> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Ban công tác đại biểu tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án của Đảng đoàn Quốc hội “Tăng c

Ban công tác đại biểu tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án của Đảng đoàn Quốc hội “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các cấp”

18/07/2022
Sáng 18/7/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án của Đảng đoàn Quốc hội “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các cấp. Bà Nguyễn Thị Thanh - UVBCHTW Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì Hội thảo; tham dự có Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị,  đoàn Gia Lai do ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh,  lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự Hội thảo. 

1-(1).jpg
Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu đề dẫn thảo luận, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trong hệ thống chính trị của nước ta, Quốc hội và HĐND là các cơ quan thuộc hệ thống cơ quan dân cử. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mặc dù Quốc hội không phải là cơ quan cấp trên của HĐND nhưng có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát hoạt động đối với HĐND. Tuy nhiên, các căn cứ pháp lý được hiển định và các quy định của luật trong quá trình thực hiện cũng chưa đủ rõ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về việc đổi mới tổ chức hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử.

Với mục tiêu tổng quát góp phần bảo đảm sự thống nhất và phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực Nhà nước ngày càng hợp lý, phát huy hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa giữa Quốc hội với HĐND các cấp trong việc tổ chức, triển khai thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiến pháp, pháp luật quy định và phù hợp với các quan điểm, định hướng của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong nhiệm kỳ khoá XV và các nhiệm kỳ tiếp theo. Làm cho việc thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH trong việc hướng dẫn, giám sát đối với HĐND các cấp ngày càng rõ hơn về mặt hình thức và cơ chế vận hành thực chất hơn, hiệu quả hơn trước những đòi hỏi thực tiễn hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử, đáp ứng tốt hơn ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.
 
2.jpg
Ông Trương Văn Đạt, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham gia nội dung đề án

Tại Hội thảo, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã phát biểu, trao đổi tham gia góp ý vào dự thảo đề án và những kiến kiến cụ thể trong hoạt động của HĐND.

Phát biểu tại Hội thảo, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chỉ tịch HĐND tỉnh - Trương Văn Đạt tham gia cụ thể vào các nội dung của đề án, hoạt động của HĐND tỉnh Gia Lai trong thời gian qua và đề nghị cơ quan chủ trì tổng hợp các nội dung còn thiếu, những bất cập trong hoạt động của HĐND vào đề án và đề nghị Đảng đoàn Quốc hội sớm ban hành đề án để các địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất trong hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026./.
Khải Hoàn

Ban công tác đại biểu tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án của Đảng đoàn Quốc hội “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các cấp”

18/07/2022
Sáng 18/7/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án của Đảng đoàn Quốc hội “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các cấp. Bà Nguyễn Thị Thanh - UVBCHTW Đảng, Ủy viên UBTV Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án chủ trì Hội thảo; tham dự có Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đăk Lăk, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị,  đoàn Gia Lai do ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh,  lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự Hội thảo. 

1-(1).jpg
Quang cảnh Hội thảo

Phát biểu đề dẫn thảo luận, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, trong hệ thống chính trị của nước ta, Quốc hội và HĐND là các cơ quan thuộc hệ thống cơ quan dân cử. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mặc dù Quốc hội không phải là cơ quan cấp trên của HĐND nhưng có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát hoạt động đối với HĐND. Tuy nhiên, các căn cứ pháp lý được hiển định và các quy định của luật trong quá trình thực hiện cũng chưa đủ rõ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về việc đổi mới tổ chức hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử.

Với mục tiêu tổng quát góp phần bảo đảm sự thống nhất và phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực Nhà nước ngày càng hợp lý, phát huy hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa giữa Quốc hội với HĐND các cấp trong việc tổ chức, triển khai thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiến pháp, pháp luật quy định và phù hợp với các quan điểm, định hướng của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong nhiệm kỳ khoá XV và các nhiệm kỳ tiếp theo. Làm cho việc thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn của UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH trong việc hướng dẫn, giám sát đối với HĐND các cấp ngày càng rõ hơn về mặt hình thức và cơ chế vận hành thực chất hơn, hiệu quả hơn trước những đòi hỏi thực tiễn hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử, đáp ứng tốt hơn ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.
 
2.jpg
Ông Trương Văn Đạt, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tham gia nội dung đề án

Tại Hội thảo, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đã phát biểu, trao đổi tham gia góp ý vào dự thảo đề án và những kiến kiến cụ thể trong hoạt động của HĐND.

Phát biểu tại Hội thảo, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chỉ tịch HĐND tỉnh - Trương Văn Đạt tham gia cụ thể vào các nội dung của đề án, hoạt động của HĐND tỉnh Gia Lai trong thời gian qua và đề nghị cơ quan chủ trì tổng hợp các nội dung còn thiếu, những bất cập trong hoạt động của HĐND vào đề án và đề nghị Đảng đoàn Quốc hội sớm ban hành đề án để các địa phương triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất trong hoạt động của HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026./.
Khải Hoàn