> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp Đoàn giám sát về đổi mới chương t

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

12/09/2022
Sáng 11.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng đoàn giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát, cho ý kiến về kế hoạch triển khai giám sát, các đề cương báo cáo, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Tham dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát. 

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, yêu cầu đặt ra đối với chuyên đề giám sát này là đánh giá công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện của Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành và các địa phương. Từ đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.
 
image003.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, chuyên đề giám sát do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn, quyết định là rất đúng, rất trúng và hết sức quan trọng. Do đó, thực hiện tốt chuyên đề giám sát này sẽ tạo bước chuyển biến mới trong công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện, Đoàn giám sát phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn giám sát chủ động trong tổ chức triển khai hoạt động giám sát, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ đã đề ra. Lưu ý điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho rằng, vấn đề quan trọng trong giám sát là tổ chức thực hiện, trách nhiệm đầu tiên, trực tiếp là của từng thành viên Đoàn giám sát, phải bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong quy định pháp luật về công tác giám sát của Quốc hội, cũng như trong chuyên đề giám sát này.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các thành viên Đoàn giám sát phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến về các nội dung, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ quan điểm và đề xuất cụ thể để tạo điều kiện cho Tổ giúp việc tiếp thu, hoàn thiện các văn bản, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 tới. Theo kế hoạch, Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề này sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9.2023.
 
image005.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa - Tổ trưởng Tổ giúp việc Đoàn giám sát trình bày báo cáo tiến độ thực hiện giám sát chuyên đề.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Tổ giúp việc Đoàn giám sát trình bày báo cáo tiến độ thực hiện giám sát chuyên đề. Tổ trưởng Tổ giúp việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, phạm vi giám sát là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các nghị quyết của Quốc hội có liên quan trong giai đoạn 2014 – 2022 trên phạm vi cả nước (từ thời điểm Nghị quyết  88/2014/QH13 có hiệu lực thi hành).

Đối tượng giám sát gồm: Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 
image007.jpg
Quang cảnh Phiên họp

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về kế hoạch giám sát; đối tượng, địa bàn khảo sát; sự phối hợp giữa Đoàn Giám sát với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, HĐND cấp tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương; đề cương báo cáo giám sát… Cơ bản tán thành với các nội dung kế hoạch giám sát, các đề cương báo cáo, phân công nhiệm vụ thành viên giám sát. Một số ý kiến đề nghị, nên bổ sung phương pháp thăm dò ý kiến dư luận, nhằm thăm dò, nghiên cứu, đánh giá ý kiến của các bậc phụ huynh học sinh đối với việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung phương pháp tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về nội dung này, nhằm so sánh hệ thống chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của nước ta với một số nước khác, nhất là những nước có nét tương đồng về thể chế chính trị.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các thành viên Đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn; rút kinh nghiệm từ các đoàn khảo sát trước đây; thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như yêu cầu của Đoàn giám sát; lắng nghe ý kiến của chuyên gia, các nhà khoa học, ý kiến của nhân dân, phải nghe bằng nhiều kênh, trung thực, khách quan.

Đối với từng Bộ, ngành và cơ quan chức năng từ Trung ương, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan cần chủ động theo kế hoạch chi tiết đã được giao, kịp thời kiến nghị, đề xuất với các Đoàn giám sát những vấn đề phát sinh, cung cấp thông tin. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong quá trình tổ chức, triển khai chuyên đề giám sát.
Theo daibieunhandan.vn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

12/09/2022
Sáng 11.9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Trưởng đoàn giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát, cho ý kiến về kế hoạch triển khai giám sát, các đề cương báo cáo, phân công nhiệm vụ thành viên Đoàn giám sát.
 
image001.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp

Tham dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh - Phó Trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát. 

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, yêu cầu đặt ra đối với chuyên đề giám sát này là đánh giá công tác chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện của Chính phủ, các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố; làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các bộ, ngành và các địa phương. Từ đó, đề xuất những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới.
 
image003.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, chuyên đề giám sát do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn, quyết định là rất đúng, rất trúng và hết sức quan trọng. Do đó, thực hiện tốt chuyên đề giám sát này sẽ tạo bước chuyển biến mới trong công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong quá trình thực hiện, Đoàn giám sát phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn giám sát chủ động trong tổ chức triển khai hoạt động giám sát, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ đã đề ra. Lưu ý điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng cho rằng, vấn đề quan trọng trong giám sát là tổ chức thực hiện, trách nhiệm đầu tiên, trực tiếp là của từng thành viên Đoàn giám sát, phải bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong quy định pháp luật về công tác giám sát của Quốc hội, cũng như trong chuyên đề giám sát này.

Với tinh thần đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các thành viên Đoàn giám sát phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia ý kiến về các nội dung, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ quan điểm và đề xuất cụ thể để tạo điều kiện cho Tổ giúp việc tiếp thu, hoàn thiện các văn bản, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 tới. Theo kế hoạch, Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề này sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 9.2023.
 
image005.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa - Tổ trưởng Tổ giúp việc Đoàn giám sát trình bày báo cáo tiến độ thực hiện giám sát chuyên đề.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Tổ giúp việc Đoàn giám sát trình bày báo cáo tiến độ thực hiện giám sát chuyên đề. Tổ trưởng Tổ giúp việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Thị Mai Hoa cho biết, phạm vi giám sát là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các nghị quyết của Quốc hội có liên quan trong giai đoạn 2014 – 2022 trên phạm vi cả nước (từ thời điểm Nghị quyết  88/2014/QH13 có hiệu lực thi hành).

Đối tượng giám sát gồm: Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bộ liên quan; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 
image007.jpg
Quang cảnh Phiên họp

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về kế hoạch giám sát; đối tượng, địa bàn khảo sát; sự phối hợp giữa Đoàn Giám sát với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, HĐND cấp tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương; đề cương báo cáo giám sát… Cơ bản tán thành với các nội dung kế hoạch giám sát, các đề cương báo cáo, phân công nhiệm vụ thành viên giám sát. Một số ý kiến đề nghị, nên bổ sung phương pháp thăm dò ý kiến dư luận, nhằm thăm dò, nghiên cứu, đánh giá ý kiến của các bậc phụ huynh học sinh đối với việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị bổ sung phương pháp tham khảo kinh nghiệm nước ngoài về nội dung này, nhằm so sánh hệ thống chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của nước ta với một số nước khác, nhất là những nước có nét tương đồng về thể chế chính trị.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các thành viên Đoàn giám sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn; rút kinh nghiệm từ các đoàn khảo sát trước đây; thực hiện đúng các quy định của pháp luật cũng như yêu cầu của Đoàn giám sát; lắng nghe ý kiến của chuyên gia, các nhà khoa học, ý kiến của nhân dân, phải nghe bằng nhiều kênh, trung thực, khách quan.

Đối với từng Bộ, ngành và cơ quan chức năng từ Trung ương, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cơ quan cần chủ động theo kế hoạch chi tiết đã được giao, kịp thời kiến nghị, đề xuất với các Đoàn giám sát những vấn đề phát sinh, cung cấp thông tin. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội phối hợp chặt chẽ, linh hoạt trong quá trình tổ chức, triển khai chuyên đề giám sát.
Theo daibieunhandan.vn