> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

23/12/2022
Sáng 23.12, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành Phiên họp thứ Tư, xem xét cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; xem xét, cho ý kiến về định hướng một số nội dung nghiên cứu khoa học năm 2024.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng.
 
Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, trong năm vừa qua, Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Hội đồng) đã có nhiều đóng góp vào hoạt động của Quốc hội theo hướng gắn liền với chương trình nghiên cứu và chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Trong đó, tại Phiên họp thứ hai, Hội đồng đã tổ chức “Góp ý sửa đổi Luật đất đai theo Nghị quyết số 18 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII”; tại Phiên họp thứ ba đã góp ý vào dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”…
 
image003.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhấn mạnh lại chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về công tác xây dựng pháp luật phải lấy ý kiến của các nhà khoa học nhằm nâng tầm khoa học, trí tuệ trong các quyết định của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, gần như các hội nghị, hội thảo, các phiên họp do các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thời gian qua đều mời thành viên của Hội đồng tham dự, đóng góp ý kiến, các ý kiến đều được tiếp thu hoặc giải trình. 

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự tham gia, đóng góp trí tuệ của cá nhân, tập thể các nhà khoa học trong mọi hoạt động của Hội đồng thời gian qua; mong muốn, các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến để rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó có những đề xuất, định hướng hoạt động của Hội đồng trong năm 2023. 

Báo cáo tại Phiên họp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, năm 2022, Hội đồng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tích cực hoạt động, cho ý kiến, cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội...

Cụ thể: Hội đồng đã thực hiện nhiệm vụ tư vấn về Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2023 theo đúng quy trình, tiến độ và xác định được Danh mục các nhiệm vụ khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; tổ chức các phiên họp, hội thảo đóng góp ý kiến về những vấn đề khó, phức tạp, những vấn đề có ý kiến khác nhau trong các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các vấn đề quan trọng của đất nước... phục vụ hiệu quả việc hoàn thiện các dự án Luật và việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…
 
image005.jpg
Quang cảnh phiên họp

Các thành viên Hội đồng cũng đã tham gia viết báo cáo nghiên cứu, các cuộc hội thảo, tọa đàm; tích cực tham gia các Hội đồng tư vấn, nghiệm thu đề tài cấp bộ, cấp cơ sở do Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì; tham gia làm chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học, thành viên nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học…

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết, năm 2023, Hội đồng sẽ tập trung cho ý kiến về Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024; cho ý kiến về một số dự án Luật phục vụ Kỳ họp thứ Năm, Kỳ họp thứ Sáu của Quốc hội khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội yêu cầu...

Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng thống nhất cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải gắn kết hoạt động của Hội đồng với hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội nhằm góp phần bảo đảm tốt nhất chất lượng các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Các đại biểu cũng đề xuất một số ý kiến nhằm tạo điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tư vấn và tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận ý kiến của các thành viên Hội đồng và cho rằng, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, cần tiếp tục đổi mới trên tinh thần “cầu thị, biết lắng nghe”.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung và phát huy trí tuệ của các nhà khoa học trong các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ, các cơ quan của Quốc hội về xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tổ chức hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gắn bó chặt chẽ với hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải rà soát lại 137 nhiệm vụ lập pháp của Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5.11.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW; 107 nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Nhấn mạnh, đây là những vấn đề cần tập trung nghiên cứu bởi có ý nghĩa thiết thực với hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, dựa trên cơ sở đó cần xác định danh mục phù hợp để mời các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học tham gia góp ý, phản biện.
Theo daibieunhandan.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

23/12/2022
Sáng 23.12, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành Phiên họp thứ Tư, xem xét cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; xem xét, cho ý kiến về định hướng một số nội dung nghiên cứu khoa học năm 2024.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ tịch Hội đồng.
 
Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, trong năm vừa qua, Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Hội đồng) đã có nhiều đóng góp vào hoạt động của Quốc hội theo hướng gắn liền với chương trình nghiên cứu và chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội. Trong đó, tại Phiên họp thứ hai, Hội đồng đã tổ chức “Góp ý sửa đổi Luật đất đai theo Nghị quyết số 18 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII”; tại Phiên họp thứ ba đã góp ý vào dự thảo “Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống “lợi ích nhóm”, tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật”…
 
image003.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Nhấn mạnh lại chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về công tác xây dựng pháp luật phải lấy ý kiến của các nhà khoa học nhằm nâng tầm khoa học, trí tuệ trong các quyết định của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, gần như các hội nghị, hội thảo, các phiên họp do các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thời gian qua đều mời thành viên của Hội đồng tham dự, đóng góp ý kiến, các ý kiến đều được tiếp thu hoặc giải trình. 

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự tham gia, đóng góp trí tuệ của cá nhân, tập thể các nhà khoa học trong mọi hoạt động của Hội đồng thời gian qua; mong muốn, các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến để rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó có những đề xuất, định hướng hoạt động của Hội đồng trong năm 2023. 

Báo cáo tại Phiên họp, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển cho biết, năm 2022, Hội đồng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tích cực hoạt động, cho ý kiến, cung cấp các luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội...

Cụ thể: Hội đồng đã thực hiện nhiệm vụ tư vấn về Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2023 theo đúng quy trình, tiến độ và xác định được Danh mục các nhiệm vụ khoa học đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; tổ chức các phiên họp, hội thảo đóng góp ý kiến về những vấn đề khó, phức tạp, những vấn đề có ý kiến khác nhau trong các dự án luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các vấn đề quan trọng của đất nước... phục vụ hiệu quả việc hoàn thiện các dự án Luật và việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…
 
image005.jpg
Quang cảnh phiên họp

Các thành viên Hội đồng cũng đã tham gia viết báo cáo nghiên cứu, các cuộc hội thảo, tọa đàm; tích cực tham gia các Hội đồng tư vấn, nghiệm thu đề tài cấp bộ, cấp cơ sở do Viện Nghiên cứu lập pháp chủ trì; tham gia làm chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học, thành viên nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học…

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp cho biết, năm 2023, Hội đồng sẽ tập trung cho ý kiến về Danh mục nhiệm vụ khoa học năm 2024; cho ý kiến về một số dự án Luật phục vụ Kỳ họp thứ Năm, Kỳ họp thứ Sáu của Quốc hội khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội yêu cầu...

Tại Phiên họp, các thành viên Hội đồng thống nhất cao với Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải gắn kết hoạt động của Hội đồng với hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội nhằm góp phần bảo đảm tốt nhất chất lượng các nội dung trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Các đại biểu cũng đề xuất một số ý kiến nhằm tạo điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tư vấn và tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu bế mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận ý kiến của các thành viên Hội đồng và cho rằng, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, cần tiếp tục đổi mới trên tinh thần “cầu thị, biết lắng nghe”.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung và phát huy trí tuệ của các nhà khoa học trong các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ, các cơ quan của Quốc hội về xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tổ chức hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gắn bó chặt chẽ với hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý phải rà soát lại 137 nhiệm vụ lập pháp của Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5.11.2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW; 107 nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Nhấn mạnh, đây là những vấn đề cần tập trung nghiên cứu bởi có ý nghĩa thiết thực với hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, dựa trên cơ sở đó cần xác định danh mục phù hợp để mời các thành viên Hội đồng, các nhà khoa học tham gia góp ý, phản biện.
Theo daibieunhandan.vn