> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, xã

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

29/07/2021
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; Ngày 27/7/2021 tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các phiên họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết: “Về việc Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021” và dự thảo nghị quyết “Về việc mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai” .
 
z2645100333863_668cd921e679d5252065a958990f2672.jpg
Quang cảnh buổi thẩm tra
 
Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và thống nhất với các nội dung nêu trong dự thảo nghị quyết; trong đó, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thời gian thực hiện, mức chi cụ thể cho từng nội dung chi là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát biểu kết luận, ông Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII./.
TH: Q.Vinh

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội

29/07/2021
Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026; Ngày 27/7/2021 tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các phiên họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết: “Về việc Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 125/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021” và dự thảo nghị quyết “Về việc mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai” .
 
z2645100333863_668cd921e679d5252065a958990f2672.jpg
Quang cảnh buổi thẩm tra
 
Tại buổi thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và thống nhất với các nội dung nêu trong dự thảo nghị quyết; trong đó, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thời gian thực hiện, mức chi cụ thể cho từng nội dung chi là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phát biểu kết luận, ông Huỳnh Thế Mạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII./.
TH: Q.Vinh