> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

28/12/2022
Chiều 28.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ cơ quan VPQH, VPQH và Công đoàn cơ quan VPQH. 
 
image001.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. 

Hoạt động Quốc hội tiếp tục đổi mới, nhiều dấu ấn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, vừa qua, Đảng đoàn Quốc hội đã họp và có sự tham gia của các cơ quan xây dựng Đảng Trung ương để đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá năm 2022, Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, lớn hơn cả năm 2021, bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên và cả những nhiệm vụ đột xuất nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. 

"Kết quả chúng ta đạt được là khá toàn diện, kể cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, công tác dân nguyện, công tác đối ngoại, công tác thông tin truyền thông và các công tác khác của Quốc hội... Trong đó có những dấu ấn nổi bật, góp phần quan trọng cùng với toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2022, tiếp tục tạo tiền đề cho năm 2023, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao; Nhân dân và cử tri ghi nhận, đồng tình và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội. Kết quả hoạt động của Quốc hội đã đóng góp chung vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong năm 2022 đã bám sát định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, ngày càng trở nên chuyên nghiệp và hiện đại hơn.
 
image003.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2022, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã triển khai nghiên cứu, xây dựng rất nhiều đề án, trên cơ sở đó trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết để tiếp tục tạo dựng các khung khổ pháp lý cho hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây mới là năm thứ hai của nhiệmn kỳ nhưng chúng ta đã hoàn thành hơn 50% các đề án trong Chương trình công tác của cả nhiệm kỳ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của VPQH, tiếp tục kiện toàn các tổ chức bên trong của VPQH như Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam... theo hướng ngày càng phải tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, có được những kết quả đó là do hoạt động của Quốc hội nói chung, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội; hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch Nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam... Trong đó, một nhân tố hết sức quan trọng là năng lực, hiệu quả hoạt động của thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, tổ chức, phục vụ các hoạt động của Quốc hội. Văn phòng Quốc hội đã xử lý khối lượng công việc rất lớn và “thông đồng bén giọt”, bảo đảm chất lượng tham mưu, phục vụ, ngày càng làm tốt hơn chức năng của thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội.

Chia sẻ công tác văn phòng thường không bị phê bình đã quý rồi nhưng Chủ tịch Quốc hội cho rằng, VPQH được khen nhiều hơn. "Với phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Chất lượng – Chuyên nghiệp – Hiện đại”, các đồng chí đã làm việc tận tâm, tận tụy, tối ngày sáng đèn vì yêu cầu công việc, không kể ngày nghỉ, ngày lễ; không ngừng cải tiến, đổi mới tổ chức bộ máy cũng như cách thức, lề lối làm việc, có những tiến bộ vượt bậc trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác tham mưu, phục vụ, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực và phối hợp hiệu quả với các cơ quan, tổ chức hữu quan. Mọi việc được chuẩn hoá và đi vào nền nếp hơn, ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; hiệu quả phối hợp cả bên trong, bên ngoài, dọc – ngang – trên – dưới đều thông suốt hơn", Chủ tịch Quốc hội nhận định. 

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến, sự tận tâm, tận tuỵ, nỗ lực hết mình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VPQH trong năm vừa qua; nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả rất xuất sắc, khá toàn diện của các đồng chí.
 
image005.jpg

Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh để cán bộ, đảng viên hăng say làm việc, cống hiến

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ cơ quan VPQH, VPQH và Công đoàn cơ quan VPQH đã xác định đối với năm 2023, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lưu ý một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan VPQH thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhất là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan VPQH thật sự trong sạch, thực sự vững mạnh toàn diện, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan VPQH.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội bảo đảm ngày càng hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch. Trong đó, trọng tâm là chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Kỳ họp thứ Năm và Kỳ họp thứ Sáu của Quốc hội; các phiên họp và Hội nghị quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường công tác lập pháp theo tinh thần Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát bổ sung thêm các nhiệm vụ chưa được đưa vào Kế hoạch này.

