> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp với Thường trực Đoàn giám sát về huy động, s

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp với Thường trực Đoàn giám sát về huy động, sử dụng nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

10/02/2023
Chiều 9.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” đã chủ trì cuộc họp Thường trực Đoàn giám sát.
 
Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Phó Trưởng đoàn giám sát; Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình - Phó Trưởng đoàn giám sát.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp 

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cơ bản đồng tình với kế hoạch hoạt động của Đoàn giám sát trong thời gian tới. Theo đó, Đoàn giám sát dự kiến giám sát tại 12 tỉnh, thành phố, tập trung vào những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tình hình, kết quả tiếp nhận, quản lý, sử dụng vaccine phòng dịch Covid-19. Tình hình kết quả mua sắm thuốc, trang thiết bị, phương tiện vật tư y tế, sinh hóa phẩm phục vụ phòng, chống dịch; kết quả mua sắm, quản lý, sử dụng test kit. Việc sử dụng sau dịch Covid-19 với các công trình cải tạo, sửa chữa phục vụ thu dung, cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19. Kết quả huy động, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực trực tiếp phòng, chống dịch; thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng được huy động tham gia phòng, chống dịch…
 
image003.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, đến thời điểm hiện nay, việc gửi Báo cáo của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đoàn giám sát tiếp tục đôn đốc Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan gửi báo cáo theo đúng yêu cầu của Đoàn giám sát. Tổ giúp việc cùng với Thường trực Đoàn giám sát tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo giám sát, bảo đảm thông qua giám sát chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, để hoàn thiện cơ chế, chính sách; đồng thời cũng phải phát hiện được những điểm sáng, tích cực để cổ vũ, động viên, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác này. Xây dựng Báo cáo giám sát cũng cần bám sát Kế hoạch số 331/KH - ĐGS ngày 14.10.2022 của Đoàn giám sát; thực hiện giám sát theo tinh thần thiết thực, cụ thể, tiết kiệm.
Theo daibieunhandan.vn

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp với Thường trực Đoàn giám sát về huy động, sử dụng nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

10/02/2023
Chiều 9.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” đã chủ trì cuộc họp Thường trực Đoàn giám sát.
 
Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường - Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh - Phó Trưởng đoàn giám sát; Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình - Phó Trưởng đoàn giám sát.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc họp 

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cơ bản đồng tình với kế hoạch hoạt động của Đoàn giám sát trong thời gian tới. Theo đó, Đoàn giám sát dự kiến giám sát tại 12 tỉnh, thành phố, tập trung vào những tồn tại, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch. Tình hình, kết quả tiếp nhận, quản lý, sử dụng vaccine phòng dịch Covid-19. Tình hình kết quả mua sắm thuốc, trang thiết bị, phương tiện vật tư y tế, sinh hóa phẩm phục vụ phòng, chống dịch; kết quả mua sắm, quản lý, sử dụng test kit. Việc sử dụng sau dịch Covid-19 với các công trình cải tạo, sửa chữa phục vụ thu dung, cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19. Kết quả huy động, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực trực tiếp phòng, chống dịch; thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng được huy động tham gia phòng, chống dịch…
 
image003.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, đến thời điểm hiện nay, việc gửi Báo cáo của một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đoàn giám sát tiếp tục đôn đốc Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan gửi báo cáo theo đúng yêu cầu của Đoàn giám sát. Tổ giúp việc cùng với Thường trực Đoàn giám sát tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo Báo cáo giám sát, bảo đảm thông qua giám sát chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, để hoàn thiện cơ chế, chính sách; đồng thời cũng phải phát hiện được những điểm sáng, tích cực để cổ vũ, động viên, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác này. Xây dựng Báo cáo giám sát cũng cần bám sát Kế hoạch số 331/KH - ĐGS ngày 14.10.2022 của Đoàn giám sát; thực hiện giám sát theo tinh thần thiết thực, cụ thể, tiết kiệm.
Theo daibieunhandan.vn