> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri huyện Chư Sê và huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri huyện Chư Sê và huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

17/10/2013
Ngày 14 tháng 10 năm 2013, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp xúc cử tri huyện Chư Sê (xã Bar Maih) và huyện Chư Pưh (xã Ia Hlah). 
Tại các buổi tiếp xúc, ông Bùi Văn Cường thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, dự kiến diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 06/12/2013 tại thủ đô Hà Nội.

Cử tri các xã thuộc 02 huyện Chư Sê và Chư Pưh đã phát biểu kiến nghị với đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương về các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung một số vấn đề: Tình trạng thẻ bảo hiểm y tế cấp sai họ tên quá nhiều, gây khó khăn cho nhân dân khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đường liên xã từ xã Bar Maih huyện Chư Sê đến Quốc lộ 14 và Tỉnh lộ 6C đoạn qua xã Ia Hlah, xã Ia Dreng huyện Chư Pưh hư hỏng nhiều, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; trạm y tế xã Bar Maih thiếu thuốc cứu đau cho nhân dân; đề nghị xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn, làng; chế độ chính sách đối với cán bộ xã còn thấp, đặc biệt là 02 chức danh phó Trưởng công an và Xã đội phó; đề nghị các cấp xem xét công nhận xã Ia Hlah là xã anh hùng, lập bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ sau khi chia tách khỏi xã Ia Ko; tình trạng cây hồ tiêu chết hàng loạt không có thuốc đặc trị; đề nghị các ngân hàng khoanh nợ cho nhân dân vay trồng tiêu bị chết; cơ sở vật chất trường lớp học còn thiếu thốn, chất lượng giáo dục còn hạn chế; đề nghị chuyển đổi đất lâm nghiệp mà nhân dân sản xuất ổn định nhiều năm sang đất nông nghiệp, cấp bìa đỏ cho nhân dân để vay vốn sản xuất; xây dựng chợ cho xã Ia Hlah; v.v..

Đại diện chính quyền địa phương đã giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền quản lý. Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Bùi Văn Cường đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương để phản ánh tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII.
Thanh Hùng

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Cường tiếp xúc cử tri huyện Chư Sê và huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

17/10/2013
Ngày 14 tháng 10 năm 2013, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp xúc cử tri huyện Chư Sê (xã Bar Maih) và huyện Chư Pưh (xã Ia Hlah). 
Tại các buổi tiếp xúc, ông Bùi Văn Cường thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, dự kiến diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 06/12/2013 tại thủ đô Hà Nội.

Cử tri các xã thuộc 02 huyện Chư Sê và Chư Pưh đã phát biểu kiến nghị với đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương về các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung một số vấn đề: Tình trạng thẻ bảo hiểm y tế cấp sai họ tên quá nhiều, gây khó khăn cho nhân dân khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đường liên xã từ xã Bar Maih huyện Chư Sê đến Quốc lộ 14 và Tỉnh lộ 6C đoạn qua xã Ia Hlah, xã Ia Dreng huyện Chư Pưh hư hỏng nhiều, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; trạm y tế xã Bar Maih thiếu thuốc cứu đau cho nhân dân; đề nghị xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn, làng; chế độ chính sách đối với cán bộ xã còn thấp, đặc biệt là 02 chức danh phó Trưởng công an và Xã đội phó; đề nghị các cấp xem xét công nhận xã Ia Hlah là xã anh hùng, lập bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ sau khi chia tách khỏi xã Ia Ko; tình trạng cây hồ tiêu chết hàng loạt không có thuốc đặc trị; đề nghị các ngân hàng khoanh nợ cho nhân dân vay trồng tiêu bị chết; cơ sở vật chất trường lớp học còn thiếu thốn, chất lượng giáo dục còn hạn chế; đề nghị chuyển đổi đất lâm nghiệp mà nhân dân sản xuất ổn định nhiều năm sang đất nông nghiệp, cấp bìa đỏ cho nhân dân để vay vốn sản xuất; xây dựng chợ cho xã Ia Hlah; v.v..

Đại diện chính quyền địa phương đã giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền quản lý. Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Bùi Văn Cường đề nghị chính quyền địa phương quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương để phản ánh tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII.
Thanh Hùng