Tiếp tục làm tốt công tác giám sát, ngoài tập trung cho 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần đẩy mạnh hoạt động giám sát về các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tăng cường hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 560 ngày 22.7.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuẩn bị tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (tại Kỳ họp thứ Sáu). Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng, hoàn thiện Định hướng hoạt động đối ngoại của Quốc hội theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, nâng cao vai trò của ngoại giao nghị viện.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án Quốc hội điện tử do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Ban. Trong năm 2023, dự kiến sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt Đề án Quốc hội điện tử giai đoạn 2022-2026 và tầm nhìn đến năm 2030 để sớm đi vào chính quy, hiện đại, nhất là hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Thứ tư, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 3 Văn phòng Trung ương và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp hoạt động với Chủ tịch Nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức khác.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, trên cơ sở đó rà soát lại và xây dựng vị trí việc làm, hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động của từng đơn vị. Đảng đoàn Quốc hội cũng đã bàn nhiều về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo các Vụ, đơn vị của VPQH. Hiện nay biên chế chưa sử dụng hết. Do đó, một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là triển khai kế hoạch tuyển dụng, bổ sung công chức, cán bộ để các Vụ, Cục, đơn vị; nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút những cán bộ tâm huyết, có năng lực, trình độ, chuyên môn sâu, nhất là khả năng viết, tổng hợp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Lãnh đạo Quốc hội; tiếp tục triển khai phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương thông qua hình thức thi tuyển; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cũng như quan tâm đến công tác điều động, luân chuyển, quy hoạch cán bộ. Tiếp tục chuẩn hoá các quy trình làm việc, đưa mọi hoạt động vào nền nếp.

"Chúng tôi rất chia sẻ với áp lực công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động VPQH thời gian qua. Đảng đoàn Quốc hội cũng rất trăn trở. Một mặt duy trì áp lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu nhưng đồng thời cũng phải có các giải pháp để tạo động lực, thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, áp dụng tối đa các quy định, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch để cán bộ, đảng viên yên tâm phấn đấu, hăng say làm việc, cống hiến". Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị VPQH thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm kịp thời biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập và lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng tinh thần cống hiến, phục vụ Quốc hội.  

Mặc dù khối lượng công việc, yêu cầu, nhiệm vụ sắp tới rất nặng nề, nhất là Kỳ họp bất thường lần thứ Hai sẽ diễn ra ngay sau Tết Dương lịch 2023, nhưng Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ, VPQH  và Công đoàn cơ quan VPQH sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 77 năm đồng hành, tham mưu, phục vụ Quốc hội, những kết quả đạt được, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ngày càng tiến bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường phối hợp với Đảng ủy Cơ quan VPQH; Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ của VPQH.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trịnh Ngọc Đức đã công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường và 2 đồng chí đảng viên khác trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; công bố các quyết định khen thưởng.
 
image007.jpg
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
 
 
image009.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.
 
 
image011.jpg
 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Khắc Cường và đảng viên Vũ Mạnh Cường. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Khắc Cường và đảng viên Vũ Mạnh Cường.
 
image013.jpg
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Phó Bí thư Thường trực cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; nguyên Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Quốc Thắng và nguyên hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách Nguyễn Duy Khiển.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Phó Bí thư Thường trực cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; nguyên Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Quốc Thắng và nguyên hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách Nguyễn Duy Khiển.
 
image015.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Đại biểu Nhân dân cho Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền.  
 
image017.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Đại biểu Nhân dân cho Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Pháp luật cho Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Duy Tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Đại biểu Nhân dân cho Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Pháp luật cho Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Duy Tiến. 
 
image019.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ Xã hội, Vụ Phục vụ hoạt động giám sát và Vụ trưởng Vụ Thư ký Phan Thị Thuỳ Linh.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ Xã hội, Vụ Phục vụ hoạt động giám sát và Vụ trưởng Vụ Thư ký Phan Thị Thuỳ Linh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội tặng một số đơn vị.
 
image021.jpg
 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH tặng Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân; Chi bộ Pháp luật; Chi bộ Tài chính – Ngân sách; Chi bộ Văn hoá, Giáo dục; Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội. 

Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Bùi Văn Cường đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH tặng Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân; Chi bộ Pháp luật; Chi bộ Tài chính – Ngân sách; Chi bộ Văn hoá, Giáo dục; Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội. 

image023.jpg 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn Phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tặng giấy khen cho các Đảng viên xuất sắc năm 2022. 
Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị
 
Tiếp đó, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo VPQH, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường đã phát động phong trào thi đua năm 2023 của VPQH với các trọng tâm sau:
image025.jpg
 Toàn cảnh hội nghị. 

