> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Hội thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm - những vấn đề cần hoàn thiện

Hội thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm - những vấn đề cần hoàn thiện

17/04/2023
Sáng 17.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ban Công tác đại biểu và Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp tổ chức Hội thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn - những vấn đề cần hoàn thiện.
 
image001.jpg
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, thực hiện phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã nghiên cứu, dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Dự thảo Nghị quyết đã thể chế Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2.2.2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thay thế cho Quy định số 262-QĐ/TW.

Trưởng Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, Hội thảo nhằm chuẩn bị thông tin tham khảo phục vụ quá trình thẩm tra, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, đề nghị các đại biểu trao đổi ý kiến thiết thực, trực tiếp vào nội dung quan tâm để Ban Công tác đại biểu lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.
 
image003.jpg
 Quang cảnh hội nghị

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản tán thành với việc sửa đổi Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn nhằm cụ thể hóa Quy định số 96-QĐ/TW. Đồng thời, khắc phục một số hạn chế, bất cập trong quy định và thực tiễn thực hiện, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương... Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, góp ý kiến về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm...

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đa số ý kiến đại biểu đều bày tỏ nhất trí với cách thức tiếp cận, đặt vấn đề của Ban soạn thảo cũng như những nội dung cơ bản được sửa đổi tại Nghị quyết... Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, xác đáng của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, Trưởng Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung góp ý, khẩn trương hoàn thiện Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 23 tới.
Theo daibieunhandan.vn

Hội thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm - những vấn đề cần hoàn thiện

17/04/2023
Sáng 17.4, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ban Công tác đại biểu và Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp tổ chức Hội thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn - những vấn đề cần hoàn thiện.
 
image001.jpg
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, thực hiện phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã nghiên cứu, dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Dự thảo Nghị quyết đã thể chế Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2.2.2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thay thế cho Quy định số 262-QĐ/TW.

Trưởng Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, Hội thảo nhằm chuẩn bị thông tin tham khảo phục vụ quá trình thẩm tra, cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị quyết tại Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó, đề nghị các đại biểu trao đổi ý kiến thiết thực, trực tiếp vào nội dung quan tâm để Ban Công tác đại biểu lắng nghe, tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội.
 
image003.jpg
 Quang cảnh hội nghị

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản tán thành với việc sửa đổi Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn nhằm cụ thể hóa Quy định số 96-QĐ/TW. Đồng thời, khắc phục một số hạn chế, bất cập trong quy định và thực tiễn thực hiện, bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương... Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, góp ý kiến về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm...

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, đa số ý kiến đại biểu đều bày tỏ nhất trí với cách thức tiếp cận, đặt vấn đề của Ban soạn thảo cũng như những nội dung cơ bản được sửa đổi tại Nghị quyết... Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, xác đáng của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học, Trưởng Ban Công tác đại biểu nhấn mạnh, Ban soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ nội dung góp ý, khẩn trương hoàn thiện Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 23 tới.
Theo daibieunhandan.vn