> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

20/10/2022
Sáng 20.10 tại phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội, sau phiên họp trù bị thông qua dự kiến chương trình kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
 

image001.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 21 ngày làm việc và dự kiến bế mạc vào ngày 15-11. Theo chương trình làm việc, trong buổi sáng các đại biểu Quốc hội sẽ có một giờ họp phiên trù bị trước khi khai mạc kỳ họp lúc 9h.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 07 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, gồm: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá. Quốc hội cũng thảo luận, cho ý kiến 07 dự án luật khác, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự. Đồng thời, xem xét việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”…
 
image003.jpg
 Quang cảnh Kỳ họp 

Tại kỳ họp, nội dung thảo luận kinh tế - xã hội tại Hội trường được bố trí hai ngày 27 đến 28-10. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ chiều 3-11 đến hết 5-11. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã đề xuất 6 nhóm vấn đề chất vấn gồm lĩnh vực nội vụ, xây dựng, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, thanh tra, tư pháp. Từ 6 đề xuất này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để chọn 5, sau đó đại biểu Quốc hội sẽ cho ý kiến để quyết định 4 nhóm vấn đề chất vấn và thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tương ứng.
 
Việt Hường

Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

20/10/2022
Sáng 20.10 tại phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội, sau phiên họp trù bị thông qua dự kiến chương trình kỳ họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
 

image001.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp

Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra trong 21 ngày làm việc và dự kiến bế mạc vào ngày 15-11. Theo chương trình làm việc, trong buổi sáng các đại biểu Quốc hội sẽ có một giờ họp phiên trù bị trước khi khai mạc kỳ họp lúc 9h.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 07 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật, gồm: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi); Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn, sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá. Quốc hội cũng thảo luận, cho ý kiến 07 dự án luật khác, gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự. Đồng thời, xem xét việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”…
 
image003.jpg
 Quang cảnh Kỳ họp 

Tại kỳ họp, nội dung thảo luận kinh tế - xã hội tại Hội trường được bố trí hai ngày 27 đến 28-10. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ chiều 3-11 đến hết 5-11. Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã đề xuất 6 nhóm vấn đề chất vấn gồm lĩnh vực nội vụ, xây dựng, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, thanh tra, tư pháp. Từ 6 đề xuất này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến để chọn 5, sau đó đại biểu Quốc hội sẽ cho ý kiến để quyết định 4 nhóm vấn đề chất vấn và thành viên Chính phủ trả lời chất vấn tương ứng.
 
Việt Hường