> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử

03/03/2023
Sáng 3.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử. 
 
Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, cơ quan liên quan và cán bộ, công chức Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, Lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến việc nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ của đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách, nhất là đại biểu công tác ở các cơ quan của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất quan tâm đến công tác hướng dẫn, phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố. Điều đó cho thấy, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. 
 
image001.jpg
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận, công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kế thừa, phát huy được những thành quả của các khoá trước đây, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử cần xác định đối tượng bồi dưỡng của từng hội nghị để tổ chức cho phù hợp; chọn nội dung, chuyên đề sát với nhu cầu người được bồi dưỡng, sát với thực tiễn; nghiên cứu nhằm bảo đảm việc tổ chức các hội nghị diễn ra sôi nổi, tăng cường trao đổi, tranh luận, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi đại biểu. Cùng với đó, cần đổi mới, bổ sung, từng bước hoàn thiện bộ khung tài liệu bồi dưỡng sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng; phù hợp với thời gian bồi dưỡng và chuẩn hoá các giáo trình chủ yếu.
 
12
 Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, sau mỗi hội nghị, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử cần họp rút kinh nghiệm; báo cáo đầy đủ, kịp thời với Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công việc.

Theo báo cáo công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, Ban Công tác đại biểu đã chủ trì và phối hợp tổ chức được 37 hội nghị bồi dưỡng đại biểu dân cử với hơn 10.700 lượt đại biểu tham dự; thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động bồi dưỡng hàng tháng; cập nhật các tin tổng hợp, chuyên sâu; sưu tầm, chủ trì biên soạn sách, tập san; nội dung các tài liệu bám sát kế hoạch hoạt động, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.
 
image005.jpg
 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy phát biểu tại cuộc họp

Ban Công tác đại biểu đã xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu dân cử gồm những người có uy tín, hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực khác nhau liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Quốc hội, HĐND; có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động ở Quốc hội, HĐND; các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia theo các lĩnh vực chuyên môn…
 
image007.jpg
 Toàn cảnh cuộc họp

Trong thời gian tới, Ban Công tác đại biểu sẽ tổ chức các hội nghị dành cho đại biểu Quốc hội Khóa XV bám sát các dự án luật, nội dung giám sát của Quốc hội trong năm 2023, lồng ghép với kỹ năng lập pháp, phân tích chính sách đã được bồi dưỡng ở các năm trước. Cùng với đó, sẽ tập trung tổ chức các hội nghị nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức cho đại biểu Quốc hội về: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chính sách xã hội trong giai đoạn mới; chính sách về tài chính y tế trong phòng, chống dịch; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ban Công tác đại biểu cũng sẽ phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực chuyên sâu thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; bồi dưỡng người được quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Quốc hội Khóa XVI.
Theo daibieunhandan.vn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử

03/03/2023
Sáng 3.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử. 
 
Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, cơ quan liên quan và cán bộ, công chức Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ này, Lãnh đạo Quốc hội rất quan tâm đến việc nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ của đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách, nhất là đại biểu công tác ở các cơ quan của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất quan tâm đến công tác hướng dẫn, phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố. Điều đó cho thấy, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. 
 
image001.jpg
 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận, công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kế thừa, phát huy được những thành quả của các khoá trước đây, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử cần xác định đối tượng bồi dưỡng của từng hội nghị để tổ chức cho phù hợp; chọn nội dung, chuyên đề sát với nhu cầu người được bồi dưỡng, sát với thực tiễn; nghiên cứu nhằm bảo đảm việc tổ chức các hội nghị diễn ra sôi nổi, tăng cường trao đổi, tranh luận, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của mỗi đại biểu. Cùng với đó, cần đổi mới, bổ sung, từng bước hoàn thiện bộ khung tài liệu bồi dưỡng sát với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng; phù hợp với thời gian bồi dưỡng và chuẩn hoá các giáo trình chủ yếu.
 
12
 Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi làm việc 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, sau mỗi hội nghị, Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử cần họp rút kinh nghiệm; báo cáo đầy đủ, kịp thời với Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công việc.

Theo báo cáo công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, Ban Công tác đại biểu đã chủ trì và phối hợp tổ chức được 37 hội nghị bồi dưỡng đại biểu dân cử với hơn 10.700 lượt đại biểu tham dự; thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động bồi dưỡng hàng tháng; cập nhật các tin tổng hợp, chuyên sâu; sưu tầm, chủ trì biên soạn sách, tập san; nội dung các tài liệu bám sát kế hoạch hoạt động, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.
 
image005.jpg
 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Phương Thủy phát biểu tại cuộc họp

Ban Công tác đại biểu đã xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên bồi dưỡng đại biểu dân cử gồm những người có uy tín, hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực khác nhau liên quan đến tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Quốc hội, HĐND; có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động ở Quốc hội, HĐND; các nhà khoa học, nhà quản lý và chuyên gia theo các lĩnh vực chuyên môn…
 
image007.jpg
 Toàn cảnh cuộc họp

Trong thời gian tới, Ban Công tác đại biểu sẽ tổ chức các hội nghị dành cho đại biểu Quốc hội Khóa XV bám sát các dự án luật, nội dung giám sát của Quốc hội trong năm 2023, lồng ghép với kỹ năng lập pháp, phân tích chính sách đã được bồi dưỡng ở các năm trước. Cùng với đó, sẽ tập trung tổ chức các hội nghị nhằm bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức cho đại biểu Quốc hội về: tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại; chính sách xã hội trong giai đoạn mới; chính sách về tài chính y tế trong phòng, chống dịch; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ban Công tác đại biểu cũng sẽ phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong các lĩnh vực chuyên sâu thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; bồi dưỡng người được quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Quốc hội Khóa XVI.
Theo daibieunhandan.vn