> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Hội thảo lấy ý kiến vào Dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

Hội thảo lấy ý kiến vào Dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

23/04/2014
Thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến về dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi), sáng 24 tháng 4 năm 2014, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Tham dự Hội thảo có ông Hà Công Long -  Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội luật gia, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ông Huỳnh Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH  tỉnh và ông Nguyễn Văn Quân - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo. 
Nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp 2013 và chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi) lần này có 7 chương, 107 điều, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên; chế độ, chính sách bảo đảm hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân (sửa đổi), đã có 09 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Luật, trong đó góp ý tập trung những vấn đề còn có ý kiến khác nhau như: Việc tổ chức Viện Kiểm sát theo 4 cấp; việc tổ chức Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện Kiểm sát khu vực; vấn đề bổ nhiệm, nhiệm kỳ của kiểm sát viên, tuổi nghỉ hưu đối với kiểm sát viên Viện Kiểm sát tối cao; kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thẩm quyền điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân,…

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ xem xét, chắt lọc để tham gia Dự thảo Luật tại kỳ họp thứ 7 sắp tới ./.
 
Tin: Lê Văn Nhung, Ảnh: Duy Hiếu

Hội thảo lấy ý kiến vào Dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

23/04/2014
Thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến về dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi), sáng 24 tháng 4 năm 2014, Đoàn ĐBQH tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Tham dự Hội thảo có ông Hà Công Long -  Phó Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội luật gia, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Cục thi hành án dân sự, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Kiểm lâm và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ông Huỳnh Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH  tỉnh và ông Nguyễn Văn Quân - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo. 
Nhằm thể chế hóa quy định của Hiến pháp 2013 và chủ trương cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi) lần này có 7 chương, 107 điều, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên; chế độ, chính sách bảo đảm hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân (sửa đổi), đã có 09 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo Luật, trong đó góp ý tập trung những vấn đề còn có ý kiến khác nhau như: Việc tổ chức Viện Kiểm sát theo 4 cấp; việc tổ chức Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện hoặc Viện Kiểm sát khu vực; vấn đề bổ nhiệm, nhiệm kỳ của kiểm sát viên, tuổi nghỉ hưu đối với kiểm sát viên Viện Kiểm sát tối cao; kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thẩm quyền điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân,…

Phát biểu bế mạc hội thảo, ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ xem xét, chắt lọc để tham gia Dự thảo Luật tại kỳ họp thứ 7 sắp tới ./.
 
Tin: Lê Văn Nhung, Ảnh: Duy Hiếu