> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Ban Dân nguyện

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Ban Dân nguyện

02/02/2023
Sáng 2.2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với Ban Dân nguyện.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Dân nguyện

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; các Phó Trưởng ban Dân nguyện: Hoàng Anh Công, Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thị Nguyệt, Lò Việt Phương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Dân nguyện, Phó Trưởng ban Dân nguyện Hoàng Anh Công nêu rõ, năm 2022 Ban Dân nguyện đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành cơ bản, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2023, Ban Dân nguyện sẽ khẩn trương xây dựng Đề cương và dự thảo Đề án “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội”; xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết (228, 694, 759) quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư của các cơ quan Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND các cấp. Ban Dân nguyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị quyết liên tịch số 525/2012 hướng dẫn về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và bổ sung nội dung tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, thứ Năm và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023. Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Dân nguyện (17.3.2003 - 17.3.2023).
 
image003.jpg
 Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết thêm, năm 2022, nổi bật nhất là Báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng ngày càng chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực, được đánh giá là một trong 10 sự kiện nổi bật của Quốc hội. Năm 2023, cùng với kinh nghiệm tích lũy qua quá trình xây dựng, phát triển, nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 20 năm hoạt động, chắc chắn Ban Dân nguyện sẽ trưởng thành hơn nữa.

Ghi nhận, biểu dương kết quả Ban Dân nguyện đạt dược trong năm 2022, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Ban Dân nguyện đã luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, theo sát yêu cầu thực tiễn đời sống, để làm “tròn vai”; tập thể Ban Dân nguyện đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực cao thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp nhận đơn, thư và dự báo được tình hình khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân rất đúng và trúng, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao. Công tác giám sát được Ban Dân nguyện quan tâm, chuẩn bị “từ sớm, từ xa”. Công tác truyền thông, tuyên truyền về công tác dân nguyện của Quốc hội được đẩy mạnh, từ đó làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm và hành động về công tác dân nguyện.
 
image005.jpg
 Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công phát biểu

Trong năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban Dân nguyện cần đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, sửa đổi, hợp nhất 3 Nghị quyết (228, 694, 759) về tiếp công dân, xử lý đơn thư của các cơ quan Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND các cấp. Đối với Đề án “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội”, đây là Đề án khó, nhưng đặc biệt quan trọng, có quyết định trực tiếp đến hoạt động của Ban Dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ban phải căn cứ vào các cơ sở lý luận, thực tiễn, để xây dựng Đề án sắc sảo, chặt chẽ, mang tính thuyết phục cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng. Xem xét tổ chức Hội nghị chung trực tuyến về công tác dân nguyện.
Theo daibieunhandan.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương làm việc với Ban Dân nguyện

02/02/2023
Sáng 2.2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã làm việc với Ban Dân nguyện.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Dân nguyện

Tham dự cuộc làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình; các Phó Trưởng ban Dân nguyện: Hoàng Anh Công, Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thị Nguyệt, Lò Việt Phương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Dân nguyện, Phó Trưởng ban Dân nguyện Hoàng Anh Công nêu rõ, năm 2022 Ban Dân nguyện đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành cơ bản, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Năm 2023, Ban Dân nguyện sẽ khẩn trương xây dựng Đề cương và dự thảo Đề án “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội”; xây dựng dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết (228, 694, 759) quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư của các cơ quan Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND các cấp. Ban Dân nguyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị quyết liên tịch số 525/2012 hướng dẫn về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và bổ sung nội dung tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tư, thứ Năm và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023. Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Dân nguyện (17.3.2003 - 17.3.2023).
 
image003.jpg
 Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình phát biểu

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết thêm, năm 2022, nổi bật nhất là Báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng ngày càng chất lượng, đem lại hiệu quả thiết thực, được đánh giá là một trong 10 sự kiện nổi bật của Quốc hội. Năm 2023, cùng với kinh nghiệm tích lũy qua quá trình xây dựng, phát triển, nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 20 năm hoạt động, chắc chắn Ban Dân nguyện sẽ trưởng thành hơn nữa.

Ghi nhận, biểu dương kết quả Ban Dân nguyện đạt dược trong năm 2022, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định, Ban Dân nguyện đã luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, theo sát yêu cầu thực tiễn đời sống, để làm “tròn vai”; tập thể Ban Dân nguyện đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, nỗ lực cao thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp nhận đơn, thư và dự báo được tình hình khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân rất đúng và trúng, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá cao. Công tác giám sát được Ban Dân nguyện quan tâm, chuẩn bị “từ sớm, từ xa”. Công tác truyền thông, tuyên truyền về công tác dân nguyện của Quốc hội được đẩy mạnh, từ đó làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm và hành động về công tác dân nguyện.
 
image005.jpg
 Phó Trưởng Ban Dân nguyện Hoàng Anh Công phát biểu

Trong năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ban Dân nguyện cần đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, sửa đổi, hợp nhất 3 Nghị quyết (228, 694, 759) về tiếp công dân, xử lý đơn thư của các cơ quan Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, đại biểu HĐND các cấp. Đối với Đề án “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội”, đây là Đề án khó, nhưng đặc biệt quan trọng, có quyết định trực tiếp đến hoạt động của Ban Dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ban phải căn cứ vào các cơ sở lý luận, thực tiễn, để xây dựng Đề án sắc sảo, chặt chẽ, mang tính thuyết phục cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo công tác dân nguyện hàng tháng. Xem xét tổ chức Hội nghị chung trực tuyến về công tác dân nguyện.
Theo daibieunhandan.vn