> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động ĐĐBQH > Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì làm việc với Văn phòng Đoàn

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì làm việc với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố

04/01/2023
Chiều 4.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc làm việc giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các tỉnh, thành phố.
 
 
image001.jpg
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Cùng dự có Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Phạm Đình Toản, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố; và lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu thảo luận, thống nhất một số công việc cụ thể nhằm bảo đảm công tác phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội Khóa XV chu đáo, kịp thời.

Cụ thể, về bố trí nhân sự phục vụ Đoàn ĐBQH, Văn phòng Đoàn cần bố trí công chức có kinh nghiệm, kỹ năng phục vụ kỳ họp giúp Đoàn ĐBQH, đặc biệt lưu ý trong việc cấp phát, quản lý, thu hồi tài liệu và phục vụ hoạt động của các ĐBQH tại Kỳ họp và không bố trí luân phiên công chức phục vụ.
 
image003.jpg
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các đại biểu tại cuộc họp

Về chia Tổ ĐBQH, trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành 2 buổi thảo luận tại Đoàn ĐBQH và 2 buổi thảo luận tại Tổ. Do đó, Văn phòng Đoàn lưu ý các địa điểm họp Tổ, Đoàn ĐBQH để thông báo đến các đại biểu và phục vụ bảo đảm chu đáo, kịp thời.

Về phục vụ thảo luận, ghi biên bản, ghi âm, gỡ băng, xác nhận bản gỡ băng và tổng hợp ý kiến tại Tổ, bản nhận dạng nhanh ý kiến phát biểu của ĐBQH sẽ được công chức Văn phòng Quốc hội hiệu đính, sau đó chuyển đến công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH để hỗ trợ lập Biên bản thảo luận tại Tổ; gửi ĐBQH xác nhận, trường hợp ĐBQH có sửa văn bản thì công chức Văn phòng Đoàn tiếp nhận, chuyển lại công chức Văn phòng Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý…

Tại cuộc làm việc, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố đã trao đổi về một số vấn đề cụ thể khác nhằm phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp bất thường lần thứ Hai.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý, do Kỳ họp này có nhiều hoạt động nên Văn phòng Đoàn ĐBQH cần khẩn trưởng, tích cực chuyển biên bản, ý kiến ĐBQH đến bộ phận tổng hợp đúng thời gian nhằm phản ánh đầy đủ, kịp thời; đồng thời, các điều kiện bảo đảm thực hiện như Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV nhằm tạo sự thống nhất, tránh xáo trộn.
 
image005.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội và các Văn phòng Đoàn cần tăng cường phối hợp, trao đổi, hỗ trợ nhằm bảo đảm công tác phục vụ tại Kỳ họp chu đáo, hiệu quả và chuyên nghiệp. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý, nếu có vướng mắc, khó khăn, các Văn phòng Đoàn cần kịp thời phản ánh, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp cũng như các hoạt động khác của Quốc hội theo hướng ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Theo daibieunhandan.vn

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì làm việc với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các tỉnh, thành phố

04/01/2023
Chiều 4.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc làm việc giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND các tỉnh, thành phố.
 
 
image001.jpg
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Cùng dự có Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần và các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Phạm Đình Toản, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Minh Tuấn; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố; và lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu thảo luận, thống nhất một số công việc cụ thể nhằm bảo đảm công tác phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ Hai, Quốc hội Khóa XV chu đáo, kịp thời.

Cụ thể, về bố trí nhân sự phục vụ Đoàn ĐBQH, Văn phòng Đoàn cần bố trí công chức có kinh nghiệm, kỹ năng phục vụ kỳ họp giúp Đoàn ĐBQH, đặc biệt lưu ý trong việc cấp phát, quản lý, thu hồi tài liệu và phục vụ hoạt động của các ĐBQH tại Kỳ họp và không bố trí luân phiên công chức phục vụ.
 
image003.jpg
Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các đại biểu tại cuộc họp

Về chia Tổ ĐBQH, trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành 2 buổi thảo luận tại Đoàn ĐBQH và 2 buổi thảo luận tại Tổ. Do đó, Văn phòng Đoàn lưu ý các địa điểm họp Tổ, Đoàn ĐBQH để thông báo đến các đại biểu và phục vụ bảo đảm chu đáo, kịp thời.

Về phục vụ thảo luận, ghi biên bản, ghi âm, gỡ băng, xác nhận bản gỡ băng và tổng hợp ý kiến tại Tổ, bản nhận dạng nhanh ý kiến phát biểu của ĐBQH sẽ được công chức Văn phòng Quốc hội hiệu đính, sau đó chuyển đến công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH để hỗ trợ lập Biên bản thảo luận tại Tổ; gửi ĐBQH xác nhận, trường hợp ĐBQH có sửa văn bản thì công chức Văn phòng Đoàn tiếp nhận, chuyển lại công chức Văn phòng Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý…

Tại cuộc làm việc, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố đã trao đổi về một số vấn đề cụ thể khác nhằm phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp bất thường lần thứ Hai.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường ghi nhận một số ý kiến, kiến nghị của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh, thành phố. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý, do Kỳ họp này có nhiều hoạt động nên Văn phòng Đoàn ĐBQH cần khẩn trưởng, tích cực chuyển biên bản, ý kiến ĐBQH đến bộ phận tổng hợp đúng thời gian nhằm phản ánh đầy đủ, kịp thời; đồng thời, các điều kiện bảo đảm thực hiện như Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV nhằm tạo sự thống nhất, tránh xáo trộn.
 
image005.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội và các Văn phòng Đoàn cần tăng cường phối hợp, trao đổi, hỗ trợ nhằm bảo đảm công tác phục vụ tại Kỳ họp chu đáo, hiệu quả và chuyên nghiệp. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội lưu ý, nếu có vướng mắc, khó khăn, các Văn phòng Đoàn cần kịp thời phản ánh, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp cũng như các hoạt động khác của Quốc hội theo hướng ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.
Theo daibieunhandan.vn