> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Tin hoạt động: Bà Siu Hương, đại biểu Quốc hội khoá XIII tiếp xúc cử tri nơi cư trú

Tin hoạt động: Bà Siu Hương, đại biểu Quốc hội khoá XIII tiếp xúc cử tri nơi cư trú

12/03/2013
Thực hiện việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCUBTWMTTQ VN, ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Ngày 07 tháng 3 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan liên quan và Đoàn công tác của Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức cho bà Siu Hương, đại biểu Quốc hội khoá XIII tiếp xúc cử tri nơi cư trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
 

Buổi sáng, ngày 07 tháng 3 năm 2013, bà Siu Hương tiếp xúc cử tri nơi cư trú với hình thức hội nghị, do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Piar tổ chức, tham dự hội nghị có 80 cử tri.

Buổi chiều, ngày 07 tháng 3 năm 2013, bà Siu Hương tiếp xúc gặp gỡ cá nhân và nhóm cử tri tại 02 làng Plei Kmek và Plei Trang.

IMG_6242.JPG IMG_6273.JPG

Nội dung tiếp xúc cử tri tập trung vào: Chính sách chăm sóc sức khoẻ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Các cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chuyển trạm y tế xã về gần trung tâm xã để thuận tiện cho việc khám, chữa bệnh cho người dân; tăng cường đội ngũ bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã; đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế để đáp ứng yêu cầu của việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và hộ nghèo còn còn bất cập, như: thẻ bảo hiểm được cấp hằng năm, nhưng đến thời điểm giao thời giữa các năm thì thẻ bảo hiểm lại không cấp kịp cho các đối tượng khám, chữa bệnh nên người dân vẫn phải trả tiền viện phí; chế độ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn thấp, chưa động viên được họ an tâm làm việc; cần ưu tiên tuyển dụng cán bộ xã là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương tốt nghiệp đại học. Cử tri cũng kiến nghị cần có chính sách phù hợp với già làng, vì thực tế việc giải quyết các công việc ở thôn, làng cần sự phối hợp với già làng, như tuyên truyền pháp luật, hoà giải cơ sở...

IMG_6276.JPG

 

Bà Siu Hương đã phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri và giải đáp về chính sách, pháp luật đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến hai nội dung trong cuộc tiếp xúc.
Cùng ngày, Đoàn công tác đã tặng quà cho các cháu học sinh diện hộ nghèo trên địa bàn xã; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Ia Piar./.
Đức Thú

Tin hoạt động: Bà Siu Hương, đại biểu Quốc hội khoá XIII tiếp xúc cử tri nơi cư trú

12/03/2013
Thực hiện việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCUBTWMTTQ VN, ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; Ngày 07 tháng 3 năm 2013, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan liên quan và Đoàn công tác của Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức cho bà Siu Hương, đại biểu Quốc hội khoá XIII tiếp xúc cử tri nơi cư trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.
 

Buổi sáng, ngày 07 tháng 3 năm 2013, bà Siu Hương tiếp xúc cử tri nơi cư trú với hình thức hội nghị, do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ia Piar tổ chức, tham dự hội nghị có 80 cử tri.

Buổi chiều, ngày 07 tháng 3 năm 2013, bà Siu Hương tiếp xúc gặp gỡ cá nhân và nhóm cử tri tại 02 làng Plei Kmek và Plei Trang.

IMG_6242.JPG IMG_6273.JPG

Nội dung tiếp xúc cử tri tập trung vào: Chính sách chăm sóc sức khoẻ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Các cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chuyển trạm y tế xã về gần trung tâm xã để thuận tiện cho việc khám, chữa bệnh cho người dân; tăng cường đội ngũ bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã; đầu tư trang thiết bị cho trạm y tế để đáp ứng yêu cầu của việc khám, chữa bệnh cho nhân dân. Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và hộ nghèo còn còn bất cập, như: thẻ bảo hiểm được cấp hằng năm, nhưng đến thời điểm giao thời giữa các năm thì thẻ bảo hiểm lại không cấp kịp cho các đối tượng khám, chữa bệnh nên người dân vẫn phải trả tiền viện phí; chế độ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã còn thấp, chưa động viên được họ an tâm làm việc; cần ưu tiên tuyển dụng cán bộ xã là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương tốt nghiệp đại học. Cử tri cũng kiến nghị cần có chính sách phù hợp với già làng, vì thực tế việc giải quyết các công việc ở thôn, làng cần sự phối hợp với già làng, như tuyên truyền pháp luật, hoà giải cơ sở...

IMG_6276.JPG

 

Bà Siu Hương đã phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri và giải đáp về chính sách, pháp luật đối với các kiến nghị của cử tri liên quan đến hai nội dung trong cuộc tiếp xúc.
Cùng ngày, Đoàn công tác đã tặng quà cho các cháu học sinh diện hộ nghèo trên địa bàn xã; thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn xã Ia Piar./.
Đức Thú