> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri các huyện Kbang, Chư

Ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri các huyện Kbang, Chư Prông và Ia Grai

08/10/2013
Trong hai ngày 04/10 và 07/10/2013, ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện KBang (xã Đăk Rong), huyện Chư Prông (xã Ia Tôr) và huyện Ia Grai (xã Ia Khai) trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện cấp ủy Đảng, đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, các cơ quan, đoàn thể cấp huyện, xã và 260 cử tri ở thôn, buôn, làng tham dự. 
Sau khi nghe ông Huỳnh Thành báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII và nội dung những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp, đã có 41 lượt cử tri phát biểu ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị các vấn đề  liên quan như: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường công tác bảo vệ giữ vững chủ quyền quốc gia của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hỗ trợ vốn cho địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và sửa đổi một số tiêu chí cho phù hợp với vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục giao khoán cho nhân dân quản lý, bảo vệ rừng theo Quyết định 304 của Thủ tướng Chính phủ.
 
IMG_7396.JPG
Ông Huỳnh Thành trao đổi ý kiến với cử tri xã Ia Khai (huyện Ia Grai) về sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan thực hiện tốt hơn cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; có giải pháp để giải quyết đất sản xuất, đất ở cho những hộ dân tộc thiểu số còn thiếu đất và mới tách hộ; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn bà con áp dụng kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, sản lượng cây cà phê, lúa nước, bời lời đỏ, v.v..; giải quyết kịp thời cho nhân dân vay vốn sản xuất và vay vốn cho con em học tập; tuyển dụng lao động dân tộc thiểu số vào làm công nhân cao su và tăng thêm diện tích cao su khoán cho người lao động chăm sóc; tiếp tục giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng theo chính sách Nhà nước đã ban hành; giải quyết cấp kịp thời thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân ở trạm y tế xã. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp các tỉnh lộ 663 và 665 trên địa bàn huyện Chư Prông; đầu tư nâng cấp đường từ đường Trường Sơn Đông đến xã Kon Pne (huyện KBang); tiếp tục xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ và hệ thống nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn ở các thôn, làng; quan tâm đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông ở các cụm xã và các trường, lớp mẫu giáo ở thôn, làng tạo thuận lợi cho các cháu học tập; giải quyết chia tách thôn và tăng thêm phụ cấp cho cán bộ cơ sở, ...
 
IMG_7322.JPG
Cử tri Đinh Văn HLua (làng Kon Lanh Te, xã Đăk Rong) phát biểu kiến nghị về giải quyết đất sản xuất cho nhân dân.

Kết thúc các cuộc tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện Lãnh đạo UBND huyện, UBND xã tiếp thu, giải quyết và trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp mình; ông Huỳnh Thành phát biểu ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII./.
 
Duy Hiếu

Ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri các huyện Kbang, Chư Prông và Ia Grai

08/10/2013
Trong hai ngày 04/10 và 07/10/2013, ông Huỳnh Thành, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri huyện KBang (xã Đăk Rong), huyện Chư Prông (xã Ia Tôr) và huyện Ia Grai (xã Ia Khai) trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện cấp ủy Đảng, đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN, các cơ quan, đoàn thể cấp huyện, xã và 260 cử tri ở thôn, buôn, làng tham dự. 
Sau khi nghe ông Huỳnh Thành báo cáo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII và nội dung những vấn đề Quốc hội sẽ thảo luận, quyết định tại kỳ họp, đã có 41 lượt cử tri phát biểu ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị các vấn đề  liên quan như: Đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường công tác bảo vệ giữ vững chủ quyền quốc gia của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hỗ trợ vốn cho địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và sửa đổi một số tiêu chí cho phù hợp với vùng dân tộc thiểu số; tiếp tục giao khoán cho nhân dân quản lý, bảo vệ rừng theo Quyết định 304 của Thủ tướng Chính phủ.
 
IMG_7396.JPG
Ông Huỳnh Thành trao đổi ý kiến với cử tri xã Ia Khai (huyện Ia Grai) về sản xuất và đời sống của nhân dân.

Đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan thực hiện tốt hơn cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; có giải pháp để giải quyết đất sản xuất, đất ở cho những hộ dân tộc thiểu số còn thiếu đất và mới tách hộ; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn bà con áp dụng kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng, sản lượng cây cà phê, lúa nước, bời lời đỏ, v.v..; giải quyết kịp thời cho nhân dân vay vốn sản xuất và vay vốn cho con em học tập; tuyển dụng lao động dân tộc thiểu số vào làm công nhân cao su và tăng thêm diện tích cao su khoán cho người lao động chăm sóc; tiếp tục giải quyết chế độ cho người có công với cách mạng theo chính sách Nhà nước đã ban hành; giải quyết cấp kịp thời thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân ở trạm y tế xã. Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp các tỉnh lộ 663 và 665 trên địa bàn huyện Chư Prông; đầu tư nâng cấp đường từ đường Trường Sơn Đông đến xã Kon Pne (huyện KBang); tiếp tục xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ và hệ thống nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn ở các thôn, làng; quan tâm đầu tư xây dựng trường trung học phổ thông ở các cụm xã và các trường, lớp mẫu giáo ở thôn, làng tạo thuận lợi cho các cháu học tập; giải quyết chia tách thôn và tăng thêm phụ cấp cho cán bộ cơ sở, ...
 
IMG_7322.JPG
Cử tri Đinh Văn HLua (làng Kon Lanh Te, xã Đăk Rong) phát biểu kiến nghị về giải quyết đất sản xuất cho nhân dân.

Kết thúc các cuộc tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện Lãnh đạo UBND huyện, UBND xã tiếp thu, giải quyết và trả lời những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp mình; ông Huỳnh Thành phát biểu ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII./.
 
Duy Hiếu