> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV: Cần rà soát lại tổng thể các dự án, công trình để triển khai có hiệu

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV: Cần rà soát lại tổng thể các dự án, công trình để triển khai có hiệu quả

02/06/2022
Cần rà soát lại tổng thể các dự án, công trình để triển khai có hiệu quả là ý kiến bên lề của Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý-đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai với Báo Điện tử Đại Biểu Nhân Dân tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội ngày 1-6.
 
 Theo đại biểu Đinh Ngọc Quý, trong gói phục hồi phát triển có khá nhiều hợp phần, trong đó hợp phần chiếm nhiều nhất là phần chi cho hỗ trợ đầu tư công; phần hỗ trợ cho người lao động triển khai cũng chậm. Các gói về hỗ trợ lãi suất ngân hàng cho vay hộ nghèo, vay sinh viên, nhà ở xã hội tuy đã triển khai song vẫn chưa nhiều. “Theo quan điểm cá nhân tôi vấn đề quan trọng là Chính phủ và các bộ, ngành phải rà soát lại tổng thể các dự án, công trình đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công và những cơ chế mà Nghị quyết 43 đã tháo gỡ để những cái nào chưa đảm bảo thì phê duyệt sau, cái nào đã đảm bảo thì thực hiện trước. Nếu chúng ta chờ đồng bộ theo cả gói thì sẽ lỡ nhịp và tiếp tục khó khăn”-đại biểu Đinh Ngọc Quý nhấn mạnh.
 
 image001.jpg
 Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý. Ảnh: daibieunhandan.vn
 
Về việc xử lý nợ xấu, đại biểu Đinh Ngọc Quý cũng nêu ý kiến: “Chúng ta cần có giải pháp khắc phục 6 nhóm vướng mắc, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện của Nghị quyết 42. Bên cạnh đó, đối với tín dụng, tiền tệ, nếu chúng ta cứ duy trì bằng cách cho vay bảo đảm tài sản thì tôi e rằng cũng khó có hiệu quả cao mà chúng ta phải chuyển dần phải cho vay bằng các dự án sản xuất, kinh doanh để vừa sinh lời vừa trả được nợ gốc nhằm thúc đẩy”. 
 
Trước những áp lực trong triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế, đại biểu cho rằng cần phải quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc. Cùng với đó, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ phải báo cáo xin cơ chế, thậm chí nếu cần phải ban hành các nghị quyết để tháo gỡ về mặt pháp lý, quy trình thủ tục thì phải khẩn trương để báo cáo, nếu trong trường hợp Quốc hội không họp thì ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thì mới kịp. Quyết tâm của bộ, ngành là một chuyện nhưng các địa phương cũng phải quyết tâm tháo gỡ và dứt khoát lựa chọn các công trình mang tính trọng điểm, thúc đẩy để kích thích được phát triển phục hồi.
 
Theo baogialai.com.vn

Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV: Cần rà soát lại tổng thể các dự án, công trình để triển khai có hiệu quả

02/06/2022
Cần rà soát lại tổng thể các dự án, công trình để triển khai có hiệu quả là ý kiến bên lề của Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội Đinh Ngọc Quý-đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai với Báo Điện tử Đại Biểu Nhân Dân tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội ngày 1-6.
 
 Theo đại biểu Đinh Ngọc Quý, trong gói phục hồi phát triển có khá nhiều hợp phần, trong đó hợp phần chiếm nhiều nhất là phần chi cho hỗ trợ đầu tư công; phần hỗ trợ cho người lao động triển khai cũng chậm. Các gói về hỗ trợ lãi suất ngân hàng cho vay hộ nghèo, vay sinh viên, nhà ở xã hội tuy đã triển khai song vẫn chưa nhiều. “Theo quan điểm cá nhân tôi vấn đề quan trọng là Chính phủ và các bộ, ngành phải rà soát lại tổng thể các dự án, công trình đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công và những cơ chế mà Nghị quyết 43 đã tháo gỡ để những cái nào chưa đảm bảo thì phê duyệt sau, cái nào đã đảm bảo thì thực hiện trước. Nếu chúng ta chờ đồng bộ theo cả gói thì sẽ lỡ nhịp và tiếp tục khó khăn”-đại biểu Đinh Ngọc Quý nhấn mạnh.
 
 image001.jpg
 Đại biểu Quốc hội Đinh Ngọc Quý. Ảnh: daibieunhandan.vn
 
Về việc xử lý nợ xấu, đại biểu Đinh Ngọc Quý cũng nêu ý kiến: “Chúng ta cần có giải pháp khắc phục 6 nhóm vướng mắc, khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện của Nghị quyết 42. Bên cạnh đó, đối với tín dụng, tiền tệ, nếu chúng ta cứ duy trì bằng cách cho vay bảo đảm tài sản thì tôi e rằng cũng khó có hiệu quả cao mà chúng ta phải chuyển dần phải cho vay bằng các dự án sản xuất, kinh doanh để vừa sinh lời vừa trả được nợ gốc nhằm thúc đẩy”. 
 
Trước những áp lực trong triển khai chương trình phục hồi phát triển kinh tế, đại biểu cho rằng cần phải quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc. Cùng với đó, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Chính phủ phải báo cáo xin cơ chế, thậm chí nếu cần phải ban hành các nghị quyết để tháo gỡ về mặt pháp lý, quy trình thủ tục thì phải khẩn trương để báo cáo, nếu trong trường hợp Quốc hội không họp thì ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thì mới kịp. Quyết tâm của bộ, ngành là một chuyện nhưng các địa phương cũng phải quyết tâm tháo gỡ và dứt khoát lựa chọn các công trình mang tính trọng điểm, thúc đẩy để kích thích được phát triển phục hồi.
 
Theo baogialai.com.vn