> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai

20/06/2013
Sáng ngày 18/6/2013, tại Văn phòng Tỉnh uỷ Gia Lai, đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nguyên do ông Trần Việt Hùng - Phó Trưởng Ban Thường trực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai. Tham gia đoàn còn có bà H’Ngăm Niê Kdăm – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ông Vũ Hoài Việt – Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an phụ trách công tác an ninh khu vực Tây Nguyên, đại diện các vụ thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Đình Thu, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số ngành chức năng của tỉnh...
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai báo cáo về tình hình 6 tháng đầu năm 2013, với những nét tiêu biểu: Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và củng cố theo hướng vững mạnh. Toàn tỉnh đã kết nạp 1.039 đảng viên, nâng tổng số toàn tỉnh có 41.269  đảng viên. Đến nay 100% thôn, làng, tổ dân phố trong tỉnh có đảng viên, thu hẹp được 36 thôn, làng, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng (hiện còn 54 thôn, làng, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng). Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được đẩy mạnh, đồng thời tích cực chỉ đạo cấp uỷ các cấp tiến hành sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng được chú trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
 
DSCN4154.JPG

6 tháng đầu năm 2013, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, đạt hơn 6.780 tỷ đồng (tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2012). Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước đạt hơn 5.413 tỷ đồng (tăng gần 48% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách đạt 1.750 tỷ đồng (bằng 98,7% so với cùng kỳ). Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt gần 122 triệu USD (bằng 47,9% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt hơn 15.000 tỷ đồng (tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2012). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã ưu tiên tập trung cho 45 xã điểm (trong đó đến nay toàn tỉnh có 3 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 12 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 113 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí...). Công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,93%, toàn tỉnh còn 60.408 hộ nghèo, trong đó hộ dân tộc thiểu số chiếm 82,67%. Các lĩnh vực văn hoá- xã hội có chuyển biến khá, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng đã biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh 6 tháng đầu năm và thống nhất các giải pháp của cấp uỷ, Chính quyền tỉnh Gia Lai cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và hoạt động hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội – nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Trung ương và các tỉnh liên quan giải quyết vấn đề dân di cư tự do. Kiểm tra rà soát công tác đầu tư xây dựng thuỷ điện để có hướng chỉ đạo giải quyết khắc phục những tồn tại hạn chế. Tăng cường quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
                                                                                             Tin, ảnh: THANH NHẬT

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai

20/06/2013
Sáng ngày 18/6/2013, tại Văn phòng Tỉnh uỷ Gia Lai, đoàn công tác Ban chỉ đạo Tây Nguyên do ông Trần Việt Hùng - Phó Trưởng Ban Thường trực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai. Tham gia đoàn còn có bà H’Ngăm Niê Kdăm – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ông Vũ Hoài Việt – Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an phụ trách công tác an ninh khu vực Tây Nguyên, đại diện các vụ thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Đình Thu, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và một số ngành chức năng của tỉnh...
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Thường trực Tỉnh uỷ Gia Lai báo cáo về tình hình 6 tháng đầu năm 2013, với những nét tiêu biểu: Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và củng cố theo hướng vững mạnh. Toàn tỉnh đã kết nạp 1.039 đảng viên, nâng tổng số toàn tỉnh có 41.269  đảng viên. Đến nay 100% thôn, làng, tổ dân phố trong tỉnh có đảng viên, thu hẹp được 36 thôn, làng, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng (hiện còn 54 thôn, làng, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng). Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)  về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được đẩy mạnh, đồng thời tích cực chỉ đạo cấp uỷ các cấp tiến hành sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng được chú trọng, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.
 
DSCN4154.JPG

6 tháng đầu năm 2013, kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, đạt hơn 6.780 tỷ đồng (tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2012). Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước đạt hơn 5.413 tỷ đồng (tăng gần 48% so với cùng kỳ). Tổng thu ngân sách đạt 1.750 tỷ đồng (bằng 98,7% so với cùng kỳ). Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt gần 122 triệu USD (bằng 47,9% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt hơn 15.000 tỷ đồng (tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2012). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã ưu tiên tập trung cho 45 xã điểm (trong đó đến nay toàn tỉnh có 3 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 12 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 113 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí...). Công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,93%, toàn tỉnh còn 60.408 hộ nghèo, trong đó hộ dân tộc thiểu số chiếm 82,67%. Các lĩnh vực văn hoá- xã hội có chuyển biến khá, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên Trần Việt Hùng đã biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh 6 tháng đầu năm và thống nhất các giải pháp của cấp uỷ, Chính quyền tỉnh Gia Lai cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và hoạt động hiệu quả. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội – nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Trung ương và các tỉnh liên quan giải quyết vấn đề dân di cư tự do. Kiểm tra rà soát công tác đầu tư xây dựng thuỷ điện để có hướng chỉ đạo giải quyết khắc phục những tồn tại hạn chế. Tăng cường quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…
                                                                                             Tin, ảnh: THANH NHẬT