> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

02/02/2023
Sáng 2.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế về kế hoạch công tác năm 2023, một số nội dung làm việc trọng tâm từ nay đến Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Thường trực Ủy ban Kinh tế; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần…

Trình bày Báo cáo kế hoạch công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai nêu rõ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực Ủy ban Kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo trong tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tổng hợp ý kiến góp ý, nghiên cứu tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo Luật. Sau khi dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được hoàn thiện một bước sẽ tổ chức các cuộc khảo sát, tạo đàm, hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu tác động chính của dự án Luật, phục vụ công tác thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề tháng 4.2023, cũng như trình Quốc hội cho ý kiến lần hai tại Kỳ họp thứ Năm.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); theo dõi, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo trong chuẩn bị dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Năm. Đặc biệt, Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng đang chủ động theo dõi tiến bộ sửa đổi dự án Luật Các tổ chức tín dụng để không tạo khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng hết hiệu lực (đến ngày 31.12.2023).
 
image003.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

Đối với công tác giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, Ủy ban Kinh tế sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; tiếp tục giám sát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Ủy ban Kinh tế cũng sẽ tổ chức phiên giải trình về “Tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu” (dự kiến trong tháng 2-3.2023). Chủ động thực hiện công tác thẩm tra, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến các vấn đề quan trọng của quốc gia được phân giao, trong đó có theo dõi đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam về đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D trên tuyến đường hiện trạng theo hình thức hợp tác công tư BOT; xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế - xã hội năm 2023; trả lời ý kiến cử tri gửi về thuộc lĩnh vực theo dõi…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chia sẻ với áp lực công việc của Ủy ban Kinh tế khi nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, khó; mong muốn Ủy ban triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần tích cực, chủ động. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, sau cuộc họp này, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổng hợp, thống kê khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc đã xác định, xây dựng văn bản báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, nhất là trong thực hiện công tác lập pháp, nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương lập pháp, tránh bị động cho các cơ quan của Quốc hội.
 
image005.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên cơ sở phân giao nhiệm vụ công việc cho Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế chủ động đôn đốc các cơ quan của Quốc hội tham gia các nội dung của dự thảo Luật theo phạm vi phụ trách, giải quyết các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau, với tinh thần từng bước tháo gỡ đi đến thống nhất chung. Trong đó, Ủy ban Kinh tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu tác động chính về phương pháp định giá đất, giao đất, cho thuê đất bảo đảm phù hợp với thực tiễn, giúp quy định pháp luật nhanh chóng vào cuộc sống.

Về tiến độ thực hiện lấy ý kiến Nhân dân với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thường trực Ủy ban Kinh tế chủ động theo dõi, đôn đốc Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ triển khai công tác này, nhằm bảo đảm thực hiện tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết phải bám sát tiến độ. Chú ý tổ chức các hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng tập trung vào một số vấn đề cụ thể, mang tính mấu chốt, bảo đảm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, qua đó hỗ trợ hoàn thiện dự thảo Luật cao nhất.

Tại cuộc làm việc, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, do còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và tính chất phức tạp của dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nên cần đưa hai dự án Luật này thảo luận tại Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục tích cực phối hợp tham gia hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại Kỳ họp thứ Năm, cũng như xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu...
Theo daibieunhandan.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

02/02/2023
Sáng 2.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế về kế hoạch công tác năm 2023, một số nội dung làm việc trọng tâm từ nay đến Kỳ họp thứ Năm, Quốc hội Khóa XV.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Thường trực Ủy ban Kinh tế; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần…

Trình bày Báo cáo kế hoạch công tác, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Đoàn Thị Thanh Mai nêu rõ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Thường trực Ủy ban Kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo trong tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tổng hợp ý kiến góp ý, nghiên cứu tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo Luật. Sau khi dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được hoàn thiện một bước sẽ tổ chức các cuộc khảo sát, tạo đàm, hội thảo để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu tác động chính của dự án Luật, phục vụ công tác thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp chuyên đề tháng 4.2023, cũng như trình Quốc hội cho ý kiến lần hai tại Kỳ họp thứ Năm.

Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo để tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); theo dõi, phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo trong chuẩn bị dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Năm. Đặc biệt, Thường trực Ủy ban Kinh tế cũng đang chủ động theo dõi tiến bộ sửa đổi dự án Luật Các tổ chức tín dụng để không tạo khoảng trống pháp lý khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng hết hiệu lực (đến ngày 31.12.2023).
 
image003.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu

Đối với công tác giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, Ủy ban Kinh tế sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”; tiếp tục giám sát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Ủy ban Kinh tế cũng sẽ tổ chức phiên giải trình về “Tình hình thị trường xăng dầu và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về xăng dầu” (dự kiến trong tháng 2-3.2023). Chủ động thực hiện công tác thẩm tra, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến các vấn đề quan trọng của quốc gia được phân giao, trong đó có theo dõi đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam về đầu tư dự án Mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D trên tuyến đường hiện trạng theo hình thức hợp tác công tư BOT; xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn kinh tế - xã hội năm 2023; trả lời ý kiến cử tri gửi về thuộc lĩnh vực theo dõi…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chia sẻ với áp lực công việc của Ủy ban Kinh tế khi nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng, khó; mong muốn Ủy ban triển khai các nhiệm vụ được giao với tinh thần tích cực, chủ động. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, sau cuộc họp này, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổng hợp, thống kê khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc đã xác định, xây dựng văn bản báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, nhất là trong thực hiện công tác lập pháp, nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương lập pháp, tránh bị động cho các cơ quan của Quốc hội.
 
image005.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên cơ sở phân giao nhiệm vụ công việc cho Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Kinh tế chủ động đôn đốc các cơ quan của Quốc hội tham gia các nội dung của dự thảo Luật theo phạm vi phụ trách, giải quyết các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau, với tinh thần từng bước tháo gỡ đi đến thống nhất chung. Trong đó, Ủy ban Kinh tế chủ trì phối hợp với Ủy ban Tài chính - Ngân sách để lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu tác động chính về phương pháp định giá đất, giao đất, cho thuê đất bảo đảm phù hợp với thực tiễn, giúp quy định pháp luật nhanh chóng vào cuộc sống.

Về tiến độ thực hiện lấy ý kiến Nhân dân với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thường trực Ủy ban Kinh tế chủ động theo dõi, đôn đốc Chính phủ, các cơ quan thuộc Chính phủ triển khai công tác này, nhằm bảo đảm thực hiện tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết phải bám sát tiến độ. Chú ý tổ chức các hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng tập trung vào một số vấn đề cụ thể, mang tính mấu chốt, bảo đảm kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, qua đó hỗ trợ hoàn thiện dự thảo Luật cao nhất.

Tại cuộc làm việc, một số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, do còn có ý kiến khác nhau về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) và tính chất phức tạp của dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nên cần đưa hai dự án Luật này thảo luận tại Hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách, làm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục tích cực phối hợp tham gia hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm chất lượng trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại Kỳ họp thứ Năm, cũng như xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu...
Theo daibieunhandan.vn