> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Tổ chức họp

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Tổ chức họp tập trung.

25/04/2022
Tại phiên họp thứ 10, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có văn bản số 925/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.
 
image001.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và cơ bản đồng tình với những đề xuất được nêu trong Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 do Tổng Thư ký Quốc hội trình; đồng thời, thống nhất không bổ sung thêm các nội dung khác vì đã hết thời hạn để chuẩn bị theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 3 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc kỳ họp vào ngày 23/5/2022, dự  kiến bế mạc ngày 17/6/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý về một số vấn đề cụ thể.

Một là, về nội dung Kỳ họp: Trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), không trình Quốc hội Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội. Trình Quốc hội ban hành Nghị quyết chung của Kỳ họp. Cần rà soát kỹ các nội dung trình tại Kỳ họp bảo đảm nguyên tắc chỉ trình Quốc hội những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, đối với những vấn đề “chưa chín”, còn nhiều ý kiến khác nhau sẽ để lại xem xét tại các kỳ họp sau cũng như các phiên họp tiếp theo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hai là, về Chương trình Kỳ họp: Tiếp tục rà soát, bố trí thời gian cho từng nội dung một cách phù hợp; bố trí thêm thời gian trình bày một số báo cáo để bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin (báo cáo về giám sát chuyên đề từ 40-45 phút, tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng, luật, pháp lệnh khoảng 20 phút); giảm thời gian thảo luận Báo cáo tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội; bố trí thứ tự các nội dung cho hợp lý, ưu tiên bố trí các nội dung trình thông qua được xem xét thảo luận trước; có thể sử dụng các hình thức thuyết minh, thuyết trình đa dạng với tinh thần cần tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn nâng cao được chất lượng Kỳ họp.

Ba là, tiếp tục rà soát lại danh mục các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu, bao gồm các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan hữu quan; rà soát lại các nghị quyết của Quốc hội từ đầu khóa đến nay, có yêu cầu Chính phủ báo cáo tại kỳ họp đầu năm, trong đó có Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, các nghị quyết chung của kỳ họp,…

Bốn là, lưu ý tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là; chú trọng công tác thông tin, truyền thông, an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn cho kỳ họp và các nội dung bảo đảm khác. Về khách mời, sẽ thực hiện như các kỳ họp tập trung trước đây.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này, hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của phiên họp.
Theo quochoi.vn

Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Tổ chức họp tập trung.

25/04/2022
Tại phiên họp thứ 10, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trên cơ sở đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có văn bản số 925/TB-TTKQH thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này.
 
image001.jpg
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao và cơ bản đồng tình với những đề xuất được nêu trong Báo cáo về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 3 do Tổng Thư ký Quốc hội trình; đồng thời, thống nhất không bổ sung thêm các nội dung khác vì đã hết thời hạn để chuẩn bị theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 3 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc kỳ họp vào ngày 23/5/2022, dự  kiến bế mạc ngày 17/6/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý về một số vấn đề cụ thể.

Một là, về nội dung Kỳ họp: Trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi), không trình Quốc hội Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội. Trình Quốc hội ban hành Nghị quyết chung của Kỳ họp. Cần rà soát kỹ các nội dung trình tại Kỳ họp bảo đảm nguyên tắc chỉ trình Quốc hội những nội dung đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, đối với những vấn đề “chưa chín”, còn nhiều ý kiến khác nhau sẽ để lại xem xét tại các kỳ họp sau cũng như các phiên họp tiếp theo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hai là, về Chương trình Kỳ họp: Tiếp tục rà soát, bố trí thời gian cho từng nội dung một cách phù hợp; bố trí thêm thời gian trình bày một số báo cáo để bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin (báo cáo về giám sát chuyên đề từ 40-45 phút, tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng, luật, pháp lệnh khoảng 20 phút); giảm thời gian thảo luận Báo cáo tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội; bố trí thứ tự các nội dung cho hợp lý, ưu tiên bố trí các nội dung trình thông qua được xem xét thảo luận trước; có thể sử dụng các hình thức thuyết minh, thuyết trình đa dạng với tinh thần cần tiết kiệm tối đa thời gian nhưng vẫn nâng cao được chất lượng Kỳ họp.

Ba là, tiếp tục rà soát lại danh mục các báo cáo gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu, bao gồm các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan hữu quan; rà soát lại các nghị quyết của Quốc hội từ đầu khóa đến nay, có yêu cầu Chính phủ báo cáo tại kỳ họp đầu năm, trong đó có Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, các nghị quyết chung của kỳ họp,…

Bốn là, lưu ý tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là; chú trọng công tác thông tin, truyền thông, an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn cho kỳ họp và các nội dung bảo đảm khác. Về khách mời, sẽ thực hiện như các kỳ họp tập trung trước đây.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp này, hoàn thiện dự kiến chương trình kỳ họp, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kết luận của phiên họp.
Theo quochoi.vn