> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Ia Grai và huyện Chư Păh

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Ia Grai và huyện Chư Păh

01/05/2013
Buổi sáng ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2013, ông Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trần Đình Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII tại xã Ia O (huyện Ia Grai) và các xã Ia Ka, Ia Mơ Nông, Ia Nhin (huyện Chư Păh).
Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện Thường trực cấp ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, xã, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và 250 cử tri. Mục đích tiếp xúc cử tri ở địa phương trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII để các đại biểu Quốc hội thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội; nội dung những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp và những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương.
 
Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu Quốc hội Trần Đình Thu báo cáo kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 25/6/2013 tại Thủ đô Hà Nội và nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp lần này sẽ xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 17 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đồng thời, xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác (đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; giám sát tối cao việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 - 2012; việc thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; v.v..).
 
IMG_6673.JPG
Đồng chí Phạm Đình Thu báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13

Tiếp theo, có 32 lượt cử tri phát biểu bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và quan tâm đề ra nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri còn băn khoăn về các vấn đề: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; kinh phí hỗ trợ cho Hội Người cao tuổi và chính sách đối với người cao tuổi; việc giải quyết chế độ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg cho người tham gia kháng chiến chống Mỹ; việc xây dựng trường mầm non, trường cấp 3 để tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập; việc nâng cấp và đầu tư đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, mạng lưới điện sinh hoạt, công trình thủy lợi, nước sạch cho nhân dân ở thôn, làng để đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, chống lâm tặc ở vùng giáp ranh 02 huyện; giải quyết cho nhân dân ở gần rừng được khai thác gỗ để làm nhà ở; việc tuyển dụng lao động dân tộc thiểu số làm công nhân các nông trường cao su; giải quyết cho các hộ thiếu đất sản xuất; việc xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai; vay vốn sản xuất gặp khó khăn; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Mong muốn Chính phủ hỗ trợ để đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao tại Gia Lai;…
 
IMG_6717.JPG
Cử tri Nguyễn Quang Lớn, thôn 6 xã Ia Nhin phát biểu kiến nghị về tăng cường quản lý,
bảo vệ rừng giáp ranh 2 huyện Chư Păh-Ia Grai

Sau khi lắng nghe các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri, đại diện UBND xã, huyện đã tiếp thu, giải trình cụ thể với cử tri về các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. Trước khi kết thúc hội nghị, ông Hà Sơn Nhin, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin, trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và tiếp thu các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội tại kỳ họp thứ năm sắp tới. Đồng thời, đề nghị cử tri tăng cường xây dựng, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, đề cao cảnh giác đấu tranh chống lại mọi âm mưu chia rẽ, chống phá của các thế lực thù địch và phát huy tinh thần tự lực tự cường đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống./.
 
            (Tin Lê Hà. Ảnh Duy Hiếu)
 
 

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Ia Grai và huyện Chư Păh

01/05/2013
Buổi sáng ngày 25 và 26 tháng 4 năm 2013, ông Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Trần Đình Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII tại xã Ia O (huyện Ia Grai) và các xã Ia Ka, Ia Mơ Nông, Ia Nhin (huyện Chư Păh).
Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện Thường trực cấp ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, xã, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và 250 cử tri. Mục đích tiếp xúc cử tri ở địa phương trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII để các đại biểu Quốc hội thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội; nội dung những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp và những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương.
 
Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu Quốc hội Trần Đình Thu báo cáo kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 25/6/2013 tại Thủ đô Hà Nội và nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp lần này sẽ xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 17 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đồng thời, xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác (đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; giám sát tối cao việc thi hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 - 2012; việc thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; v.v..).
 
IMG_6673.JPG
Đồng chí Phạm Đình Thu báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13

Tiếp theo, có 32 lượt cử tri phát biểu bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và quan tâm đề ra nhiều chủ trương, chính sách để hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri còn băn khoăn về các vấn đề: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; kinh phí hỗ trợ cho Hội Người cao tuổi và chính sách đối với người cao tuổi; việc giải quyết chế độ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg cho người tham gia kháng chiến chống Mỹ; việc xây dựng trường mầm non, trường cấp 3 để tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập; việc nâng cấp và đầu tư đường giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng, mạng lưới điện sinh hoạt, công trình thủy lợi, nước sạch cho nhân dân ở thôn, làng để đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng, chống lâm tặc ở vùng giáp ranh 02 huyện; giải quyết cho nhân dân ở gần rừng được khai thác gỗ để làm nhà ở; việc tuyển dụng lao động dân tộc thiểu số làm công nhân các nông trường cao su; giải quyết cho các hộ thiếu đất sản xuất; việc xây dựng thương hiệu cà phê Gia Lai; vay vốn sản xuất gặp khó khăn; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Mong muốn Chính phủ hỗ trợ để đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản chất lượng cao tại Gia Lai;…
 
IMG_6717.JPG
Cử tri Nguyễn Quang Lớn, thôn 6 xã Ia Nhin phát biểu kiến nghị về tăng cường quản lý,
bảo vệ rừng giáp ranh 2 huyện Chư Păh-Ia Grai

Sau khi lắng nghe các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri, đại diện UBND xã, huyện đã tiếp thu, giải trình cụ thể với cử tri về các vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương. Trước khi kết thúc hội nghị, ông Hà Sơn Nhin, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin, trao đổi với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và tiếp thu các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội tại kỳ họp thứ năm sắp tới. Đồng thời, đề nghị cử tri tăng cường xây dựng, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, đề cao cảnh giác đấu tranh chống lại mọi âm mưu chia rẽ, chống phá của các thế lực thù địch và phát huy tinh thần tự lực tự cường đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống./.
 
            (Tin Lê Hà. Ảnh Duy Hiếu)