> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII

10/12/2013
Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội và Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 12 năm 2013, 07 vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tham gia 13 hội nghị tiếp xúc với hơn 1.500 cử tri tại 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai, để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ sáu của Quốc hội, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định khác mà Quốc hội đã thông qua; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời động viên nhân dân thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, đã có gần 200 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri phát biểu. Cử tri, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào những kết quả của kỳ họp thứ sáu vừa qua; đặc biệt đồng thuận, thống nhất cao với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Luật đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành gần như tuyệt đối, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và trách nhiệm rất cao của Quốc hội trước tiền đồ của Tổ quốc và Nhân dân.

Cử tri nhận xét trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong năm 2013. Đặc biệt đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, sát hợp và tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xóa đói, giảm nghèo tiếp tục chuyển biến tốt. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính ngày càng được tăng cường. Chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Trên cơ sở thực hiện các giải pháp của Chính phủ đề ra và tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền địa phương, trong tình hình còn nhiều khó khăn nhưng nhiều ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai được duy trì ổn định và có bước phát triển khả quan, duy trì được việc làm cho người lao động; đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa và người lao động, các đối tượng chính sách tiếp tục được cải thiện.
 
IMG_7903.JPG
Ông Hà Sơn Nhin, Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu

 Bên cạnh đó, cử tri chưa đồng tình về tình trạng chậm triển khai thực hiện chính sách đã ban hành, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước; công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời và sâu, rộng; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và cải cách thủ tục hành chính có lúc, có nơi chưa tốt, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, nhân dân. Cử tri còn băn khoăn về các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế; công tác xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, do thiên tai và biến động về giá cả, lạm phát.

Nguyện vọng chung của cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát để bảo đảm hiệu quả thực thi các đạo luật mà Quốc hội đã ban hành. Đề nghị Chính phủ quan tâm bảo đảm kinh phí để tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện kịp thời các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tăng ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; có chiến lược đầu tư cho công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể là đường giao thông; công trình thuỷ lợi; công trình nước sinh hoạt; trường lớp mẫu giáo, trạm y tế xã; nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng; thi công mới và nâng cấp các công trình điện bảo đảm an toàn ở các thôn, làng để nhân dân có điện sinh hoạt, sản xuất; … Giải quyết cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất, kinh doanh ở nông thôn được vay vốn trung hạn và dài hạn đi đôi với tăng hạn mức cho vay để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh theo chính sách mà Chính phủ ban hành. Quan tâm chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa và việc làm cho con em ở địa phương đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Có chính sách thu hút bác sĩ tự nguyện về công tác tại trạm y tế xã và nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh của trạm y tế xã. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cải tiến chính sách về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, làng. Sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách cho người tham gia kháng chiến bị thương, bị nhiễm chất độc hóa học đi-ô-xin được hưởng trợ cấp của nhà nước. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được kiểm tra, xử lý triệt để gây thiệt hại cho sản xuất và ảnh hưởng đời sống của nhân dân. Chính quyền các cấp cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý việc thủy điện An Khê- Ka Nak xả lũ hồ chứa thủy điện, gây thiệt hại, ảnh hưởng sản xuất, đời sống của nhân dân ở thị xã An Khê. Sớm có chính sách hỗ trợ người dân trồng cà phê để giảm bớt thiệt hại do giá cả cà phê xuống thấp như hiện nay, v.v..
 
IMG_7893.JPG
Ông Đinh Lớ, cử tri ở làng SRắt, xã Sơn Lang phát biểu kiến nghị với ĐBQH tỉnh Gia Lai

Đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã phát biểu trao đổi ý kiến, trả lời với cử tri về những nội dung liên quan đến trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập hợp, có công văn gửi đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết, trả lời cho cử tri biết.
 
IMG_7976.JPG
Cử tri 07 xã thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa tham dự hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri


Trước khi kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã phát biểu ý kiến ghi nhận, giải trình tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương; trao đổi thông tin và phổ biến một số chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chính sách đối với người có công với nước, chính sách bảo trợ xã hội, chính sách xóa đói, giảm nghèo ... Đồng thời, đề nghị cử tri, nhân dân tăng cường giữ vững khối đoàn kết các dân tộc, đề cao tinh thần cảnh giác để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh và tích cực lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình ấm no, hạnh phúc./.
  Bài, ảnh: Duy Hiếu

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII

10/12/2013
Thực hiện quy định của Luật tổ chức Quốc hội và Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 12 năm 2013, 07 vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tham gia 13 hội nghị tiếp xúc với hơn 1.500 cử tri tại 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai, để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ sáu của Quốc hội, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; phổ biến các luật, nghị quyết và những quyết định khác mà Quốc hội đã thông qua; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời động viên nhân dân thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, đã có gần 200 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri phát biểu. Cử tri, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào những kết quả của kỳ họp thứ sáu vừa qua; đặc biệt đồng thuận, thống nhất cao với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Luật đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành gần như tuyệt đối, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và trách nhiệm rất cao của Quốc hội trước tiền đồ của Tổ quốc và Nhân dân.