Một là, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, bám sát quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; quán triệt đầy đủ, sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai là, tạo môi trường, điều kiện, động lực và đổi mới phương thức đánh giá nhằm khuyến khích thi đua giữa tập thể với tập thể, cá nhân với cá nhân trong Văn phòng Quốc hội; đẩy mạnh thi đua trong việc tham mưu chuẩn hóa quy trình, thủ tục, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong cơ quan Văn phòng Quốc hội.
 
image027.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. 

Ba là, các Khối thi đua, các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chủ động xây dựng, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, cá nhân. Trong đó, nội dung, tiêu chí thi đua phải rõ ràng, minh bạch, thuận lợi trong triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát; thu hút sự tham gia đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích tập thể, cá nhân đề xuất ý tưởng, sáng kiến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Thúc đẩy nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để học tập, nêu gương và lan tỏa trong cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Bốn là, tăng cường năng lực tham mưu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, phát huy vai trò của Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan; tiếp tục nâng cao chất lượng xét duyệt của Hội đồng xét sáng kiến và đề tài khoa học nhằm phát huy năng lực trí tuệ của cá nhân, tập thể, thúc đẩy ứng dụng của sáng kiến vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Năm là, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội, các tổ chức đoàn thể khác trong Văn phòng Quốc hội tích cực vận động hội viên, đoàn viên đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua do Văn phòng Quốc hội phát động.
 
 image029.jpg

"Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội, các Khối thi đua, các Vụ, Cục, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, góp phần quan trọng vào thành công các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội trong năm 2023", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nhấn mạnh. 
Theo daibieunhandan.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

28/12/2022
Chiều 28.12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng bộ cơ quan VPQH, VPQH và Công đoàn cơ quan VPQH. 
 
image001.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. 

Hoạt động Quốc hội tiếp tục đổi mới, nhiều dấu ấn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, vừa qua, Đảng đoàn Quốc hội đã họp và có sự tham gia của các cơ quan xây dựng Đảng Trung ương để đánh giá, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội trong năm 2022. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá năm 2022, Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, lớn hơn cả năm 2021, bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên và cả những nhiệm vụ đột xuất nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. 

"Kết quả chúng ta đạt được là khá toàn diện, kể cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, công tác dân nguyện, công tác đối ngoại, công tác thông tin truyền thông và các công tác khác của Quốc hội... Trong đó có những dấu ấn nổi bật, góp phần quan trọng cùng với toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2022, tiếp tục tạo tiền đề cho năm 2023, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao; Nhân dân và cử tri ghi nhận, đồng tình và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội. Kết quả hoạt động của Quốc hội đã đóng góp chung vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 của đất nước", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, những đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong năm 2022 đã bám sát định hướng tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặc biệt là chương trình hành động của Đảng Đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, ngày càng trở nên chuyên nghiệp và hiện đại hơn.
 
image003.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự hội nghị. 

Năm 2022, Đảng đoàn Quốc hội cũng đã triển khai nghiên cứu, xây dựng rất nhiều đề án, trên cơ sở đó trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết để tiếp tục tạo dựng các khung khổ pháp lý cho hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây mới là năm thứ hai của nhiệmn kỳ nhưng chúng ta đã hoàn thành hơn 50% các đề án trong Chương trình công tác của cả nhiệm kỳ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của VPQH, tiếp tục kiện toàn các tổ chức bên trong của VPQH như Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam... theo hướng ngày càng phải tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại hơn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, có được những kết quả đó là do hoạt động của Quốc hội nói chung, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội; hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch Nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam... Trong đó, một nhân tố hết sức quan trọng là năng lực, hiệu quả hoạt động của thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội và Văn phòng Quốc hội với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, tổ chức, phục vụ các hoạt động của Quốc hội. Văn phòng Quốc hội đã xử lý khối lượng công việc rất lớn và “thông đồng bén giọt”, bảo đảm chất lượng tham mưu, phục vụ, ngày càng làm tốt hơn chức năng của thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội.

