> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Nâng cao năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh của chủ thể giám sát

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Nâng cao năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh của chủ thể giám sát

24/10/2022
Diễn ra trong thời gian một ngày (21-10), hội nghị giao ban với chủ đề “Một số giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp” là diễn đàn để các đại biểu cùng đánh giá lại hoạt động, nhìn nhận những tồn tại và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. 
 
image001.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang) trao đổi 
với các đại biểu bên lề hội nghị. 
 
Một số kết quả nổi bật
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đánh giá: Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố nên các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh và cấp huyện luôn được duy trì, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 8 kỳ họp HĐND tỉnh; các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Hoạt động của HĐND được đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật. 
 
 image003.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 
 
Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, tổ đại biểu HĐND cũng đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 10 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Trong đó, HĐND tỉnh tổ chức triển khai giám sát chuyên đề về việc thực hiện “Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020” và ban hành Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 để làm cơ sở cho UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương tập trung thực hiện cao hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát 9 chuyên đề; điều hòa hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh theo quy định và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát, khảo sát 19 chuyên đề. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhận định: Giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và cấp huyện theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung giám sát khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó đã tập trung giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, những vấn đề nóng, bức xúc trong Nhân dân. Hình thức giám sát, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường các hoạt động khảo sát nắm thông tin trước giám sát, kết hợp giữa giám sát gián tiếp qua xem xét các báo cáo và giám sát trực tiếp tại cơ sở, trực tiếp lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Qua đó, đã kịp thời có kiến nghị giúp các cơ quan hành chính nhà nước, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm, nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, được người dân đồng tình, đánh giá cao.
 
 image005.jpg
Quang cảnh hội nghị. 
 
Bên cạnh đó, hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 14 cuộc tiếp công dân, tiếp 24 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với 17 vụ việc chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, hoặc đã được giải quyết nhưng công dân chưa thống nhất với kết quả giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 179/179 đơn (đạt 100%). Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm giải quyết, trả lời cho công dân theo quy định, đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, được công dân đồng tình, ủng hộ.
 
Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND
 
Cùng với việc ghi nhận những kết quả mà Thường trực HĐND tỉnh cũng như Thường trực HĐND cấp huyện đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục. Trong đó, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu còn có một số hạn chế, bất cập; chất lượng, hiệu quả của một số cuộc giám sát chưa cao. Công tác đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tuy đã được quan tâm nhưng một số nội dung vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc tổ chức phiên giải trình, chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện chưa được thường xuyên. Tại các kỳ họp HĐND, đại biểu thực hiện quyền chất vấn còn hạn chế. Do đó, tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã tập trung bàn thảo, đề xuất các giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp cũng như việc tổ chức kỳ họp HĐND.
 
 image007.jpg
Ông Rah Lan Song Linh-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 
 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát của HĐND, các đại biểu cho rằng cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND; nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện; đổi mới phương thức hoạt động giám sát. Hội đồng nhân dân tỉnh cần quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách. Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND phải được đặt lên hàng đầu vì đây là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Bên cạnh đó, HĐND các cấp cần quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, đi sâu vào công tác giám sát cho HĐND các huyện, thị xã, thành phố. 
 
Ông Rah Lan Song Linh-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh-đề xuất: “Trong công tác giám sát, Thường trực HĐND cần quan tâm theo dõi, cho ý kiến về những lĩnh vực, nội dung cần quan tâm theo dõi, thống nhất kế hoạch làm việc của từng ban và phối hợp giữa các ban. Việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát phải phù hợp. Giám sát qua báo cáo cần xem xét, nghiên cứu, đối chiếu giữa báo cáo của đơn vị được giám sát với báo cáo của các cơ quan khác để phát hiện vấn đề”. 
 
Công tác giám sát là hoạt động được Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện Kông Chro đặc biệt quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tiến hành 43 cuộc giám sát. Hoạt động giám sát đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp các nội dung cơ bản, những vấn đề nổi cộm, vướng mắc để làm việc với UBND huyện nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Ông Nguyễn Đức Hướng-Phó Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro-cho hay: “Việc lựa chọn nội dung giám sát, thời điểm giám sát có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đem lại tính hiệu quả trong hoạt động giám sát. Nội dung giám sát của HĐND rất rộng, đối tượng lại đa dạng. Vì thế, HĐND huyện đã tập trung giám sát vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội”. 
   
