> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đại biểu Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chất

Đại biểu Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

03/11/2022
Theo Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, 14h00’ chiều 03/11/2022, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiến hành Phiên họp Chất vấn và trả lời chất vấn vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng.
 
Đặt vấn đề chất vấn tại Hội trường, đại biểu Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho biết: Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, trong đó có quy chuẩn tối thiểu về diện tích đất dành cho cây xanh công cộng ở đô thị. Đại biểu Đinh Ngọc Quý đề nghị Bộ trưởng cho biết thực trạng về diện tích cây xanh ở đô thị hiện nay ra sao và trách nhiệm của Bộ trưởng khi diện tích cây xanh ở đô thị còn rất thấp so với quy chuẩn?
 
image001.jpg
Đại biểu Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai
chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngoài ra, đại biểu Đinh Ngọc Quý bày tỏ băn khoăn khi Nghị quyết 43/2022/QH-15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội “Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” đã dành 40 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất cho vay trong việc xây mới và cải tạo nhà ở cho công nhân. Nhưng việc giải ngân hiện nay khá thấp, mới trên 2 nghìn tỷ đồng, vậy vướng mắc nhất nằm ở đâu? Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ này như thế nào?

Trả lời ý kiến thứ nhất của đại biểu Đinh Ngọc Quý, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Diện tích cây xanh công cộng, công tác quản lý công viên cây xanh đươc quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị. Hiện nay, các đồ án quy hoạch đô thị được lập và phê duyệt đều cơ bản đáp ứng được các chỉ tiêu về diện tích đất cây xanh công cộng tối thiểu theo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên, trong thực tế quản lý và thực hiện quy hoạch cây xanh đô thị chưa đạt được mức tối thiểu theo như quy hoạch được phê duyệt. Trách nhiệm của Bộ xây dựng trong thời gian qua chưa quyết liệt, chưa thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện đúng như quy hoạch đối với các tiêu chuẩn về cây xanh công cộng cũng như chưa kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh kịp thời việc điều chỉnh quy hoạch ảnh hưởng đến quy hoạch đất công viên cây xanh; chưa kịp thời đề xuất tham mưu cơ chế chính sách để thu hút đầu tư phát triển cây xanh trong đô thị. Giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị: Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý phát triển công viên cây xanh trong đô thị; bổ sung các chế tài xử lý khi chủ đầu tư các dự án không giao quỹ đất cho việc phát triển cây xanh, không đầu tư đồng bộ phát triển công viên cây xanh như quy hoạch được duyệt; tiếp tục rà soát, bổ sung cập  nhật quy chuẩn, tiêu chuẩn các định mức kỹ thuật đảm bảo cho việc phát triển công viên cây xanh để thực hiện theo quy hoạch. Đối với các địa phương cần tăng cường khuyến khích thu hút các nguồn vốn nhằm phát triển cây xanh đô thị cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát bố trí quỹ đất, tạo quỹ đất phát triển công viên cây xanh; hạn chế và thận trọng chuyển đổi chức năng đất công viên cây xanh trong xem xét điều chỉnh quy hoạch cũng như khi chuyển đổi trụ sở cơ quan, xí nghiệp thì ưu tiên dành quỹ đất cho phát triển công viên cây xanh.
 
image003.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn

Đối với ý kiến của đại biểu về hỗ trợ lãi suất cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH-15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Do nguồn cung nhà xã hội còn ít nên tỷ lệ giải ngân vốn vay cho đối tượng khách hàng cá nhân còn thấp; chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân chưa mặn mà với nguồn vốn ưu đãi này do thời hạn cho vay chương trình ngắn, trong khi quy trình thủ tục dự án dài; chủ đầu tư ngại về quy trình thủ tục kiểm soát phức tạp sau khi kết thúc chương trình. Về giải pháp Bộ trưởng đề nghị: Ngân hàng Nhà nước chủ trì cùng các bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có các giải pháp đồng bộ, khả thi để triển khai gói hỗ trợ này; các tỉnh có giải pháp cụ thể để rút ngắn thủ tục để thực hiện các dự án để các chủ đầu tư tham gia chương trình; đồng thời, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát đề xuất các dự án đảm bảo đủ tiêu chuẩn điều kiện./.  
Hoàng Sơn (tổng hợp)

Đại biểu Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

03/11/2022
Theo Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, 14h00’ chiều 03/11/2022, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội tiến hành Phiên họp Chất vấn và trả lời chất vấn vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng.
 