Cử tri nhận xét trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong năm 2013. Đặc biệt đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương đúng đắn, sát hợp và tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, xóa đói, giảm nghèo tiếp tục chuyển biến tốt. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính ngày càng được tăng cường. Chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Trên cơ sở thực hiện các giải pháp của Chính phủ đề ra và tổ chức thực hiện của các cấp chính quyền địa phương, trong tình hình còn nhiều khó khăn nhưng nhiều ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất trên địa bàn tỉnh Gia Lai được duy trì ổn định và có bước phát triển khả quan, duy trì được việc làm cho người lao động; đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa và người lao động, các đối tượng chính sách tiếp tục được cải thiện.
 
IMG_7903.JPG
Ông Hà Sơn Nhin, Bí thư Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu

 Bên cạnh đó, cử tri chưa đồng tình về tình trạng chậm triển khai thực hiện chính sách đã ban hành, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và sự phát triển của đất nước; công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước chưa kịp thời và sâu, rộng; công tác phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và cải cách thủ tục hành chính có lúc, có nơi chưa tốt, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, nhân dân. Cử tri còn băn khoăn về các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế; công tác xóa đói, giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, do thiên tai và biến động về giá cả, lạm phát.

Nguyện vọng chung của cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát để bảo đảm hiệu quả thực thi các đạo luật mà Quốc hội đã ban hành. Đề nghị Chính phủ quan tâm bảo đảm kinh phí để tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện kịp thời các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; tăng ngân sách nhà nước đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới; có chiến lược đầu tư cho công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể là đường giao thông; công trình thuỷ lợi; công trình nước sinh hoạt; trường lớp mẫu giáo, trạm y tế xã; nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, làng; thi công mới và nâng cấp các công trình điện bảo đảm an toàn ở các thôn, làng để nhân dân có điện sinh hoạt, sản xuất; … Giải quyết cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ sản xuất, kinh doanh ở nông thôn được vay vốn trung hạn và dài hạn đi đôi với tăng hạn mức cho vay để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh theo chính sách mà Chính phủ ban hành. Quan tâm chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa và việc làm cho con em ở địa phương đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Có chính sách thu hút bác sĩ tự nguyện về công tác tại trạm y tế xã và nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh của trạm y tế xã. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở và cải tiến chính sách về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ cấp xã, cán bộ thôn, làng. Sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách cho người tham gia kháng chiến bị thương, bị nhiễm chất độc hóa học đi-ô-xin được hưởng trợ cấp của nhà nước. Tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng chưa được kiểm tra, xử lý triệt để gây thiệt hại cho sản xuất và ảnh hưởng đời sống của nhân dân. Chính quyền các cấp cần tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng trên địa bàn. Kiểm tra, xử lý việc thủy điện An Khê- Ka Nak xả lũ hồ chứa thủy điện, gây thiệt hại, ảnh hưởng sản xuất, đời sống của nhân dân ở thị xã An Khê. Sớm có chính sách hỗ trợ người dân trồng cà phê để giảm bớt thiệt hại do giá cả cà phê xuống thấp như hiện nay, v.v..
 
IMG_7893.JPG
Ông Đinh Lớ, cử tri ở làng SRắt, xã Sơn Lang phát biểu kiến nghị với ĐBQH tỉnh Gia Lai

Đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã phát biểu trao đổi ý kiến, trả lời với cử tri về những nội dung liên quan đến trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, cấp xã. Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập hợp, có công văn gửi đến UBND tỉnh để xem xét, giải quyết, trả lời cho cử tri biết.
 
IMG_7976.JPG
Cử tri 07 xã thị trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa tham dự hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri


Trước khi kết thúc hội nghị tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã phát biểu ý kiến ghi nhận, giải trình tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương; trao đổi thông tin và phổ biến một số chủ trương, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, chăm lo bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chính sách đối với người có công với nước, chính sách bảo trợ xã hội, chính sách xóa đói, giảm nghèo ... Đồng thời, đề nghị cử tri, nhân dân tăng cường giữ vững khối đoàn kết các dân tộc, đề cao tinh thần cảnh giác để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh và tích cực lao động sản xuất, chăm lo cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình ấm no, hạnh phúc./.
  Bài, ảnh: Duy Hiếu