> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 04 nhóm vấn đề trọng tâm

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 04 nhóm vấn đề trọng tâm

27/05/2023
Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng ngày 06/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Trong 2,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ chất vấn đối vơi 4 nhóm vấn đề: lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; khoa học và công nghệ và giao thông vận tải.
 
image001.jpg

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 04 nhóm vấn đề trọng tâm

27/05/2023
Theo chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng ngày 06/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì và có phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Trong 2,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ chất vấn đối vơi 4 nhóm vấn đề: lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; dân tộc; khoa học và công nghệ và giao thông vận tải.
 
image001.jpg