Đặt vấn đề chất vấn tại Hội trường, đại biểu Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho biết: Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, trong đó có quy chuẩn tối thiểu về diện tích đất dành cho cây xanh công cộng ở đô thị. Đại biểu Đinh Ngọc Quý đề nghị Bộ trưởng cho biết thực trạng về diện tích cây xanh ở đô thị hiện nay ra sao và trách nhiệm của Bộ trưởng khi diện tích cây xanh ở đô thị còn rất thấp so với quy chuẩn?
 
image001.jpg
Đại biểu Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai
chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngoài ra, đại biểu Đinh Ngọc Quý bày tỏ băn khoăn khi Nghị quyết 43/2022/QH-15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội “Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” đã dành 40 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ lãi suất cho vay trong việc xây mới và cải tạo nhà ở cho công nhân. Nhưng việc giải ngân hiện nay khá thấp, mới trên 2 nghìn tỷ đồng, vậy vướng mắc nhất nằm ở đâu? Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để tiếp tục thực hiện gói hỗ trợ này như thế nào?

Trả lời ý kiến thứ nhất của đại biểu Đinh Ngọc Quý, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Diện tích cây xanh công cộng, công tác quản lý công viên cây xanh đươc quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh đô thị. Hiện nay, các đồ án quy hoạch đô thị được lập và phê duyệt đều cơ bản đáp ứng được các chỉ tiêu về diện tích đất cây xanh công cộng tối thiểu theo quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng. Tuy nhiên, trong thực tế quản lý và thực hiện quy hoạch cây xanh đô thị chưa đạt được mức tối thiểu theo như quy hoạch được phê duyệt. Trách nhiệm của Bộ xây dựng trong thời gian qua chưa quyết liệt, chưa thường xuyên đôn đốc các địa phương thực hiện đúng như quy hoạch đối với các tiêu chuẩn về cây xanh công cộng cũng như chưa kiểm tra, thanh tra chấn chỉnh kịp thời việc điều chỉnh quy hoạch ảnh hưởng đến quy hoạch đất công viên cây xanh; chưa kịp thời đề xuất tham mưu cơ chế chính sách để thu hút đầu tư phát triển cây xanh trong đô thị. Giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị: Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện chính sách quản lý phát triển công viên cây xanh trong đô thị; bổ sung các chế tài xử lý khi chủ đầu tư các dự án không giao quỹ đất cho việc phát triển cây xanh, không đầu tư đồng bộ phát triển công viên cây xanh như quy hoạch được duyệt; tiếp tục rà soát, bổ sung cập  nhật quy chuẩn, tiêu chuẩn các định mức kỹ thuật đảm bảo cho việc phát triển công viên cây xanh để thực hiện theo quy hoạch. Đối với các địa phương cần tăng cường khuyến khích thu hút các nguồn vốn nhằm phát triển cây xanh đô thị cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát và rà soát bố trí quỹ đất, tạo quỹ đất phát triển công viên cây xanh; hạn chế và thận trọng chuyển đổi chức năng đất công viên cây xanh trong xem xét điều chỉnh quy hoạch cũng như khi chuyển đổi trụ sở cơ quan, xí nghiệp thì ưu tiên dành quỹ đất cho phát triển công viên cây xanh.
 
image003.jpg
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trả lời chất vấn

Đối với ý kiến của đại biểu về hỗ trợ lãi suất cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH-15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết: Do nguồn cung nhà xã hội còn ít nên tỷ lệ giải ngân vốn vay cho đối tượng khách hàng cá nhân còn thấp; chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cho công nhân chưa mặn mà với nguồn vốn ưu đãi này do thời hạn cho vay chương trình ngắn, trong khi quy trình thủ tục dự án dài; chủ đầu tư ngại về quy trình thủ tục kiểm soát phức tạp sau khi kết thúc chương trình. Về giải pháp Bộ trưởng đề nghị: Ngân hàng Nhà nước chủ trì cùng các bộ, ngành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có các giải pháp đồng bộ, khả thi để triển khai gói hỗ trợ này; các tỉnh có giải pháp cụ thể để rút ngắn thủ tục để thực hiện các dự án để các chủ đầu tư tham gia chương trình; đồng thời, Bộ Xây dựng tiếp tục đôn đốc các địa phương rà soát đề xuất các dự án đảm bảo đủ tiêu chuẩn điều kiện./.  
Hoàng Sơn (tổng hợp)