> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

31/03/2022
Chiều 30/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, đề xuất kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả quan hệ công tác giữa hai bên.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, cùng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các Ban thuộc Ủy  ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan.
 
 image001.jpg
Hội nghị công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Quốc hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bên cạnh nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chất lượng hoạt động các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội là trung tâm của Quốc hội. Đồng thời, phải làm tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch Nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết 161 tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động tổng thể với 107 đề án, kế hoạch, chương trình lớn. Các cơ quan đang triển khai tích cực với một số nội dung đã hoàn thành, ban hành và tích cực triển khai nhiều nội dung khác. Dự kiến tại phiên họp tháng 4/2022 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về Đề án đổi mới hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban hành Nghị quyết mới về chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngay tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội áp dụng một số cải tiến như kết thúc mỗi nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo ban hành ngay kết luận của từng nội dung cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng phải đợi đến hết phiên họp mới có kết luận, mất nhiều thời gian. Cùng với đó, sẽ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Nội quy kỳ họp, Đề án đổi mới công tác giám sát của Quốc hội. Trong đó, có nội dung đổi mới cơ chế làm việc phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban đảng các cơ quan, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội với các cơ quan.
 
image003.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Chủ tịch Nước là thiết chế hiến định quan trọng trong bộ máy Nhà nước, là người đứng đầu Nhà nước thay mặt nước CHXCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại; đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh. Chủ tịch Nước hiện cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Hàng năm, Chủ tịch Nước đều có báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiều công việc cụ thể của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều gắn với thiết chế Chủ tịch Nước như phê chuẩn các hiệp định, điều ước quốc tế, phê chuẩn bổ nhiệm đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài. Trong công tác đối nội, đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan mật thiết đến Chủ tịch Nước. Phó Chủ tịch Nước tham gia thường xuyên các phiên họp của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, hội nghị lần này là dịp để hai cơ quan đánh giá công tác thời gian qua kiến nghị đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hiến pháp và pháp luật đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, trong đó có Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phải luôn rà soát, đánh giá mình đã làm tốt những nhiệm vụ được Hiến pháp, pháp luật quy định hay chưa; công tác phối hợp giữa hai cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho đã chặt chẽ chưa, thiết thực và hiệu quả hay chưa kể cả về xây dựng pháp luật, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
 
image005.jpg
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Nêu rõ “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, Chủ tịch Nước đề nghị các đại biểu đánh giá những mặt phối hợp công tác nào còn hạn chế, những mặt nào cần tiếp tục củng cố để tăng cường sức mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của hai cơ quan, từng lĩnh vực đều phải có sự phân công, phối hợp chặt chẽ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo một số nội dung về công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua thảo luận, Hội nghị thống nhất đánh giá trong thời gian qua, quan hệ phối hợp công tác giữa Chủ tịch Nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thể hiện một cách thường xuyên, liên tục theo chức năng được Hiến pháp và pháp luật quy định; khẳng định sự phối hợp giữa hai bên dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Nhấn mạnh trong các nhiệm kỳ gần đây, nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, công tác phối hợp luôn được tăng cường, ngày càng đi vào thực chất và đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, được thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Nước, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, cụ thể là trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao của Nhà nước, đối ngoại…
 
image007.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo một số nội dung về công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đặc biệt, những đổi mới trong phương thức phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Nước ngày càng được chú trọng đã góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, bảo đảm tính chủ động và có chiều sâu trong việc thực hiện nhiệm vụ mỗi bên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói riêng và chất lượng hoạt động của Chủ tịch Nước, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung, hướng tới mục tiêu chung là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, hệ thống pháp luật, đóng góp một phần quan trọng vào những thành tựu chung của Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới, Hội nghị nhất trí Chủ tịch Nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên các lĩnh vực công tác; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013.
 
image009.jpg
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan và việc chủ động phối hợp công tác một cách hiệu quả

Các đại biểu cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; quan tâm, chú trọng việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của mỗi bên. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo công tác ngoại giao của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; phối hợp cử đại diện mỗi bên tham gia vào các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chỉ đạo công tác đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp, Luật Điều ước quốc tế, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch Nước tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nắm bắt tình hình, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và Chủ tịch Nước. Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch Nước tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin để kịp thời tham mưu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Nước theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
image011.jpg
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu bế mạc Hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ tịch Nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hết lòng vì nước vì dân vì Tổ quốc, phục vụ Nhân dân phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Cho biết, Chủ tịch Nước và Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp công tác để thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật góp phần cùng cả hệ thống chính trị, cùng đồng bào, cử tri cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng sự phối hợp trong toàn hệ thống chính trị nói chung và sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch Nước sẽ ngày càng tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, tăng cường niềm tin Nhân dân.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 image013.jpg
 
 
image015.jpg
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt trước thềm Hội nghị
 
image017.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao nội dung báo cáo, đồng thời thống nhất về một số phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
 
image019.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước
 
image021.jpg
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
 
image023.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Theo quochoi.vn

Hội nghị về công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

31/03/2022
Chiều 30/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm trao đổi, đánh giá những kết quả đạt được, đề xuất kiến nghị nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả quan hệ công tác giữa hai bên.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, cùng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các Ban thuộc Ủy  ban Thường vụ Quốc hội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan.
 
 image001.jpg
Hội nghị công tác phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Quốc hội phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bên cạnh nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chất lượng hoạt động các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội là trung tâm của Quốc hội. Đồng thời, phải làm tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch Nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị.

Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết 161 tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động tổng thể với 107 đề án, kế hoạch, chương trình lớn. Các cơ quan đang triển khai tích cực với một số nội dung đã hoàn thành, ban hành và tích cực triển khai nhiều nội dung khác. Dự kiến tại phiên họp tháng 4/2022 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về Đề án đổi mới hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban hành Nghị quyết mới về chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngay tại phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội áp dụng một số cải tiến như kết thúc mỗi nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo ban hành ngay kết luận của từng nội dung cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, khắc phục tình trạng phải đợi đến hết phiên họp mới có kết luận, mất nhiều thời gian. Cùng với đó, sẽ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Nội quy kỳ họp, Đề án đổi mới công tác giám sát của Quốc hội. Trong đó, có nội dung đổi mới cơ chế làm việc phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban đảng các cơ quan, nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội với các cơ quan.
 
image003.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Chủ tịch Nước là thiết chế hiến định quan trọng trong bộ máy Nhà nước, là người đứng đầu Nhà nước thay mặt nước CHXCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại; đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quốc phòng an ninh. Chủ tịch Nước hiện cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Hàng năm, Chủ tịch Nước đều có báo cáo công tác trước Quốc hội. Nhiều công việc cụ thể của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều gắn với thiết chế Chủ tịch Nước như phê chuẩn các hiệp định, điều ước quốc tế, phê chuẩn bổ nhiệm đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ở nước ngoài. Trong công tác đối nội, đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan mật thiết đến Chủ tịch Nước. Phó Chủ tịch Nước tham gia thường xuyên các phiên họp của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, hội nghị lần này là dịp để hai cơ quan đánh giá công tác thời gian qua kiến nghị đề xuất để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Hiến pháp và pháp luật đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, trong đó có Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phải luôn rà soát, đánh giá mình đã làm tốt những nhiệm vụ được Hiến pháp, pháp luật quy định hay chưa; công tác phối hợp giữa hai cơ quan để thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho đã chặt chẽ chưa, thiết thực và hiệu quả hay chưa kể cả về xây dựng pháp luật, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
 
image005.jpg
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Nêu rõ “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”, Chủ tịch Nước đề nghị các đại biểu đánh giá những mặt phối hợp công tác nào còn hạn chế, những mặt nào cần tiếp tục củng cố để tăng cường sức mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của hai cơ quan, từng lĩnh vực đều phải có sự phân công, phối hợp chặt chẽ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo một số nội dung về công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua thảo luận, Hội nghị thống nhất đánh giá trong thời gian qua, quan hệ phối hợp công tác giữa Chủ tịch Nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thể hiện một cách thường xuyên, liên tục theo chức năng được Hiến pháp và pháp luật quy định; khẳng định sự phối hợp giữa hai bên dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng đã đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Nhấn mạnh trong các nhiệm kỳ gần đây, nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, XIV và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, công tác phối hợp luôn được tăng cường, ngày càng đi vào thực chất và đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên các mặt công tác, được thể hiện rõ nét qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Nước, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, cụ thể là trong thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự cấp cao của Nhà nước, đối ngoại…
 
image007.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày báo cáo một số nội dung về công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước và Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đặc biệt, những đổi mới trong phương thức phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Nước ngày càng được chú trọng đã góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, bảo đảm tính chủ động và có chiều sâu trong việc thực hiện nhiệm vụ mỗi bên, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói riêng và chất lượng hoạt động của Chủ tịch Nước, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói chung, hướng tới mục tiêu chung là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, hệ thống pháp luật, đóng góp một phần quan trọng vào những thành tựu chung của Đảng, Nhà nước trong thời gian vừa qua.

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa Chủ tịch Nước với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian tới, Hội nghị nhất trí Chủ tịch Nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trên các lĩnh vực công tác; tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013.
 
image009.jpg
Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan và việc chủ động phối hợp công tác một cách hiệu quả

Các đại biểu cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; quan tâm, chú trọng việc chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch Nước và Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của mỗi bên. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo công tác ngoại giao của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; phối hợp cử đại diện mỗi bên tham gia vào các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chỉ đạo công tác đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp, Luật Điều ước quốc tế, đáp ứng yêu cầu chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch Nước tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực và phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nắm bắt tình hình, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và Chủ tịch Nước. Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Chủ tịch Nước tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin để kịp thời tham mưu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Nước theo đúng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
image011.jpg
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu bế mạc Hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Chủ tịch Nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hết lòng vì nước vì dân vì Tổ quốc, phục vụ Nhân dân phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Cho biết, Chủ tịch Nước và Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tiếp tục tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp công tác để thực hiện tốt nhất mọi nhiệm vụ quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật góp phần cùng cả hệ thống chính trị, cùng đồng bào, cử tri cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng sự phối hợp trong toàn hệ thống chính trị nói chung và sự phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chủ tịch Nước sẽ ngày càng tốt hơn, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, tăng cường niềm tin Nhân dân.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 image013.jpg
 
 
image015.jpg
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt trước thềm Hội nghị
 
image017.jpg
Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao nội dung báo cáo, đồng thời thống nhất về một số phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới
 
image019.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch Nước
 
image021.jpg
Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội
 
image023.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Theo quochoi.vn