> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Đồng chí Ksor Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Prông

Đồng chí Ksor Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Prông

26/06/2013
Sáng 25/6, đồng chí Ksor Phước - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội – Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Prông.
Tại buổi tiếp xúc, đã có 14 lượt ý kiến, kiến nghị mà cử tri trình bày gửi đến Quốc hội và các cấp ngành liên quan. Theo đó cử tri, nhất là cử tri người đồng bào dân tộc thiểu số mong muốn Nhà nước tiếp tục có sự quan tâm mở các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã; tuyển dụng lao động tại chỗ vào làm việc tại các công ty cao su, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, có chính sách thu hút cán bộ có năng lực về công tác tại cơ sở…. Bên cạnh đó, cử tri địa phương kiến nghị Quốc hội, nhà nước có chế độ chính sách phù hợp hơn đối với người có công với cách mạng…. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, gây phiền hà cho nhân dân; tỉnh lộ 663 và 665 xuống cấp cần có chính sách đầu tư nâng cấp, mở rộng; tình trạng vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng diễn biến phức tạp.
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo huyện Chư Prông đã giải trình thấu đáo những vấn đề thuộc thẩm quyền…. Đồng thời đối với những vấn khác vượt cấp, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới cũng như gửi đến các Bộ, ngành liên quan và sẽ trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất…
Chiều cùng ngày 25/6, đồng chí Ksor Phước - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Chư Prông nhằm tìm hiểu việc thực hiện công tác và chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm tại địa phương.
Thời gian qua, huyện Chư Prông được đánh giá là địa phương thực hiện khá tốt công tác và chính sách dân tộc khi đã thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS, nhờ đó trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm khoảng 4%. Bên cạnh đó, nét nổi bật của địa phương đó là việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại các công ty cao su, đảm bảo an ninh vùng biên và giải quyết hiệu quả vấn đề di dân tự do….
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ksor Phước ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Chư Prông đạt được thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý với huyện không nên lơ là, chủ quan mà phải hết sức tập trung, cảnh giác; chủ động trước những âm mưu của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo, kích động người dân tại chỗ. Cần đề ra những chính sách phù hợp hơn giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, có giải pháp linh hoạt với vấn đề di dân tự do, ưu tiên giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tạ chỗ, từ đo giúp họ có cuộc sống ổn định, vươn lên xóa đói giảm nghèo…./.
 
                                                                              Đoàn Bình

Đồng chí Ksor Phước tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Prông

26/06/2013
Sáng 25/6, đồng chí Ksor Phước - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội – Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Chư Prông.
Tại buổi tiếp xúc, đã có 14 lượt ý kiến, kiến nghị mà cử tri trình bày gửi đến Quốc hội và các cấp ngành liên quan. Theo đó cử tri, nhất là cử tri người đồng bào dân tộc thiểu số mong muốn Nhà nước tiếp tục có sự quan tâm mở các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã; tuyển dụng lao động tại chỗ vào làm việc tại các công ty cao su, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, có chính sách thu hút cán bộ có năng lực về công tác tại cơ sở…. Bên cạnh đó, cử tri địa phương kiến nghị Quốc hội, nhà nước có chế độ chính sách phù hợp hơn đối với người có công với cách mạng…. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, gây phiền hà cho nhân dân; tỉnh lộ 663 và 665 xuống cấp cần có chính sách đầu tư nâng cấp, mở rộng; tình trạng vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng diễn biến phức tạp.
Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, lãnh đạo huyện Chư Prông đã giải trình thấu đáo những vấn đề thuộc thẩm quyền…. Đồng thời đối với những vấn khác vượt cấp, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới cũng như gửi đến các Bộ, ngành liên quan và sẽ trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất…
Chiều cùng ngày 25/6, đồng chí Ksor Phước - Ủy viên BCH Trung ương Đảng – Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Chư Prông nhằm tìm hiểu việc thực hiện công tác và chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm tại địa phương.
Thời gian qua, huyện Chư Prông được đánh giá là địa phương thực hiện khá tốt công tác và chính sách dân tộc khi đã thường xuyên quan tâm chăm lo, nâng cao cả về đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS, nhờ đó trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm khoảng 4%. Bên cạnh đó, nét nổi bật của địa phương đó là việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại các công ty cao su, đảm bảo an ninh vùng biên và giải quyết hiệu quả vấn đề di dân tự do….
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ksor Phước ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Chư Prông đạt được thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý với huyện không nên lơ là, chủ quan mà phải hết sức tập trung, cảnh giác; chủ động trước những âm mưu của các thế lực thù địch nhằm lôi kéo, kích động người dân tại chỗ. Cần đề ra những chính sách phù hợp hơn giúp người dân phát triển kinh tế bền vững, có giải pháp linh hoạt với vấn đề di dân tự do, ưu tiên giải quyết đất sản xuất và đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tạ chỗ, từ đo giúp họ có cuộc sống ổn định, vươn lên xóa đói giảm nghèo…./.
 
                                                                              Đoàn Bình