> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

20/09/2013
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII từ ngày 21/10 đến ngày 06/12/2013. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật đất đai (sửa đổi) và 08 dự án luật; đồng thời cho ý kiến đối với 11 dự án luật. Xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015): Kết quả thực hiện từ 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015; việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14. Xem xét báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2013 và báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.
Trong kỳ họp, Quốc hội sẽ giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 - 2012”; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và dành 03 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; xem xét các báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; tình hình thực hiện công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh; kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 và xem xét nhiều vấn đề quan trọng khác.
Kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa XIII có khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, để góp phần vào thành công của kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, làm việc với các cơ quan hữu quan và tham vấn chuyên gia, khẩn trương chuẩn bị các nội dung tham gia, ý kiến phát biểu và phản ánh các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh với Quốc hội./.
Duy Hiếu

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

20/09/2013
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XII từ ngày 21/10 đến ngày 06/12/2013. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Luật đất đai (sửa đổi) và 08 dự án luật; đồng thời cho ý kiến đối với 11 dự án luật. Xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015): Kết quả thực hiện từ 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015; việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2014; sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ để nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14. Xem xét báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2013 và báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.
Trong kỳ họp, Quốc hội sẽ giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, giai đoạn 2009 - 2012”; xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII và dành 03 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về quy hoạch tổng thể về thủy điện; xem xét các báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; tình hình thực hiện công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh; kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006 - 2012 và xem xét nhiều vấn đề quan trọng khác.
Kỳ họp thứ sáu của Quốc hội khóa XIII có khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, để góp phần vào thành công của kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, làm việc với các cơ quan hữu quan và tham vấn chuyên gia, khẩn trương chuẩn bị các nội dung tham gia, ý kiến phát biểu và phản ánh các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh với Quốc hội./.
Duy Hiếu