> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí củ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của HĐND trong hệ thống chính trị

22/02/2023
Ngày 21/02/2023, tại Quảng Ninh, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đã được tổ chức trọng thể. Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có phát biểu ghi nhận và chỉ đạo công tác hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành phố trong cả nước thời gian tới. Trân trọng giới thiệu toàn văn:
 
image001.png

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí của HĐND trong hệ thống chính trị

22/02/2023
Ngày 21/02/2023, tại Quảng Ninh, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023 đã được tổ chức trọng thể. Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có phát biểu ghi nhận và chỉ đạo công tác hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành phố trong cả nước thời gian tới. Trân trọng giới thiệu toàn văn:
 
image001.png