> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Khảo sát thực tế tại Gia Lai phục vụ thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước

Khảo sát thực tế tại Gia Lai phục vụ thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước

23/02/2023
Ngày 23-2, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Lệ Thủy-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế và làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan tại Gia Lai nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT. Cùng đi với đoàn công tác, về phía tỉnh có bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo đó, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại công trình hồ chứa An Khê (Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak), Nhà máy Thủy điện Ia Ly và Nhà máy nước Biển Hồ (thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai).

Tại các điểm khảo sát, đoàn đã nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị báo về kết quả công tác quản lý, sử dụng tài nguyên nước, nhất là kết quả triển khai Luật Tài nguyên nước 2012 và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan; công tác phòng-chống ngập lụt, hạn hán, ô nhiễm nguồn nước; quản lý, khai thác, sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất, bảo vệ nguồn nước; tình hình đầu tư nhà máy nước tập trung trên địa bàn tỉnh…
 
image001.jpg
Đoàn đã đến khảo sát thực tế và làm việc tại Nhà máy Thủy điện Ia Ly.  

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiện nay. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề như: cần có các quy định cụ thể để chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước; ban hành cơ chế phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các địa phương giáp ranh trong công tác quản lý, điều hòa, phân phối nguồn nước giữa các ngành, địa phương…
 
image003.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 
Nguyễn Thị Lệ Thủy phát biểu tại buổi làm việc với Nhà máy Thủy điện Ia Ly. 

Phát biểu tại các buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước và triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước 2012 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận và tiếp thu các nội dung trao đổi, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm đảm bảo công tác quản lý tài nguyên nước hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế.
Theo baogialai.com.vn

Khảo sát thực tế tại Gia Lai phục vụ thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước

23/02/2023
Ngày 23-2, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Lệ Thủy-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế và làm việc với một số cơ quan, đơn vị liên quan tại Gia Lai nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Tham gia đoàn công tác còn có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT. Cùng đi với đoàn công tác, về phía tỉnh có bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo đó, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại công trình hồ chứa An Khê (Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak), Nhà máy Thủy điện Ia Ly và Nhà máy nước Biển Hồ (thuộc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai).

Tại các điểm khảo sát, đoàn đã nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị báo về kết quả công tác quản lý, sử dụng tài nguyên nước, nhất là kết quả triển khai Luật Tài nguyên nước 2012 và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan; công tác phòng-chống ngập lụt, hạn hán, ô nhiễm nguồn nước; quản lý, khai thác, sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất, bảo vệ nguồn nước; tình hình đầu tư nhà máy nước tập trung trên địa bàn tỉnh…
 
image001.jpg
Đoàn đã đến khảo sát thực tế và làm việc tại Nhà máy Thủy điện Ia Ly.  

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hiện nay. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề như: cần có các quy định cụ thể để chủ động ứng phó với hạn hán, thiếu nước; ban hành cơ chế phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các địa phương giáp ranh trong công tác quản lý, điều hòa, phân phối nguồn nước giữa các ngành, địa phương…
 
image003.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội 
Nguyễn Thị Lệ Thủy phát biểu tại buổi làm việc với Nhà máy Thủy điện Ia Ly. 

Phát biểu tại các buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước và triển khai thực hiện Luật Tài nguyên nước 2012 trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời, ghi nhận và tiếp thu các nội dung trao đổi, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu đưa vào dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) nhằm đảm bảo công tác quản lý tài nguyên nước hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với tình hình thực tế.
Theo baogialai.com.vn