> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Cần thiết có Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam

Cần thiết có Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam

12/10/2022
Sáng 12.10, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ Mười sáu, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành Phiên họp.

Sau khi nghe đơn vị thiết kế Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam giới thiệu về thiết kế, ý nghĩa của Bộ Nhận diện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc tiếp tục hoàn thiện đầy đủ, toàn diện Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam theo hoạt động của Quốc hội ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, đổi mới là điều cần thiết. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là bộ nhận diện cho Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - nên thủ tục, quy trình, tính pháp lý phải bảo đảm chặt chẽ, thủ tục đăng ký, bản quyền phải minh bạch, bảo đảm nghiêm túc các yếu tố quốc gia bắt buộc trong các quy định của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, về ngoại giao, về hành chính. 

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Quốc hội và đơn vị thiết kế nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cao về sự cần thiết ban hành Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam để chính thức sử dụng đối với tất cả các hoạt động, sự kiện liên quan đến Quốc hội; việc sớm ban hành Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị, truyền tải thông điệp gần gũi, thân thiện với cử tri, Nhân dân, bạn bè quốc tế, tạo dấu ấn của Quốc hội, phản ánh tính chuyên nghiệp, hiện đại của Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
 
image003.jpg
Đại biểu dự Phiên họp. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội khẩn trương tiếp thu để nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam trình Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi ban hành quyết định về việc xác nhận logo và Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện, Ủy ban Thường Quốc hội nếu còn có ý tưởng thì tiếp tục trao đổi hoặc có thư gửi cho Văn phòng Quốc hội về Bộ Nhận diện cũng như logo để quá trình tiếp thu được toàn diện, đồng thuận ở mức cao nhất.
Theo daibieunhandan.vn

Cần thiết có Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam

12/10/2022
Sáng 12.10, tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ Mười sáu, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành Phiên họp.

Sau khi nghe đơn vị thiết kế Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam giới thiệu về thiết kế, ý nghĩa của Bộ Nhận diện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc tiếp tục hoàn thiện đầy đủ, toàn diện Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam theo hoạt động của Quốc hội ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, đổi mới là điều cần thiết. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là bộ nhận diện cho Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất - nên thủ tục, quy trình, tính pháp lý phải bảo đảm chặt chẽ, thủ tục đăng ký, bản quyền phải minh bạch, bảo đảm nghiêm túc các yếu tố quốc gia bắt buộc trong các quy định của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, về ngoại giao, về hành chính. 

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Văn phòng Quốc hội và đơn vị thiết kế nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cao về sự cần thiết ban hành Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam để chính thức sử dụng đối với tất cả các hoạt động, sự kiện liên quan đến Quốc hội; việc sớm ban hành Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị, truyền tải thông điệp gần gũi, thân thiện với cử tri, Nhân dân, bạn bè quốc tế, tạo dấu ấn của Quốc hội, phản ánh tính chuyên nghiệp, hiện đại của Quốc hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.
 
image003.jpg
Đại biểu dự Phiên họp. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Văn phòng Quốc hội khẩn trương tiếp thu để nghiên cứu tiếp tục hoàn thiện Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam trình Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi ban hành quyết định về việc xác nhận logo và Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam. Trong quá trình nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện, Ủy ban Thường Quốc hội nếu còn có ý tưởng thì tiếp tục trao đổi hoặc có thư gửi cho Văn phòng Quốc hội về Bộ Nhận diện cũng như logo để quá trình tiếp thu được toàn diện, đồng thuận ở mức cao nhất.
Theo daibieunhandan.vn