõ và hỗ trợ Chính phủ tìm mọi biện pháp để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đảm bảo cho cung ứng xăng dầu và hoạt động của nhà máy Nghi Sơn, đảm bảo an ninh năng lượng rất là quan trọng.
 
image009.jpg
Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp, các cơ quan khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận nội dung phiên họp đồng thời chuẩn bị tích cực cho phiên họp tiếp theo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ, tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 38 Quốc hội khóa XI và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, thống nhất trình Quốc hội xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với báo cáo tổng thể của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết 66 của Quốc hội, xem xét, quyết định các nội dung liên quan tại Kỳ họp thứ 3 tới. Đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo gửi Quốc hội và Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường để thẩm tra chính thức, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2020 và 2021 để đảm bảo các khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài đủ điều kiện hạch toán, quyết toán ngân sách nhà nước. Đây là các khoản bổ sung dự toán nên cần phải trình Quốc hội xem xét, quyết định để đảm bảo thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Khẩn trương chuẩn bị cho phiên họp tiếp theo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, toàn bộ các nội dung của phiên họp cơ bản thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên, thời gian họp rút được ngắn 1 ngày so với dự kiến ban đầu do một số nội dung phải rút ra khỏi chương trình. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Bộ, các ngành, các cơ quan của Quốc hội lưu ý khắc phục vấn đề này. Theo đó, phải đảm bảo được đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, đảm bảo chặt chẽ thì mới đề xuất đưa vào chương trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tránh trường hợp đưa vào chương trình phiên họp nhưng đến khi khai mạc xong lại trình lại là chưa có đủ thời gian thẩm tra hoặc chưa có tài liệu để thẩm tra.

Cho biết, dự kiến khối lượng công việc tại phiên họp thứ 10 (tháng 4/2022) là rất nặng nề, tập trung cao độ để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội; nhấn mạnh thời gian rất khẩn trương, nội dung nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau phiên họp này, vừa phải khẩn trương ban hành tất cả các thông báo, kết luận và ký để ban hành các Nghị quyết đã được thông qua, đồng thời chuẩn bị tích cực cho phiên họp thứ 10 tới./.
Theo quochoi.vn