> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn ĐBQH lấy ý kiến các sở, ngành về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, an sinh xã hội và chươn

Đoàn ĐBQH lấy ý kiến các sở, ngành về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo

13/05/2013
Thực hiện chương trình làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh nhằm phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII, sẽ diễn ra vào 20/5/2013; buổi chiều ngày 10 tháng 5 năm 2013, Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với đại diện lãnh đạo các sở Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Dân tộc UBND tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhằm lấy ý kiến về lĩnh vực văn hoá, giáo dục, an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo,... trên địa bàn tỉnh. Ông Huỳnh Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.
         Công tác triển khai các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo của tỉnh Gia Lai trong 4 tháng đầu năm 2013 tiếp tục được triển khaitheo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các hoạt động dạy và học được thực hiện nghiêm túc, tích cực; đã hoàn thành công tác đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2013; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 2 cấp, tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT. Tỉnh đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở. Ngành Y tế đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh, phòng chống dịch cúm A/H5N1 và H7N9; tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở điều trị đảm bảo duy trì tốt việc cấp cứu, khám và điều trị cho bệnh nhân. Đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và các hoạt động an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Chương trình hành động vì trẻ em Gia Lai giai đoạn 2013-2020. Dự án mô hình giảm nghèo cho 04 huyện thực hiện Đề án 30a theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đã bố trí hơn 126 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng, xã đặc biệt khó khăn, v.v…
 
IMG_0669.jpg

          Đại biểu các sở, ngành đã kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng như: chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng trong tỉnh; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm còn bất cập; cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, tỷ lệ nguồn nhân lực qua đào tạo còn thấp, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế; người nghèo đặc biệt là người DTTS chiếm tỷ lệ cao; việc tuyển dụng lao động ở các dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su chưa đạt yêu cầu đặt ra; chương trình đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho người DTTS chưa đạt được mục tiêu ban đầu. Kiến nghị các bộ, ngành trung ương cần ưu tiên tăng vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu Quốc gia cho tỉnh, chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước cải thiện nâng cao đời sống, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
         Ông Huỳnh Thành, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kiến nghị về chính sách lĩnh vực giáo dục, y tế, anh sinh xã hội, giảm nghèo sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII sắp đến./.
 
Tin, ảnh: Q.Vinh

Đoàn ĐBQH lấy ý kiến các sở, ngành về các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo

13/05/2013
Thực hiện chương trình làm việc của Đoàn ĐBQH tỉnh nhằm phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII, sẽ diễn ra vào 20/5/2013; buổi chiều ngày 10 tháng 5 năm 2013, Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với đại diện lãnh đạo các sở Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Dân tộc UBND tỉnh, Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhằm lấy ý kiến về lĩnh vực văn hoá, giáo dục, an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo,... trên địa bàn tỉnh. Ông Huỳnh Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc.
         Công tác triển khai các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo của tỉnh Gia Lai trong 4 tháng đầu năm 2013 tiếp tục được triển khaitheo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Các hoạt động dạy và học được thực hiện nghiêm túc, tích cực; đã hoàn thành công tác đăng ký dự thi đại học, cao đẳng năm 2013; tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 2 cấp, tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT. Tỉnh đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở. Ngành Y tế đã chủ động triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh, phòng chống dịch cúm A/H5N1 và H7N9; tổ chức tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ sở điều trị đảm bảo duy trì tốt việc cấp cứu, khám và điều trị cho bệnh nhân. Đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công và các hoạt động an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Chương trình hành động vì trẻ em Gia Lai giai đoạn 2013-2020. Dự án mô hình giảm nghèo cho 04 huyện thực hiện Đề án 30a theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, đã bố trí hơn 126 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng cho các làng, xã đặc biệt khó khăn, v.v…
 
IMG_0669.jpg

          Đại biểu các sở, ngành đã kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng như: chất lượng giáo dục chưa đồng đều giữa các vùng trong tỉnh; tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, công tác vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm còn bất cập; cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, tỷ lệ nguồn nhân lực qua đào tạo còn thấp, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế; người nghèo đặc biệt là người DTTS chiếm tỷ lệ cao; việc tuyển dụng lao động ở các dự án chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su chưa đạt yêu cầu đặt ra; chương trình đất ở, đất sản xuất và nhà ở cho người DTTS chưa đạt được mục tiêu ban đầu. Kiến nghị các bộ, ngành trung ương cần ưu tiên tăng vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu Quốc gia cho tỉnh, chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư để người dân có điều kiện phát triển kinh tế, từng bước cải thiện nâng cao đời sống, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.
         Ông Huỳnh Thành, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kiến nghị về chính sách lĩnh vực giáo dục, y tế, anh sinh xã hội, giảm nghèo sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIII sắp đến./.
 
Tin, ảnh: Q.Vinh