> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đại biểu Siu Hương, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Công a

Đại biểu Siu Hương, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an

10/08/2022
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 08h00’ ngày 10/8, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an. Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung Phiên họp.
 
IMG_2084.JPG
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai

Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH  tỉnh Gia Lai; đồng chí Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan.

Tại phiên họp, đại biểu Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an: Việc bảo vệ thông tin cá nhân được Hiến pháp và pháp luật quy định, nhưng hiện nay tình trạng vi phạm rất phổ biến, đơn cử như các thông tin quảng bá sản phẩm đều dựa trên thông tin cá nhân, nhìn về quy mô đó chỉ là của một chủ thể nhưng xét về tổng thể, sự vi phạm là rất lớn. Đề nghị Bộ trưởng có giải pháp gì đối với với tình trạng này. 
 
 bo truong
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn

Trả lời câu hỏi của đại biểu Siu Hương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng: Vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân nói riêng và bảo vệ dữ liệu trong cơ sở Quốc gia về dân cư nói chung hiện nay Bộ Công an đang thực hiện. Việc lọt lộ thông tin cá nhân trên thế giới và nước ta đang trong tình trạng báo động. Trong khi các hành lang pháp lý về vấn đề này chưa hoàn thiện cùng với ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân chưa cao cũng là nguyên nhân gây ra lọt lộ thông tin dữ liệu cá nhân. Để hạn chế việc này, Bộ Công an đã triển khai một số giải pháp: Thứ nhất, xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân: Bộ Công an đang trình Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; dự kiến năm 2024, Bộ Công an sẽ nghiên cứu tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân nhất là khi tham gia môi trường mạng. Thứ ba, tích cực điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt, rao bán dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Đối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Bộ trưởng cho rằng đây là tài nguyên của Quốc gia nên Bộ Công an bảo đảm và tổ chức triển khai từ đầu rất nghiêm ngặt, thực hiện đúng các điều kiện an ninh an toàn trong việc cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu dân cư cùng với sự phân cấp phân quyền từ trung ương đến cơ sở; đồng thời, thường xuyên giám sát kỹ thuật, kết nối của các địa phương nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu thông tin dữ liệu Quốc gia về dân cư cũng như dữ liệu thông tin cá nhân. /.
Hoàng Sơn

Đại biểu Siu Hương, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an

10/08/2022
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 08h00’ ngày 10/8, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an. Thượng tướng Trần Quang Phương – Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung Phiên họp.
 
IMG_2084.JPG
Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai

Tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH  tỉnh Gia Lai; đồng chí Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam; đồng chí Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan.

Tại phiên họp, đại biểu Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an: Việc bảo vệ thông tin cá nhân được Hiến pháp và pháp luật quy định, nhưng hiện nay tình trạng vi phạm rất phổ biến, đơn cử như các thông tin quảng bá sản phẩm đều dựa trên thông tin cá nhân, nhìn về quy mô đó chỉ là của một chủ thể nhưng xét về tổng thể, sự vi phạm là rất lớn. Đề nghị Bộ trưởng có giải pháp gì đối với với tình trạng này. 
 
 bo truong
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn

Trả lời câu hỏi của đại biểu Siu Hương, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng: Vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân nói riêng và bảo vệ dữ liệu trong cơ sở Quốc gia về dân cư nói chung hiện nay Bộ Công an đang thực hiện. Việc lọt lộ thông tin cá nhân trên thế giới và nước ta đang trong tình trạng báo động. Trong khi các hành lang pháp lý về vấn đề này chưa hoàn thiện cùng với ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân chưa cao cũng là nguyên nhân gây ra lọt lộ thông tin dữ liệu cá nhân. Để hạn chế việc này, Bộ Công an đã triển khai một số giải pháp: Thứ nhất, xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân: Bộ Công an đang trình Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; dự kiến năm 2024, Bộ Công an sẽ nghiên cứu tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân nhất là khi tham gia môi trường mạng. Thứ ba, tích cực điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp làm lộ lọt, rao bán dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Đối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, Bộ trưởng cho rằng đây là tài nguyên của Quốc gia nên Bộ Công an bảo đảm và tổ chức triển khai từ đầu rất nghiêm ngặt, thực hiện đúng các điều kiện an ninh an toàn trong việc cập nhật, bổ sung thông tin dữ liệu dân cư cùng với sự phân cấp phân quyền từ trung ương đến cơ sở; đồng thời, thường xuyên giám sát kỹ thuật, kết nối của các địa phương nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu thông tin dữ liệu Quốc gia về dân cư cũng như dữ liệu thông tin cá nhân. /.
Hoàng Sơn