> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Dự kiến Chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trì

Dự kiến Chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

30/03/2023
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng trong 03 ngày 5, 6 và 7/4/2023 để thảo luận, góp ý kiến về 07 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trân trọng giới thiệu dự kiến chương trình Hội nghị.
 
image001.png

Dự kiến Chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

30/03/2023
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách theo hình thức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng trong 03 ngày 5, 6 và 7/4/2023 để thảo luận, góp ý kiến về 07 dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Trân trọng giới thiệu dự kiến chương trình Hội nghị.
 
image001.png