> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Phú Thiện

06/05/2022
Thực hiện kế hoạch số 78 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng nay (5/5), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm: Bà Siu Hương- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Lê Hoàng Anh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội; ông Đinh Văn Thê- Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện.
 
image001.jpg

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Phú Thiện đã nghe ĐBQH Lê Hoàng Anh- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội báo cáo về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đồng thời báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ảnh trong các đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được các Bộ, ngành Trung ương trả lời. Các cử tri huyện Phú Thiện đã phát biểu kiến nghị với đại biểu Quốc hội các vấn đề sản xuất và dân sinh, nổi lên là: Việc quy hoạch dự án về đất đai ở khu vực Ayun Hạ kéo dài hơn 20 năm nhưng vẫn chưa triển khai, ảnh hưởng đến việc làm nhà ở và hoạt động sản xuất của người dân; Quốc lộ 25 đi qua thị trấn Phú Thiện không có đường tránh, chưa đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông, đặc biệt là học sinh lúc tan trường; Việc thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Phú Thiện hiện nay mới đạt 20% so với nhu cầu thực tế làm ảnh hưởng môi trường, người dân mong muốn quan tâm đầu tư hệ thống xử lý rác thải; Đường điện thắp sáng cho người dân khu vực Tổ Dân phố 3, thị trấn Phú Thiện quá xa đường dây chính, các trụ cây tạm bợ và xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn lưới điện và thất thoát điện năng….Đại diện chính quyền địa phương đã giải trình các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng hợp các ý kiến đề xuất của cử tri huyện Phú Thiện để phản ánh đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới./.
Theo gialaitv.vn

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại huyện Phú Thiện

06/05/2022
Thực hiện kế hoạch số 78 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng nay (5/5), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gồm: Bà Siu Hương- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; ông Lê Hoàng Anh – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội; ông Đinh Văn Thê- Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Thiện.
 
image001.jpg

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Phú Thiện đã nghe ĐBQH Lê Hoàng Anh- Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội báo cáo về dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, đồng thời báo cáo tóm tắt kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ảnh trong các đợt tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV được các Bộ, ngành Trung ương trả lời. Các cử tri huyện Phú Thiện đã phát biểu kiến nghị với đại biểu Quốc hội các vấn đề sản xuất và dân sinh, nổi lên là: Việc quy hoạch dự án về đất đai ở khu vực Ayun Hạ kéo dài hơn 20 năm nhưng vẫn chưa triển khai, ảnh hưởng đến việc làm nhà ở và hoạt động sản xuất của người dân; Quốc lộ 25 đi qua thị trấn Phú Thiện không có đường tránh, chưa đảm bảo an toàn giao thông cho người dân khi lưu thông, đặc biệt là học sinh lúc tan trường; Việc thu gom rác thải trên địa bàn thị trấn Phú Thiện hiện nay mới đạt 20% so với nhu cầu thực tế làm ảnh hưởng môi trường, người dân mong muốn quan tâm đầu tư hệ thống xử lý rác thải; Đường điện thắp sáng cho người dân khu vực Tổ Dân phố 3, thị trấn Phú Thiện quá xa đường dây chính, các trụ cây tạm bợ và xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn lưới điện và thất thoát điện năng….Đại diện chính quyền địa phương đã giải trình các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai ghi nhận tổng hợp các ý kiến đề xuất của cử tri huyện Phú Thiện để phản ánh đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV sắp tới./.
Theo gialaitv.vn