> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XIII tổ chức Hội thảo “Ngân sách Nhà nước bảo đảm an sinh xã hội cho

Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XIII tổ chức Hội thảo “Ngân sách Nhà nước bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số-Thực trạng và những vấn đề đặt ra

04/04/2013
Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2013 giữa Hội đồng dân tộc Quốc hội với Dự án “Tăng cường năng lực quyết định và giám sát ngân sách của cơ quan dân cử Việt Nam” thuộc Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội; Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2013, tại phòng họp Khách sạn Tre Xanh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XIII tổ chức Hội thảo “Ngân sách Nhà nước bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

Chủ trì Hội thảo có ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, bà Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, cùng đại diện 9 Bộ, ngành Trung ương và đại biểu 21 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỉnh Gia Lai, tham gia Hội thảo có đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Măng Đung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.
 
2.JPG
Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
 
Tại Hội thảo các đại biểu nghe 15 báo cáo tham luận với các chuyên đề: Tổng quan chính sách an sinh xã hội cho người nghèo giai đoạn 2010-2012; chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất  nông nghiệp, bảo đảm sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất,… và một số chuyên đề quan trọng khác với các chính sách an sinh xã hội đối với người dân tộc thiếu số.
 
3.JPG
Toàn cảnh Hội thảo
 
Đại biểu các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương đã thảo luận trao đổi các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp hoàn thiện các chính sách này trong thời gian tới. Theo chương trình, Hội thảo được tổ chức trong hai ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2013./.
Quang Vinh

Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XIII tổ chức Hội thảo “Ngân sách Nhà nước bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số-Thực trạng và những vấn đề đặt ra

04/04/2013
Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2013 giữa Hội đồng dân tộc Quốc hội với Dự án “Tăng cường năng lực quyết định và giám sát ngân sách của cơ quan dân cử Việt Nam” thuộc Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội; Sáng ngày 4 tháng 4 năm 2013, tại phòng họp Khách sạn Tre Xanh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Hội đồng dân tộc Quốc hội khóa XIII tổ chức Hội thảo “Ngân sách Nhà nước bảo đảm an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

Chủ trì Hội thảo có ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, bà Triệu Thị Nái, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội, cùng đại diện 9 Bộ, ngành Trung ương và đại biểu 21 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tỉnh Gia Lai, tham gia Hội thảo có đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Măng Đung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan.
 
2.JPG
Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
 
Tại Hội thảo các đại biểu nghe 15 báo cáo tham luận với các chuyên đề: Tổng quan chính sách an sinh xã hội cho người nghèo giai đoạn 2010-2012; chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất  nông nghiệp, bảo đảm sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay; chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở, đất sản xuất,… và một số chuyên đề quan trọng khác với các chính sách an sinh xã hội đối với người dân tộc thiếu số.
 
3.JPG
Toàn cảnh Hội thảo
 
Đại biểu các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương đã thảo luận trao đổi các chính sách an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị, giải pháp hoàn thiện các chính sách này trong thời gian tới. Theo chương trình, Hội thảo được tổ chức trong hai ngày 4 và 5 tháng 4 năm 2013./.
Quang Vinh