> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh

12/10/2021
Sáng 12-10, Bộ Nội vụ phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 
image001.jpg
Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. 
 
Trong 3 ngày (từ 12 đến 14-10), các đại biểu được truyền đạt 6 chuyên đề, gồm: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.
 
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Để HĐND cấp tỉnh hoạt động hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri thì việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND là yêu cầu cần thiết, khách quan và phải trở thành việc làm thường xuyên. Do đó, ngay sau khi có kết quả bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Nội vụ đã lên kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đại biểu. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, tập hợp các kiến thức để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình hoạt động tại địa phương.
Theo baogialai.com.vn

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh

12/10/2021
Sáng 12-10, Bộ Nội vụ phối hợp với Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp tỉnh năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 
image001.jpg
Quang cảnh lớp bồi dưỡng tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. 
 
Trong 3 ngày (từ 12 đến 14-10), các đại biểu được truyền đạt 6 chuyên đề, gồm: Tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước; chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng tiếp xúc và tham vấn ý kiến cử tri, tiếp công dân, trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí của đại biểu HĐND cấp tỉnh; kỹ năng của đại biểu HĐND cấp tỉnh trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp tỉnh.
 
Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Để HĐND cấp tỉnh hoạt động hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri thì việc bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND là yêu cầu cần thiết, khách quan và phải trở thành việc làm thường xuyên. Do đó, ngay sau khi có kết quả bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Nội vụ đã lên kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đại biểu. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, tập hợp các kiến thức để áp dụng vào thực tiễn trong quá trình hoạt động tại địa phương.
Theo baogialai.com.vn