> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban Văn phòng Quốc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban Văn phòng Quốc hội

31/01/2023
Sáng 31.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.
 
image001.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Tham dự có các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Phạm Đình Toản, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương. 

Báo cáo một số công việc chủ yếu trong tháng 1.2023 cho thấy, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ tốt công tác chuyên môn và các hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chương trình làm việc của Đảng đoàn Quốc hội. Xây dựng Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão tại các cơ quan của Quốc hội gửi Thường trực Ban Bí thư. Tham mưu, phục vụ tổ chức thành công phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ Hai và Kỳ họp bất thường lần thứ Ba, Quốc hội Khóa XV. Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo Quốc hội thăm chúc Tết một số địa phương, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, một số gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động, đơn vị lực lượng vũ trang…

Về triển khai các công việc của Văn phòng Quốc hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tổ chức đón Tết Nguyên đán thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội cũng dành thời gian tập trung xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và các nhiệm vụ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội giao; bổ sung, kiện toàn nhân sự của các đơn vị trong Văn phòng; thực hiện một số công việc thường xuyên khác về hành chính, tổng hợp, quản trị, thông tin, tin học, thư viện, lễ tân, tài chính, Đảng - Đoàn thể…
 
image003.jpg
Quang cảnh Phiên họp

Về dự kiến chương trình làm việc trong tháng 2.2023, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tham mưu, phục vụ triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Quốc hội; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Trung ương. Tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ việc triển khai các nội dung theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, bám sát định hướng toàn khóa theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu, phục vụ triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023…

Tiếp tục tham mưu, phục vụ, triển khai các nội dung, đề án theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, lưu ý một số nội dung như: xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (dự kiến trình thông qua tại phiên họp tháng 2.2023). Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký (dự kiến trình thông qua tại phiên họp tháng 2.2023). Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, đề án khác như: đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Văn phòng Quốc hội; Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo Đại biểu Nhân dân (dự kiến hoàn thành trong quý I.2023)…

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của các cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các vụ, cục, đơn vị trong toàn cơ quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 1.2023, đặc biệt là các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các vụ, cục, đơn vị rà soát, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công việc thuộc trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, đổi mới.
Theo daibieunhandan.vn

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp giao ban Văn phòng Quốc hội

31/01/2023
Sáng 31.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.
 
image001.jpg
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Tham dự có các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Phạm Đình Toản, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương. 

Báo cáo một số công việc chủ yếu trong tháng 1.2023 cho thấy, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ tốt công tác chuyên môn và các hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và chương trình làm việc của Đảng đoàn Quốc hội. Xây dựng Báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Quý Mão tại các cơ quan của Quốc hội gửi Thường trực Ban Bí thư. Tham mưu, phục vụ tổ chức thành công phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kỳ họp bất thường lần thứ Hai và Kỳ họp bất thường lần thứ Ba, Quốc hội Khóa XV. Tham mưu, phục vụ Lãnh đạo Quốc hội thăm chúc Tết một số địa phương, đơn vị, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, một số gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động, đơn vị lực lượng vũ trang…

Về triển khai các công việc của Văn phòng Quốc hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tổ chức đón Tết Nguyên đán thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội cũng dành thời gian tập trung xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và các nhiệm vụ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội giao; bổ sung, kiện toàn nhân sự của các đơn vị trong Văn phòng; thực hiện một số công việc thường xuyên khác về hành chính, tổng hợp, quản trị, thông tin, tin học, thư viện, lễ tân, tài chính, Đảng - Đoàn thể…
 
image003.jpg
Quang cảnh Phiên họp

Về dự kiến chương trình làm việc trong tháng 2.2023, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tham mưu, phục vụ triển khai thực hiện ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và của lãnh đạo Quốc hội; triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Trung ương. Tham mưu, phục vụ các hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ việc triển khai các nội dung theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, bám sát định hướng toàn khóa theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu, phục vụ triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023…

Tiếp tục tham mưu, phục vụ, triển khai các nội dung, đề án theo Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, lưu ý một số nội dung như: xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (dự kiến trình thông qua tại phiên họp tháng 2.2023). Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký (dự kiến trình thông qua tại phiên họp tháng 2.2023). Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, đề án khác như: đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Văn phòng Quốc hội; Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo Đại biểu Nhân dân (dự kiến hoàn thành trong quý I.2023)…

Thay mặt Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp của các cán bộ, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các vụ, cục, đơn vị trong toàn cơ quan đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 1.2023, đặc biệt là các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các vụ, cục, đơn vị rà soát, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công việc thuộc trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, đổi mới.
Theo daibieunhandan.vn