> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Chư Prông

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Chư Prông

27/04/2023
Sáng 26/4/2023, các đại biểu Quốc hội gồm: Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Lê Hoàng Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách; Ông Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Ia Phìn, Bầu Cạn, Ia Băng, Ia Piơr tại trụ sở Đảng ủy HĐND-UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, ông Lê Hoàng Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đã thông báo đến cử tri về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

Trong Hội nghị, các cử tri đã có 09 nhóm vấn đề ý kiến, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp, ngành, chủ yếu liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai; về sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, về giữ gìn và phát huy truyền thống thương hiệu chè Bầu Cạn tỉnh Gia Lai; thành lập công đoàn và đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân tại Công ty Cổ phần Chè Bầu Cạn. Tác động môi trường của các dự án điện gió trên địa bàn các xã thuộc huyện Chư Prông và giá đền bù mặt bằng khi thực hiện các công trình điện gió; công trình cấp nước tập trung nông thôn; khó khăn vướng mắc khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù; về số lượng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, làng,v.v..… Đại diện lãnh đạo của xã Ia Phìn, xã Bầu Cạn; đại diện lãnh đạo huyện, các sở, ngành đã nắm rõ từng nội dung, trả lời, giải trình các kiến nghị cho cử tri theo thẩm quyền. 

Sau khi nghe các sở, ban, ngành và những đơn vị liên quan tiếp nhận và giải trình trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã giải trình thêm một số ý kiến của cử tri và ghi nhận những vấn đề còn vướng mắc ở lĩnh vực như nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Chè Bầu Cạn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc với Công ty Cổ phần Chè  Bầu Cạn và hệ thống chính trị xã Bầu Cạn để giải quyết kiến nghị của cử tri thấu đáo; đối với các quy định thuộc thẩm quyền của cấp Bộ, ngành, Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, làm việc với các sở, ngành để nắm rõ các vướng mắc, trình lên cấp trên giải quyết, trả lời cho cử tri. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp của huyện, của tỉnh cũng cần bám sát, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tạo nên sự đồng thuận và tin tưởng của Nhân dân vào hệ thống chính trị.

Hệ thống chính trị huyện, xã phải làm tốt hơn công tác dân chủ cơ sở, thông báo rộng rãi, công khai minh bạch cử tri được biết chủ trương, chính sách, các dự án triển khai trên địa bàn đảm bảo: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.
 
 dc-tuan-phat-bieu.jpg
Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng trao các phần quà cho 15 gia đình có công với cách mạng./.
 
Mai Thị Lý

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Chư Prông

27/04/2023
Sáng 26/4/2023, các đại biểu Quốc hội gồm: Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Lê Hoàng Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách; Ông Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Ia Phìn, Bầu Cạn, Ia Băng, Ia Piơr tại trụ sở Đảng ủy HĐND-UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. 
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, ông Lê Hoàng Anh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đã thông báo đến cử tri về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. 

Trong Hội nghị, các cử tri đã có 09 nhóm vấn đề ý kiến, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cấp, ngành, chủ yếu liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất đai; về sửa chữa đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, về giữ gìn và phát huy truyền thống thương hiệu chè Bầu Cạn tỉnh Gia Lai; thành lập công đoàn và đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân tại Công ty Cổ phần Chè Bầu Cạn. Tác động môi trường của các dự án điện gió trên địa bàn các xã thuộc huyện Chư Prông và giá đền bù mặt bằng khi thực hiện các công trình điện gió; công trình cấp nước tập trung nông thôn; khó khăn vướng mắc khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù; về số lượng và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, làng,v.v..… Đại diện lãnh đạo của xã Ia Phìn, xã Bầu Cạn; đại diện lãnh đạo huyện, các sở, ngành đã nắm rõ từng nội dung, trả lời, giải trình các kiến nghị cho cử tri theo thẩm quyền. 

Sau khi nghe các sở, ban, ngành và những đơn vị liên quan tiếp nhận và giải trình trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đã giải trình thêm một số ý kiến của cử tri và ghi nhận những vấn đề còn vướng mắc ở lĩnh vực như nội dung liên quan đến Công ty Cổ phần Chè Bầu Cạn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì làm việc với Công ty Cổ phần Chè  Bầu Cạn và hệ thống chính trị xã Bầu Cạn để giải quyết kiến nghị của cử tri thấu đáo; đối với các quy định thuộc thẩm quyền của cấp Bộ, ngành, Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, làm việc với các sở, ngành để nắm rõ các vướng mắc, trình lên cấp trên giải quyết, trả lời cho cử tri. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cấp của huyện, của tỉnh cũng cần bám sát, giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tạo nên sự đồng thuận và tin tưởng của Nhân dân vào hệ thống chính trị.

Hệ thống chính trị huyện, xã phải làm tốt hơn công tác dân chủ cơ sở, thông báo rộng rãi, công khai minh bạch cử tri được biết chủ trương, chính sách, các dự án triển khai trên địa bàn đảm bảo: “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.
 
 dc-tuan-phat-bieu.jpg
Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội cũng trao các phần quà cho 15 gia đình có công với cách mạng./.
 
Mai Thị Lý