> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong

Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

18/03/2013
Thực hiện Nghị quyết số 552/NQ-UBTVQH13, ngày 26 tháng 12  năm 2012, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thi hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 – 2012; Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí đồng chí Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn và các đồng chí trong Đoàn giám sát đến làm việc với địa phương.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Công Lự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai; đồng chí Đinh Duy Vượt, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.
Tại buổi làm việc, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với Đoàn giám sát việc sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy trình trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch; danh mục dự án đầu tư được rà soát, kiểm tra đảm bảo tính khả thi, có mục tiêu rõ ràng, phù hợp với quy hoạch của địa phương, quy hoạch phát triển ngành; sử dụng đúng nguồn vốn được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Các dự án khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, nhất là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, y tế, chương trình kiên cố hoá trường học).
Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời, Đoàn đã đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi Đoàn giám sát.
Trước đó, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại các công trình: Hệ thống thuỷ lợi, hồ chứa nước Tân Sơn, Chư Jô; Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Gia Lai; Bệnh viện đa khoa huyện Phú Thiện.
Đức Thú

Đoàn Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

18/03/2013
Thực hiện Nghị quyết số 552/NQ-UBTVQH13, ngày 26 tháng 12  năm 2012, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát “Việc thi hành pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 – 2012; Ngày 14 tháng 3 năm 2013, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí đồng chí Trần Văn, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn và các đồng chí trong Đoàn giám sát đến làm việc với địa phương.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Công Lự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Huỳnh Thành, Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Gia Lai; đồng chí Đinh Duy Vượt, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.
Tại buổi làm việc, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã báo cáo với Đoàn giám sát việc sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy trình trong việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch; danh mục dự án đầu tư được rà soát, kiểm tra đảm bảo tính khả thi, có mục tiêu rõ ràng, phù hợp với quy hoạch của địa phương, quy hoạch phát triển ngành; sử dụng đúng nguồn vốn được phê duyệt của cấp có thẩm quyền. Các dự án khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả, nhất là các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, y tế, chương trình kiên cố hoá trường học).
Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Đồng thời, Đoàn đã đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản và đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi Đoàn giám sát.
Trước đó, ngày 13 tháng 3 năm 2013, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại các công trình: Hệ thống thuỷ lợi, hồ chứa nước Tân Sơn, Chư Jô; Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Gia Lai; Bệnh viện đa khoa huyện Phú Thiện.
Đức Thú