> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Hoàn thành đợt giám sát trực tiếp tại Chư Pưh, Chư Prông và thị xã An

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Hoàn thành đợt giám sát trực tiếp tại Chư Pưh, Chư Prông và thị xã An khê

22/04/2013
Trong 3 ngày (từ 16 đến 18-4), Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các ông, bà: Huỳnh Thành- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Công Long- Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Siu Hương- Trưởng Chi nhánh số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện chính sách, pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC) và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, làng, tổ dân phố từ năm 2010 đến nay tại xã Ia Puch và UBND huyện Chư Prông, thị trấn Nhơn Hòa và UBND huyện Chư Pưh, Phường Tây Sơn và UBND thị xã An Khê. Cùng đi có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Kinh tế- Ngân sách và Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
           Qua giám sát cho thấy, từ năm 2010 đến nay việc thực hiện chính sách, pháp luật về CBCC và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, buôn, làng, tổ dân phố đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Các địa phương đã thực hiện việc tuyển dụng, bố trí chức vụ, chức danh, số lượng, chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ khác (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng…) đối với CBCC và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, làng, tổ dân phố đảm bảo theo đúng quy định; từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ, tạo tiền đề cho hệ thống chính trị cấp xã lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
IMG_6533.JPG

          Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập. Đơn cử như việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh rất chậm. Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ không chuyên trách chưa chặt chẽ. Chế độ lương, phụ cấp cho đội ngũ CBCC và người hoạt động không chuyên trách quá thấp. Việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Tài chính- Kế toán và Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng- môi trường cấp xã thuộc tỉnh. Chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách. Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, tổ dân phố…
          
         Kết luận tại các buổi giám sát, ông Huỳnh Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo cũng như việc giải trình của các địa phương đối với các nội dung Đoàn giám sát quan tâm. Ông cho rằng tuy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm song nhìn chung việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, bố trí nhiệm vụ, chức danh, số lượng CBCC, người hoạt động không chuyên trách đã được các địa phương thực hiện hiệu quả. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CBCC và người hoạt động không chuyên trách phần lớn đã phát huy nhiệt tình, trách nhiệm, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo chức danh được giao. Các chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ khác thực hiện tương đối tốt, đúng quy định theo chính sách, pháp luật đề ra. Những kiến nghị, đề xuất của các địa phương đều xuất phát từ thực tiễn, rất phù hợp và xác đáng. Ông cũng đã lưu ý các địa phương cần quan tâm hơn đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB; có chế độ phù hợp khuyến khích số CB và người hoạt động không chuyên trách không đạt chuẩn tự giác nghỉ việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc…
         
           Song song với giám sát trực tiếp, Đoàn sẽ tiến hành giám sát thông qua việc nghiên cứu, đánh giá báo cáo của UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố còn lại của tỉnh; đồng thời, tổng hợp xây dựng báo cáo và họp Đoàn thông qua báo cáo kết quả giám sát để gửi Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét, hoàn chỉnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.
 
 Tin: Nguyễn Dung, Ảnh: Duy Hiếu

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Hoàn thành đợt giám sát trực tiếp tại Chư Pưh, Chư Prông và thị xã An khê

22/04/2013
Trong 3 ngày (từ 16 đến 18-4), Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các ông, bà: Huỳnh Thành- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Công Long- Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Siu Hương- Trưởng Chi nhánh số 1, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp đã tiến hành giám sát trực tiếp việc thực hiện chính sách, pháp luật về cán bộ, công chức (CBCC) và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, làng, tổ dân phố từ năm 2010 đến nay tại xã Ia Puch và UBND huyện Chư Prông, thị trấn Nhơn Hòa và UBND huyện Chư Pưh, Phường Tây Sơn và UBND thị xã An Khê. Cùng đi có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban Kinh tế- Ngân sách và Ban Pháp chế của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
           Qua giám sát cho thấy, từ năm 2010 đến nay việc thực hiện chính sách, pháp luật về CBCC và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thôn, buôn, làng, tổ dân phố đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Các địa phương đã thực hiện việc tuyển dụng, bố trí chức vụ, chức danh, số lượng, chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ khác (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng…) đối với CBCC và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, làng, tổ dân phố đảm bảo theo đúng quy định; từng bước kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ, tạo tiền đề cho hệ thống chính trị cấp xã lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
IMG_6533.JPG

          Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện đã bộc lộ rất nhiều hạn chế, bất cập. Đơn cử như việc cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh rất chậm. Công tác quản lý, sử dụng đội ngũ không chuyên trách chưa chặt chẽ. Chế độ lương, phụ cấp cho đội ngũ CBCC và người hoạt động không chuyên trách quá thấp. Việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Tài chính- Kế toán và Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng- môi trường cấp xã thuộc tỉnh. Chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách. Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ chuyên trách cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, tổ dân phố…
          
         Kết luận tại các buổi giám sát, ông Huỳnh Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo cũng như việc giải trình của các địa phương đối với các nội dung Đoàn giám sát quan tâm. Ông cho rằng tuy vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm song nhìn chung việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, bố trí nhiệm vụ, chức danh, số lượng CBCC, người hoạt động không chuyên trách đã được các địa phương thực hiện hiệu quả. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CBCC và người hoạt động không chuyên trách phần lớn đã phát huy nhiệt tình, trách nhiệm, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo chức danh được giao. Các chế độ tiền lương, phụ cấp và một số chế độ khác thực hiện tương đối tốt, đúng quy định theo chính sách, pháp luật đề ra. Những kiến nghị, đề xuất của các địa phương đều xuất phát từ thực tiễn, rất phù hợp và xác đáng. Ông cũng đã lưu ý các địa phương cần quan tâm hơn đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB; có chế độ phù hợp khuyến khích số CB và người hoạt động không chuyên trách không đạt chuẩn tự giác nghỉ việc; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh những sai sót, lệch lạc…
         
           Song song với giám sát trực tiếp, Đoàn sẽ tiến hành giám sát thông qua việc nghiên cứu, đánh giá báo cáo của UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố còn lại của tỉnh; đồng thời, tổng hợp xây dựng báo cáo và họp Đoàn thông qua báo cáo kết quả giám sát để gửi Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét, hoàn chỉnh trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.
 
 Tin: Nguyễn Dung, Ảnh: Duy Hiếu