> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

09/06/2022
Tiếp tục chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chiều nay, 9.6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
 
image001.jpg
Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm nay, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV bước sang ngày làm việc cuối cùng.

Các thành viên Chính phủ tiếp tục làm rõ vấn đề đại biểu đặt ra liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, giao thông vận tải và những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. 

Trong chương trình làm việc sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. 

Tham gia làm rõ vấn đề các đại biểu chất vấn, ngoài Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn có các thành viên Chính phủ liên quan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc chất vấn đối với nhóm vấn thuộc lĩnh vực ngân hàng. 

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể sẽ làm rõ vấn đề liên quan đến tiến độ, chất lượng và công tác phòng, chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thực trạng và giải pháp xử lý các tồn đọng trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng Kiểm toán nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực này.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Trong chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Theo daibieunhandan.vn

Hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

09/06/2022
Tiếp tục chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn, chiều nay, 9.6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.
 
image001.jpg
Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hôm nay, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV bước sang ngày làm việc cuối cùng.

Các thành viên Chính phủ tiếp tục làm rõ vấn đề đại biểu đặt ra liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, giao thông vận tải và những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. 

Trong chương trình làm việc sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. 

Tham gia làm rõ vấn đề các đại biểu chất vấn, ngoài Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn có các thành viên Chính phủ liên quan, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc chất vấn đối với nhóm vấn thuộc lĩnh vực ngân hàng. 

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể sẽ làm rõ vấn đề liên quan đến tiến độ, chất lượng và công tác phòng, chống thất thoát, lãng phí trong việc triển khai các dự án, công trình giao thông trọng điểm quốc gia, hệ thống đường cao tốc. Công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng các công trình giao thông được đầu tư từ ngân sách nhà nước. Thực trạng và giải pháp xử lý các tồn đọng trong đầu tư, khai thác, kinh doanh các dự án giao thông theo hình thức BOT.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Tổng Thanh tra Chính phủ; Tổng Kiểm toán nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực này.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Trong chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trước khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Theo daibieunhandan.vn