Chia sẻ công tác văn phòng thường không bị phê bình đã quý rồi nhưng Chủ tịch Quốc hội cho rằng, VPQH được khen nhiều hơn. "Với phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Chất lượng – Chuyên nghiệp – Hiện đại”, các đồng chí đã làm việc tận tâm, tận tụy, tối ngày sáng đèn vì yêu cầu công việc, không kể ngày nghỉ, ngày lễ; không ngừng cải tiến, đổi mới tổ chức bộ máy cũng như cách thức, lề lối làm việc, có những tiến bộ vượt bậc trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác tham mưu, phục vụ, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực và phối hợp hiệu quả với các cơ quan, tổ chức hữu quan. Mọi việc được chuẩn hoá và đi vào nền nếp hơn, ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; hiệu quả phối hợp cả bên trong, bên ngoài, dọc – ngang – trên – dưới đều thông suốt hơn", Chủ tịch Quốc hội nhận định. 

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến, sự tận tâm, tận tuỵ, nỗ lực hết mình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VPQH trong năm vừa qua; nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả rất xuất sắc, khá toàn diện của các đồng chí.
 
image005.jpg

Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh để cán bộ, đảng viên hăng say làm việc, cống hiến

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ cơ quan VPQH, VPQH và Công đoàn cơ quan VPQH đã xác định đối với năm 2023, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lưu ý một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan VPQH thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; nâng cao chất lượng công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhất là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ cơ quan VPQH thật sự trong sạch, thực sự vững mạnh toàn diện, là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan VPQH.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội bảo đảm ngày càng hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tính dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch. Trong đó, trọng tâm là chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Kỳ họp thứ Năm và Kỳ họp thứ Sáu của Quốc hội; các phiên họp và Hội nghị quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tăng cường công tác lập pháp theo tinh thần Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát bổ sung thêm các nhiệm vụ chưa được đưa vào Kế hoạch này.

Tiếp tục làm tốt công tác giám sát, ngoài tập trung cho 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần đẩy mạnh hoạt động giám sát về các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; tăng cường hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 560 ngày 22.7.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuẩn bị tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (tại Kỳ họp thứ Sáu). Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng, hoàn thiện Định hướng hoạt động đối ngoại của Quốc hội theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại, nâng cao vai trò của ngoại giao nghị viện.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án Quốc hội điện tử do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng Ban. Trong năm 2023, dự kiến sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt Đề án Quốc hội điện tử giai đoạn 2022-2026 và tầm nhìn đến năm 2030 để sớm đi vào chính quy, hiện đại, nhất là hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Thứ tư, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 3 Văn phòng Trung ương và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp hoạt động với Chủ tịch Nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan, tổ chức khác.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, trên cơ sở đó rà soát lại và xây dựng vị trí việc làm, hoàn thiện quy chế tổ chức, hoạt động của từng đơn vị. Đảng đoàn Quốc hội cũng đã bàn nhiều về việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo các Vụ, đơn vị của VPQH. Hiện nay biên chế chưa sử dụng hết. Do đó, một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là triển khai kế hoạch tuyển dụng, bổ sung công chức, cán bộ để các Vụ, Cục, đơn vị; nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút những cán bộ tâm huyết, có năng lực, trình độ, chuyên môn sâu, nhất là khả năng viết, tổng hợp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Lãnh đạo Quốc hội; tiếp tục triển khai phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương thông qua hình thức thi tuyển; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cũng như quan tâm đến công tác điều động, luân chuyển, quy hoạch cán bộ. Tiếp tục chuẩn hoá các quy trình làm việc, đưa mọi hoạt động vào nền nếp.

"Chúng tôi rất chia sẻ với áp lực công việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động VPQH thời gian qua. Đảng đoàn Quốc hội cũng rất trăn trở. Một mặt duy trì áp lực để cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu nhưng đồng thời cũng phải có các giải pháp để tạo động lực, thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, áp dụng tối đa các quy định, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, minh bạch để cán bộ, đảng viên yên tâm phấn đấu, hăng say làm việc, cống hiến". Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị VPQH thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, bảo đảm kịp thời biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến để nêu gương, học tập và lan tỏa đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng tinh thần cống hiến, phục vụ Quốc hội.  

