> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, ch

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021

11/04/2022
Sáng ngày 08/4/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, khóa XV tổ chức giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 tại huyện Mang Yang.
 
Đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, khóa XV chủ trì cuộc giám sát. Tham gia Đoàn giám sát Quốc hội có các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; đồng chí Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành cùng tham dự.
 
Quang-canh-buoi-giam-sat-tai-UBND-huyen-Mang-Yang.jpg
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Mang Yang

Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2021, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã thực hiện nghiêm túc các giải pháp về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần cắt giảm chi tiêu công, phục vụ tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể: Thực hiện quản lý chặt chẽ thu - chi ngân sách, đảm bảo thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước có tiết kiệm, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định; hoàn thành kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đảm bảo theo kế hoạch đề ra, trên địa bàn không có dự án để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản; việc sắp xếp tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp theo quy định; phát hiện và xử lý 61 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 169,3 triệu đồng,...
 
Chu-tich-UBND-huyen-Mang-Yang-Le-Trong-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Chủ tịch UBND huyện Mang Yang Lê Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện làm rõ một số nội dung: Bổ sung số liệu về kinh phí tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công; việc sáp nhập, tinh giảm biên chế các đơn vị sự nghiệp và phòng chuyên môn; công tác quy hoạch, lập quy hoạch có trùng chéo, gây lãng phí hay không; những bất cập trong hệ thống pháp luật gây ảnh hưởng đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, …

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận: Đối với những công trình dự án đã hoàn thành, địa phương cần bố trí sử dụng hết công năng, tránh lãng phí; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền; Cần phát huy và nâng cao hiệu quả vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và đoàn thể các cấp,…
Việt Hường

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021

11/04/2022
Sáng ngày 08/4/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, khóa XV tổ chức giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021 tại huyện Mang Yang.
 
Đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, khóa XV chủ trì cuộc giám sát. Tham gia Đoàn giám sát Quốc hội có các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; đồng chí Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành cùng tham dự.
 
Quang-canh-buoi-giam-sat-tai-UBND-huyen-Mang-Yang.jpg
Quang cảnh buổi giám sát tại UBND huyện Mang Yang

Theo báo cáo, giai đoạn 2016-2021, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, UBND các xã thực hiện nghiêm túc các giải pháp về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí góp phần cắt giảm chi tiêu công, phục vụ tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể: Thực hiện quản lý chặt chẽ thu - chi ngân sách, đảm bảo thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước có tiết kiệm, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định; hoàn thành kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đảm bảo theo kế hoạch đề ra, trên địa bàn không có dự án để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản; việc sắp xếp tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp theo quy định; phát hiện và xử lý 61 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 169,3 triệu đồng,...
 
Chu-tich-UBND-huyen-Mang-Yang-Le-Trong-phat-bieu-tai-buoi-lam-viec.jpg
Chủ tịch UBND huyện Mang Yang Lê Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện làm rõ một số nội dung: Bổ sung số liệu về kinh phí tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công; việc sáp nhập, tinh giảm biên chế các đơn vị sự nghiệp và phòng chuyên môn; công tác quy hoạch, lập quy hoạch có trùng chéo, gây lãng phí hay không; những bất cập trong hệ thống pháp luật gây ảnh hưởng đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, …

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết luận: Đối với những công trình dự án đã hoàn thành, địa phương cần bố trí sử dụng hết công năng, tránh lãng phí; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền; Cần phát huy và nâng cao hiệu quả vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận và đoàn thể các cấp,…
Việt Hường