> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá X

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá X

12/12/2013
Ngày 11/12/2013 ngày làm việc thứ 3 HĐND tỉnh khóa X, các vị đại biểu thảo luận chung tại Hội trường, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ; báo cáo tình hình, kết quả đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác kiểm tra, quản lý đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và UBMTQVN tỉnh; báo cáo của Công an tỉnh về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chất vấn, trả lời chất vấn; Đoàn Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Nghị quyết kỳ họp.
Thảo luận tại Hội trường, đa số các ý kiến của đại biểu đều tập trung tham gia vào các nội dung quan trọng của kỳ họp, gồm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2013; bàn thảo các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong năm 2014; tham gia góp ý vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Và cho rằng, mặc dù tình hình chung của cả nước còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, tình hình KTXH năm 2013 tiếp tục duy trì được sự ổn định và phát triển đúng hướng. Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2014. Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, các đại biểu đồng tình với 4 mục tiêu và 22 chỉ tiêu và các giải pháp thuộc 03 nhóm (về: kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội, về nội chính) mà UBND tỉnh đã nêu ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả  của nhóm kinh tế, như thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển hợp lý, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách phù hợp, đúng định hướng cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lụt;  văn hóa - xã hội; tăng cường đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường.
 
7.jpg
Bà Ksor H'Huen, đại biểu đơn vị huyện Chư Pưh chất vấn tại hội trường

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn ông Kpă Thuyên, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác nông, lâm nghiệp; chất vấn ông Đặng Phan Chung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về lĩnh vực tư pháp; ông Nguyễn Trung tâm, Giám đốc sở Giao thông - Vận tải đã giải trình về việc xay dựng các công trình giao thông, tiến độ thi công các công trình, về vấn đề an toàn giao thông việc tai nạn giao thông tăng trên địa bàn tỉnh; bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải trình về việc giải quyết việc làm, vấn đề giảm nghèo, tái nghèo; ông Phạm Duy Du, Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường giải trình về giá đất năm 2014 và các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoán sản,.. và một số ý kiến giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm.

Đối với các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết của kỳ họp, các đại biểu đã đồng tình, thống nhất cao; nhiều đại biểu khẳng định việc tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách trong kỳ họp này như: nghị quyết về tình hình KTXH, QPAN năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014; nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương năm 2014; nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐ ngày 09/12/2010 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2010 - 2015; nghị quyết thông qua đề án công nhận thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê là đô thị loại 4; nghị quyết về quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014 là rất cần thiết.

Đoàn Thư ký kỳ họp đã trình bày dự thảo các nghị quyết về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Nghị quyết kỳ họp, theo đó HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết của kỳ họp.
 
DSC03446.JPG
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại hội trường

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã điểm lại hoạt động của toàn bộ kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí hoan nghênh các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các nội dung, tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời chất vấn nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với lãnh đạo các sở, ngành khi trả lời chất vấn đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý; đồng thời đề ra một số giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. UBND tỉnh cần tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội, giữ vững quốc phòng an ninh năm 2014. Trong chỉ đạo, điều hành cần chủ động, sáng tạo, kiên quyết; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp, không để xảy ra điểm nóng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, cá nhân, kết hợp với tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể nhân dân tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng, an ninh mà nghị quyết HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6 đã thông qua./.
                                                                             TH: Quang Vinh - Đức Thụy

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khoá X

12/12/2013
Ngày 11/12/2013 ngày làm việc thứ 3 HĐND tỉnh khóa X, các vị đại biểu thảo luận chung tại Hội trường, nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ; báo cáo tình hình, kết quả đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác kiểm tra, quản lý đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và UBMTQVN tỉnh; báo cáo của Công an tỉnh về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chất vấn, trả lời chất vấn; Đoàn Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo các nghị quyết về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Nghị quyết kỳ họp.
Thảo luận tại Hội trường, đa số các ý kiến của đại biểu đều tập trung tham gia vào các nội dung quan trọng của kỳ họp, gồm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH và sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2013; bàn thảo các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong năm 2014; tham gia góp ý vào các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết của kỳ họp. Và cho rằng, mặc dù tình hình chung của cả nước còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, tình hình KTXH năm 2013 tiếp tục duy trì được sự ổn định và phát triển đúng hướng. Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2014. Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015, các đại biểu đồng tình với 4 mục tiêu và 22 chỉ tiêu và các giải pháp thuộc 03 nhóm (về: kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội, về nội chính) mà UBND tỉnh đã nêu ra. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả  của nhóm kinh tế, như thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển hợp lý, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,5%; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách phù hợp, đúng định hướng cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, bão lụt;  văn hóa - xã hội; tăng cường đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo an ninh trật tự; giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường.
 
7.jpg
Bà Ksor H'Huen, đại biểu đơn vị huyện Chư Pưh chất vấn tại hội trường

Kỳ họp đã tiến hành chất vấn ông Kpă Thuyên, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác nông, lâm nghiệp; chất vấn ông Đặng Phan Chung, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh về lĩnh vực tư pháp; ông Nguyễn Trung tâm, Giám đốc sở Giao thông - Vận tải đã giải trình về việc xay dựng các công trình giao thông, tiến độ thi công các công trình, về vấn đề an toàn giao thông việc tai nạn giao thông tăng trên địa bàn tỉnh; bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội giải trình về việc giải quyết việc làm, vấn đề giảm nghèo, tái nghèo; ông Phạm Duy Du, Giám đốc sở Tài nguyên - Môi trường giải trình về giá đất năm 2014 và các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoán sản,.. và một số ý kiến giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm.

Đối với các tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết của kỳ họp, các đại biểu đã đồng tình, thống nhất cao; nhiều đại biểu khẳng định việc tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách trong kỳ họp này như: nghị quyết về tình hình KTXH, QPAN năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014; nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2014; nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương năm 2014; nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐ ngày 09/12/2010 về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2010 - 2015; nghị quyết thông qua đề án công nhận thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê là đô thị loại 4; nghị quyết về quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2014 là rất cần thiết.

Đoàn Thư ký kỳ họp đã trình bày dự thảo các nghị quyết về các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và Nghị quyết kỳ họp, theo đó HĐND tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết của kỳ họp.
 
DSC03446.JPG
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết tại hội trường

Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đã điểm lại hoạt động của toàn bộ kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X. Đồng chí hoan nghênh các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các nội dung, tích cực thảo luận đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; đồng thời chất vấn nhiều vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với lãnh đạo các sở, ngành khi trả lời chất vấn đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý; đồng thời đề ra một số giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. UBND tỉnh cần tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc Nghị quyết của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội, giữ vững quốc phòng an ninh năm 2014. Trong chỉ đạo, điều hành cần chủ động, sáng tạo, kiên quyết; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp, không để xảy ra điểm nóng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, cá nhân, kết hợp với tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể nhân dân tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữ vững quốc phòng, an ninh mà nghị quyết HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6 đã thông qua./.
                                                                             TH: Quang Vinh - Đức Thụy