Mặc dù khối lượng công việc, yêu cầu, nhiệm vụ sắp tới rất nặng nề, nhất là Kỳ họp bất thường lần thứ Hai sẽ diễn ra ngay sau Tết Dương lịch 2023, nhưng Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Đảng bộ, VPQH  và Công đoàn cơ quan VPQH sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 77 năm đồng hành, tham mưu, phục vụ Quốc hội, những kết quả đạt được, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, ngày càng tiến bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tăng cường phối hợp với Đảng ủy Cơ quan VPQH; Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ của VPQH.

Tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trịnh Ngọc Đức đã công bố các Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường và 2 đồng chí đảng viên khác trong Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; công bố các quyết định khen thưởng.
 
image007.jpg
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
 
 
image009.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.
 
 
image011.jpg
 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Khắc Cường và đảng viên Vũ Mạnh Cường. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Khắc Cường và đảng viên Vũ Mạnh Cường.
 
image013.jpg
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Phó Bí thư Thường trực cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; nguyên Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Quốc Thắng và nguyên hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách Nguyễn Duy Khiển.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho nguyên Phó Bí thư Thường trực cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; nguyên Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Nguyễn Quốc Thắng và nguyên hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Ngân sách Nguyễn Duy Khiển.
 
image015.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Đại biểu Nhân dân cho Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền.  
 
image017.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Đại biểu Nhân dân cho Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Pháp luật cho Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Duy Tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Báo Đại biểu Nhân dân cho Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Pháp luật cho Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Duy Tiến. 
 
image019.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ Xã hội, Vụ Phục vụ hoạt động giám sát và Vụ trưởng Vụ Thư ký Phan Thị Thuỳ Linh.
 
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ Xã hội, Vụ Phục vụ hoạt động giám sát và Vụ trưởng Vụ Thư ký Phan Thị Thuỳ Linh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội tặng một số đơn vị.
 
image021.jpg
 Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH tặng Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân; Chi bộ Pháp luật; Chi bộ Tài chính – Ngân sách; Chi bộ Văn hoá, Giáo dục; Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội. 

Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Bùi Văn Cường đã trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan VPQH tặng Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân; Chi bộ Pháp luật; Chi bộ Tài chính – Ngân sách; Chi bộ Văn hoá, Giáo dục; Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội. 

image023.jpg 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn Phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tặng giấy khen cho các Đảng viên xuất sắc năm 2022. 
Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị
 
Tiếp đó, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo VPQH, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường đã phát động phong trào thi đua năm 2023 của VPQH với các trọng tâm sau:
image025.jpg
 Toàn cảnh hội nghị. 

Một là, tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, bám sát quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; quán triệt đầy đủ, sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai là, tạo môi trường, điều kiện, động lực và đổi mới phương thức đánh giá nhằm khuyến khích thi đua giữa tập thể với tập thể, cá nhân với cá nhân trong Văn phòng Quốc hội; đẩy mạnh thi đua trong việc tham mưu chuẩn hóa quy trình, thủ tục, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại trong cơ quan Văn phòng Quốc hội.
 
image027.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. 

Ba là, các Khối thi đua, các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội chủ động xây dựng, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, cá nhân. Trong đó, nội dung, tiêu chí thi đua phải rõ ràng, minh bạch, thuận lợi trong triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát; thu hút sự tham gia đông đảo các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích tập thể, cá nhân đề xuất ý tưởng, sáng kiến và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn hướng tới mục tiêu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và đặt hiệu quả công việc lên hàng đầu. Thúc đẩy nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, các nhân tố mới để học tập, nêu gương và lan tỏa trong cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Bốn là, tăng cường năng lực tham mưu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan, phát huy vai trò của Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan; tiếp tục nâng cao chất lượng xét duyệt của Hội đồng xét sáng kiến và đề tài khoa học nhằm phát huy năng lực trí tuệ của cá nhân, tập thể, thúc đẩy ứng dụng của sáng kiến vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Năm là, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng Quốc hội, các tổ chức đoàn thể khác trong Văn phòng Quốc hội tích cực vận động hội viên, đoàn viên đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua do Văn phòng Quốc hội phát động.
 
 image029.jpg

"Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội, các Khối thi đua, các Vụ, Cục, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2023, góp phần quan trọng vào thành công các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội trong năm 2023", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nhấn mạnh. 
Theo daibieunhandan.vn