> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

07/09/2012
Sáng 1-8, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức lễ báo công “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” và Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi lễ có ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên BCH Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đại diện các sở, ban ngành, lãnh đạo 17 huyện, thị xã, TP trong tỉnh cùng 71 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác. Trước khi tham gia buổi lễ, đoàn đã tổ chức lễ báo công với Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh- Chi nhánh Gia Lai- Kon Tum.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tìm các giải pháp phù hợp để đưa việc làm theo gương Bác ngày càng trở thành việc làm thường xuyên. Làm theo gương Bác được đẩy mạnh với những việc làm cụ thể, thiết thực từ công tác chỉ đạo, quản lý điều hành cấp ủy, chính quyền đến việc làm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, như: Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; sâu sát cơ sở, tôn trọng và tiếp thu  ý kiến của nhân dân; xử lý nghiêm túc, đúng pháp luật những sai phạm, tiêu cực…
images739230_b_hoa.jpg

Trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào để động viên, thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ cũng như trong xã hội.

Hội nghị cũng chỉ rõ, tuy đã gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ, song thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế. Một số cấp ủy đảng còn lúng túng, chưa chủ động, nội dung triển khai học tập còn chung chung, chưa sát với tình hình, công tác kiểm tra ở một số đảng bộ chưa được thường xuyên, sâu sát, còn mang tính hình thức…

Hội nghị đã nghe đại diện một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trình bày những kết quả, kinh nghiệm nổi bật trong quá trình triển khai thực tiễn tại địa phương cũng như áp dụng rèn luyện của chính bản thân.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Gia lai đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 24 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Theo baogialai.vn

Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

07/09/2012
Sáng 1-8, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức lễ báo công “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” và Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tham dự buổi lễ có ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên BCH Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; đại diện các sở, ban ngành, lãnh đạo 17 huyện, thị xã, TP trong tỉnh cùng 71 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác. Trước khi tham gia buổi lễ, đoàn đã tổ chức lễ báo công với Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh- Chi nhánh Gia Lai- Kon Tum.

Qua 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiều ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tìm các giải pháp phù hợp để đưa việc làm theo gương Bác ngày càng trở thành việc làm thường xuyên. Làm theo gương Bác được đẩy mạnh với những việc làm cụ thể, thiết thực từ công tác chỉ đạo, quản lý điều hành cấp ủy, chính quyền đến việc làm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, như: Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; sâu sát cơ sở, tôn trọng và tiếp thu  ý kiến của nhân dân; xử lý nghiêm túc, đúng pháp luật những sai phạm, tiêu cực…
images739230_b_hoa.jpg

Trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào để động viên, thúc đẩy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng bộ cũng như trong xã hội.

Hội nghị cũng chỉ rõ, tuy đã gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ, song thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế. Một số cấp ủy đảng còn lúng túng, chưa chủ động, nội dung triển khai học tập còn chung chung, chưa sát với tình hình, công tác kiểm tra ở một số đảng bộ chưa được thường xuyên, sâu sát, còn mang tính hình thức…

Hội nghị đã nghe đại diện một số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trình bày những kết quả, kinh nghiệm nổi bật trong quá trình triển khai thực tiễn tại địa phương cũng như áp dụng rèn luyện của chính bản thân.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy Gia lai đã trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 11 cá nhân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 24 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Theo baogialai.vn