> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2014

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2014

28/04/2014
Trên cơ sở xem xét tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, khai mạc vào ngày 20-5-2014 và dự kiến bế mạc vào ngày 24-6-2014 tại Thủ đô Hà Nội. 
Về công tác xây dựng luật, dự kiến Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết và 1 nội dung (Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật hải quan (sửa đổi); Luật phá sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật xây dựng (sửa đổi); Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật công chứng (sửa đổi); Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town). Xem xét việc thi hành khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam). Đồng thời, cho ý kiến 17 dự án luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật nhà ở (sửa đổi); Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật đầu tư (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch).

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; Xem xét dự thảo Nghị quyết về việc xây dựng, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. Xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công. Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức IPU-132 (đầu năm 2015); Báo cáo về tình hình tham gia của Việt Nam trong việc hình thành Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2015.

Trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2012”; Xem xét các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; Xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015; Xem xét báo cáo về việc đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Xem xét các báo cáo việc thực hiện các nghị quyết chất vấn (trong đó có việc triển khai thực hiện Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII).

Dự kiến Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số thành viên Chính phủ và Trưởng ngành (từ phiên họp buổi chiều ngày 10/6 đến ngày 12/6/2014). Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Hiện nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan để triển khai các kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tại các địa phương trong tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII để thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội; nội dung những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp và những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương.

Đồng thời với việc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi vào hộp thư điện tử (Email: gialai@qh.gov.vn) hoặc thư gửi về địa chỉ số 07 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai./.
 
                                                              Tin và ảnh: Duy Hiếu

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2014

28/04/2014
Trên cơ sở xem xét tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, khai mạc vào ngày 20-5-2014 và dự kiến bế mạc vào ngày 24-6-2014 tại Thủ đô Hà Nội. 
Về công tác xây dựng luật, dự kiến Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết và 1 nội dung (Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật đầu tư công; Luật hải quan (sửa đổi); Luật phá sản (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi); Luật xây dựng (sửa đổi); Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật công chứng (sửa đổi); Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị di động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay (Công ước và Nghị định thư Cape Town). Xem xét việc thi hành khoản 2 Điều 13 Luật quốc tịch Việt Nam). Đồng thời, cho ý kiến 17 dự án luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi); Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật nhà ở (sửa đổi); Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật đầu tư (sửa đổi); Luật doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch).

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; Xem xét dự thảo Nghị quyết về việc xây dựng, triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau năm 2015. Xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công. Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo công tác của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; Báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức IPU-132 (đầu năm 2015); Báo cáo về tình hình tham gia của Việt Nam trong việc hình thành Cộng đồng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2015.

Trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội giám sát tối cao “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2012”; Xem xét các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; Xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015; Xem xét báo cáo về việc đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Xem xét các báo cáo việc thực hiện các nghị quyết chất vấn (trong đó có việc triển khai thực hiện Nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII).

Dự kiến Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số thành viên Chính phủ và Trưởng ngành (từ phiên họp buổi chiều ngày 10/6 đến ngày 12/6/2014). Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được truyền hình và phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Hiện nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan để triển khai các kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tại các địa phương trong tỉnh trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII để thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp Quốc hội; nội dung những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp và những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan, tổ chức ở trung ương.

Đồng thời với việc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi vào hộp thư điện tử (Email: gialai@qh.gov.vn) hoặc thư gửi về địa chỉ số 07 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai./.
 
                                                              Tin và ảnh: Duy Hiếu