Cùng với giám sát, việc tổ chức các kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động của HĐND. Trong đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động chất vấn, bà Hồ Thị Thảo-Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh-cho rằng: Chủ tọa kỳ họp cần linh hoạt, đổi mới phương pháp điều hành, đặc biệt là phiên chất vấn. Đại biểu chất vấn cần ngắn gọn, người trả lời chất vấn cần đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ đúng, sai, nguyên nhân, xác định trách nhiệm, tiến độ và biện pháp khắc phục. Nếu có nội dung chưa thống nhất, chủ tọa kỳ họp kết luận hoặc yêu cầu người trả lời chất vấn báo cáo giải trình bằng văn bản. Tương tự, ông Rah Lan Hạnh-Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông-cũng chia sẻ kinh nghiệm: “Để chuẩn bị tốt phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và đi vào trọng tâm, thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ, Thường trực HĐND huyên Chư Prông đã lựa chọn những vấn đề bức xúc của cử tri để chất vấn tại kỳ họp như: công tác đầu tư xây dựng; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay; công tác thực hiện các chế độ, chính sách; công tác xây dựng nông thôn mới… Những vấn đề chất vấn được thông báo trước cho đại biểu và thủ trưởng đơn vị được chất vấn tại kỳ họp biết để chuẩn bị chu đáo”. 
 
image009.jpg
Bà Hồ Thị Thảo-Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh trao đổi về việc nâng cao hiệu quả, 
chất lượng các kỳ họp HĐND. 

Các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của các đại biểu tại hội nghị cũng được Thường trực HĐND tỉnh, đại diện các sở, ngành giải đáp thấu đáo. 
 
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng, các ý kiến tham gia tại hội nghị đã thể hiện được trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết của các đại biểu đối với nhiệm vụ được giao. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, muốn giám sát tốt, chất lượng thì cần nâng cao năng lực, trách nhiệm, am hiểu vấn đề và bản lĩnh của chủ thể giám sát; cần phải lựa chọn nội dung, vấn đề giám sát; xây dựng đề cương, báo cáo để yêu cầu đối tượng giám sát phải báo cáo; quyết định hình thức giám sát, chọn thành phần tham gia giám sát và thực hiện giám sát. Sau khi đã thực hiện giám sát phải có báo cáo kết quả, kiến nghị, đề xuất rõ ràng, đối tượng nào phải thực hiện kết luận giám sát và đeo bám việc giải quyết kết luận sau giám sát; đề xuất hình thức xử lý việc không giải quyết kết luận này (nếu có). Như vậy hiệu quả giám sát mới nâng cao. 
 
Đối với việc nâng cao chất lượng các kỳ họp, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên thì cần phải chuẩn bị thật tốt các nội dung của kỳ họp; việc điều hành thảo luận của chủ tọa kỳ họp và nội dung thảo luận của đại biểu phải hướng vào nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc, phản ánh của cử tri, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; tăng cường hoạt động chất vấn của đại biểu, nhất là các đại biểu chuyên trách… 
 
Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Trách nhiệm của chúng ta là đảng viên, là đại biểu dân cử. Vì vậy, để thực hiện tốt việc của mình, ngoài việc tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao năng lực rất cần thiết tổ chức các hội nghị giao ban của Thường trực HĐND các cấp để cùng trao đổi kinh nghiệm công tác, lắng nghe các đề xuất, kiến nghị. Tin rằng, chủ đề của những hội nghị sau sẽ đa dạng hơn, đi sâu vào những vấn đề cụ thể hơn, giải quyết những bất cập hiện nay cả về nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy vận hành để HĐND hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn”. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất hội nghị giao ban lần thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026 của Thường trực HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện sẽ do Thường trực HĐND TP. Pleiku đăng cai tổ chức. 
Theo baogialai.com.vn

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên: Nâng cao năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh của chủ thể giám sát

24/10/2022
Diễn ra trong thời gian một ngày (21-10), hội nghị giao ban với chủ đề “Một số giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp” là diễn đàn để các đại biểu cùng đánh giá lại hoạt động, nhìn nhận những tồn tại và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. 
 
image001.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên (thứ 2 từ phải sang) trao đổi 
với các đại biểu bên lề hội nghị. 
 
