> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

20 Tháng Bảy 2021
Hôm nay (20/7), Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. 

Dự phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
 
Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị khách quốc tế, và đặc biệt là 499 đại biểu vừa được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

z2627096295944_a8b31061fdccdbce826380d798774d02.jpg
Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Trước đó, ngày 19/7/2011, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai họp để bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Theo chỉ định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc.

Kết quả, 100% thành viên Đoàn đã bầu ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XV; Bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XV. Sau cuộc họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã lập hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn các chức danh theo quy định. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm để tham gia thực hiện tốt chương trình kỳ họp đề ra; quán triệt các nội dung yêu cầu đại biểu Quốc hội trong Đoàn phát huy cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đưa tiếng nói của cử tri tỉnh Gia Lai đến với Quốc hội.
 
z2627096295587_4300e8681b0153a390074d178cffbceb-(1).jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó, tập trung cho công tác bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao, gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban Quốc hội, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Quốc phòng và An ninh...

Ngoài công tác nhân sự, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung khác.
Thanh Thủy
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham dự Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

20 Tháng Bảy 2021
Hôm nay (20/7), Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. 

Dự phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
 
Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các ban, bộ, ngành, các đồng chí lão thành cách mạng, các vị khách quốc tế, và đặc biệt là 499 đại biểu vừa được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

z2627096295944_a8b31061fdccdbce826380d798774d02.jpg
Toàn cảnh khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Trước đó, ngày 19/7/2011, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai họp để bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn Theo chỉ định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc.

Kết quả, 100% thành viên Đoàn đã bầu ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XV; Bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai khóa XV. Sau cuộc họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã lập hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn các chức danh theo quy định. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm để tham gia thực hiện tốt chương trình kỳ họp đề ra; quán triệt các nội dung yêu cầu đại biểu Quốc hội trong Đoàn phát huy cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đưa tiếng nói của cử tri tỉnh Gia Lai đến với Quốc hội.
 
z2627096295587_4300e8681b0153a390074d178cffbceb-(1).jpg
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cùng các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới có vai trò rất quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Quốc hội khóa XV, trong đó, tập trung cho công tác bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao, gồm: Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng; các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban Quốc hội, các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Quốc phòng và An ninh...

Ngoài công tác nhân sự, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng khác như: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung khác.
Thanh Thủy
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh