> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đại biểu Quốc hội Ksor Phước và đại biểu Quốc hội Siu Hương tiếp xúc cử tri huyện Phú Thiện, tỉnh G

Đại biểu Quốc hội Ksor Phước và đại biểu Quốc hội Siu Hương tiếp xúc cử tri huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

27/09/2013
Ngày 26 tháng 9 năm 2013, ông Ksor Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và bà Siu Hương, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Chi nhánh số 1, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tiếp xúc cử tri tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. 
Tại buổi tiếp xúc, bà Siu Hương thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, dự kiến diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 06/12/2013 tại thủ đô Hà Nội.
Các cử tri đã phát biểu kiến nghị với đại biểu Quốc hội các vấn đề sản xuất và dân sinh, nổi lên là: Việc giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn thiếu sót, chưa kịp thời; chế độ, lương, bảo hiểm xã hội đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cán bộ Hội người cao tuổi; sinh viên ra trường chưa có việc làm; nâng cấp các đường dây điện và giao thông nông thôn; giải quyết đất sản xuất cho một số hộ thiếu đất do thu hồi làm trung tâm hành chính của huyện; đầu tư xây dựng kênh tưới và trạm bơm điện khu vực Suối cạn; trạm bơm điện 04 xã lòng hồ Chư A Thai; đầu tư xây dựng các lớp mẫu giáo ở thôn, làng; quy hoạch đất khu vui chơi, sinh hoạt cho trẻ em và nhân dân; đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn do giá cả hàng hóa nông sản xuống thấp trong khi giá vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao; cử tri đề nghị cấp trên xem xét chia tách xã vì hiện tại xã Ia_Sol có địa bàn rộng, dân cư đông; …

 
IMG_7286.JPG

Đại diện chính quyền địa phương ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện đã giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền quản lý. Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Ksor Phước đã thông tin thêm cho cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, chính sách dân tộc, chế độ, chính sách đối với cán bộ ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI),… Đồng thời, động viên bà con cử tri thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm chăm lo công tác giáo dục và đào tạo, nhất là con em người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao dân trí để thoát nghèo,… và ghi nhận các ý kiến tâm huyết, chính đáng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII.
Tin: Thanh Hùng, Ảnh: Duy Hiếu

Đại biểu Quốc hội Ksor Phước và đại biểu Quốc hội Siu Hương tiếp xúc cử tri huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

27/09/2013
Ngày 26 tháng 9 năm 2013, ông Ksor Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và bà Siu Hương, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Chi nhánh số 1, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tiếp xúc cử tri tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. 
Tại buổi tiếp xúc, bà Siu Hương thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, dự kiến diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 06/12/2013 tại thủ đô Hà Nội.
Các cử tri đã phát biểu kiến nghị với đại biểu Quốc hội các vấn đề sản xuất và dân sinh, nổi lên là: Việc giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn thiếu sót, chưa kịp thời; chế độ, lương, bảo hiểm xã hội đối với đội ngũ cán bộ bán chuyên trách cấp xã, cán bộ Hội người cao tuổi; sinh viên ra trường chưa có việc làm; nâng cấp các đường dây điện và giao thông nông thôn; giải quyết đất sản xuất cho một số hộ thiếu đất do thu hồi làm trung tâm hành chính của huyện; đầu tư xây dựng kênh tưới và trạm bơm điện khu vực Suối cạn; trạm bơm điện 04 xã lòng hồ Chư A Thai; đầu tư xây dựng các lớp mẫu giáo ở thôn, làng; quy hoạch đất khu vui chơi, sinh hoạt cho trẻ em và nhân dân; đời sống của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn do giá cả hàng hóa nông sản xuống thấp trong khi giá vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao; cử tri đề nghị cấp trên xem xét chia tách xã vì hiện tại xã Ia_Sol có địa bàn rộng, dân cư đông; …

 
IMG_7286.JPG

Đại diện chính quyền địa phương ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện đã giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền quản lý. Kết thúc buổi tiếp xúc, ông Ksor Phước đã thông tin thêm cho cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, chính sách dân tộc, chế độ, chính sách đối với cán bộ ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI),… Đồng thời, động viên bà con cử tri thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm chăm lo công tác giáo dục và đào tạo, nhất là con em người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao dân trí để thoát nghèo,… và ghi nhận các ý kiến tâm huyết, chính đáng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII.
Tin: Thanh Hùng, Ảnh: Duy Hiếu