> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật

13/05/2014
Trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII các đại biểu Quốc hội Hà Công Long và Siu Hương tiếp xúc cử tri tại 03 huyện Kông Chro, Đak Pơ, Phú Thiện.
Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã phát biểu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của Nhà nước, kịp thời ban hành chính sách pháp luật của Nhà nước. Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và Luật đất đai năm 2013 và hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

Tuy nhiên, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật như: Sửa đổi Luật Doanh nghiệp; làm rõ vốn đầu tư trong Dự thảo Luật đầu tư công; bảo đảm tính thực thi của văn bản luật; việc hướng dẫn áp dụng cần tạo sự thống nhất. Nhiều văn bản hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn như Nghị định 74/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. Cử tri kiến nghị xem xét sửa đổi Nghị định 120/2010/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất đối với đối tượng là công nhân được giao đất ở trước 15/10/1993.

Đề nghị Nhà nước hỗ trợ nhiều hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số về vay vốn sản xuất nông nghiệp; vốn thực hiện các chương trình 134, 135 giai đoạn II; đầu tư xây dựng Quốc lộ 25 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những ý kiến, kiến nghị về chính sách, cử tri cũng kiến nghị những nội dung tại địa phương như: Quy hoạch đất, xây dựng cầu sông Ba (tại huyện Kông Chro) và một số nội dung về an ninh trật tự, thi hành pháp luật.

Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo với cử tri một số nội dung định hướng trong việc ban hành văn bản pháp luật, thực hiện quyền giám sát tối cao tại kỳ họp. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổng hợp gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội./.
Đức Thú

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật

13/05/2014
Trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII các đại biểu Quốc hội Hà Công Long và Siu Hương tiếp xúc cử tri tại 03 huyện Kông Chro, Đak Pơ, Phú Thiện.
Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã phát biểu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và hoạt động của Nhà nước, kịp thời ban hành chính sách pháp luật của Nhà nước. Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 2013 và Luật đất đai năm 2013 và hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ công cuộc xây dựng đất nước.

Tuy nhiên, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật như: Sửa đổi Luật Doanh nghiệp; làm rõ vốn đầu tư trong Dự thảo Luật đầu tư công; bảo đảm tính thực thi của văn bản luật; việc hướng dẫn áp dụng cần tạo sự thống nhất. Nhiều văn bản hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn như Nghị định 74/2013/NĐ-CP, ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. Cử tri kiến nghị xem xét sửa đổi Nghị định 120/2010/NĐ-CP, ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP, ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất đối với đối tượng là công nhân được giao đất ở trước 15/10/1993.

Đề nghị Nhà nước hỗ trợ nhiều hơn cho đồng bào dân tộc thiểu số về vay vốn sản xuất nông nghiệp; vốn thực hiện các chương trình 134, 135 giai đoạn II; đầu tư xây dựng Quốc lộ 25 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những ý kiến, kiến nghị về chính sách, cử tri cũng kiến nghị những nội dung tại địa phương như: Quy hoạch đất, xây dựng cầu sông Ba (tại huyện Kông Chro) và một số nội dung về an ninh trật tự, thi hành pháp luật.

Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo với cử tri một số nội dung định hướng trong việc ban hành văn bản pháp luật, thực hiện quyền giám sát tối cao tại kỳ họp. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tổng hợp gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội./.
Đức Thú