Một số kết quả nổi bật
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đánh giá: Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố nên các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh và cấp huyện luôn được duy trì, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 8 kỳ họp HĐND tỉnh; các phiên họp Thường trực HĐND tỉnh. Hoạt động của HĐND được đổi mới về phương thức, hình thức và nội dung, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật. 
 
 image003.jpg
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 
 
Hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, tổ đại biểu HĐND cũng đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 10 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Trong đó, HĐND tỉnh tổ chức triển khai giám sát chuyên đề về việc thực hiện “Kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020” và ban hành Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 8-7-2022 để làm cơ sở cho UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương tập trung thực hiện cao hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát 9 chuyên đề; điều hòa hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh theo quy định và các Ban HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát, khảo sát 19 chuyên đề. 
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhận định: Giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và cấp huyện theo Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung giám sát khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó đã tập trung giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, những vấn đề nóng, bức xúc trong Nhân dân. Hình thức giám sát, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường các hoạt động khảo sát nắm thông tin trước giám sát, kết hợp giữa giám sát gián tiếp qua xem xét các báo cáo và giám sát trực tiếp tại cơ sở, trực tiếp lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Qua đó, đã kịp thời có kiến nghị giúp các cơ quan hành chính nhà nước, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm, nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, được người dân đồng tình, đánh giá cao.
 
 image005.jpg
Quang cảnh hội nghị. 
 
Bên cạnh đó, hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức 14 cuộc tiếp công dân, tiếp 24 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với 17 vụ việc chưa được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, hoặc đã được giải quyết nhưng công dân chưa thống nhất với kết quả giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 179/179 đơn (đạt 100%). Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến đã được các cơ quan chức năng có thẩm quyền quan tâm giải quyết, trả lời cho công dân theo quy định, đã bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, được công dân đồng tình, ủng hộ.
 
Nâng cao chất lượng hoạt động HĐND
 
Cùng với việc ghi nhận những kết quả mà Thường trực HĐND tỉnh cũng như Thường trực HĐND cấp huyện đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng thẳng thắn chỉ ra một số vấn đề cần khắc phục. Trong đó, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu còn có một số hạn chế, bất cập; chất lượng, hiệu quả của một số cuộc giám sát chưa cao. Công tác đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tuy đã được quan tâm nhưng một số nội dung vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc tổ chức phiên giải trình, chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện chưa được thường xuyên. Tại các kỳ họp HĐND, đại biểu thực hiện quyền chất vấn còn hạn chế. Do đó, tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã tập trung bàn thảo, đề xuất các giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp cũng như việc tổ chức kỳ họp HĐND.
 
 image007.jpg
Ông Rah Lan Song Linh-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 
 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng giám sát của HĐND, các đại biểu cho rằng cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND; nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện; đổi mới phương thức hoạt động giám sát. Hội đồng nhân dân tỉnh cần quan tâm, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, nhất là đại biểu chuyên trách. Việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu HĐND phải được đặt lên hàng đầu vì đây là một trong những giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương. Bên cạnh đó, HĐND các cấp cần quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, đi sâu vào công tác giám sát cho HĐND các huyện, thị xã, thành phố. 
 
Ông Rah Lan Song Linh-Phó Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh-đề xuất: “Trong công tác giám sát, Thường trực HĐND cần quan tâm theo dõi, cho ý kiến về những lĩnh vực, nội dung cần quan tâm theo dõi, thống nhất kế hoạch làm việc của từng ban và phối hợp giữa các ban. Việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát phải phù hợp. Giám sát qua báo cáo cần xem xét, nghiên cứu, đối chiếu giữa báo cáo của đơn vị được giám sát với báo cáo của các cơ quan khác để phát hiện vấn đề”. 
 
Công tác giám sát là hoạt động được Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND huyện Kông Chro đặc biệt quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tiến hành 43 cuộc giám sát. Hoạt động giám sát đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp các nội dung cơ bản, những vấn đề nổi cộm, vướng mắc để làm việc với UBND huyện nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Ông Nguyễn Đức Hướng-Phó Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro-cho hay: “Việc lựa chọn nội dung giám sát, thời điểm giám sát có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đem lại tính hiệu quả trong hoạt động giám sát. Nội dung giám sát của HĐND rất rộng, đối tượng lại đa dạng. Vì thế, HĐND huyện đã tập trung giám sát vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội”. 
   
Cùng với giám sát, việc tổ chức các kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động của HĐND. Trong đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động chất vấn, bà Hồ Thị Thảo-Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh-cho rằng: Chủ tọa kỳ họp cần linh hoạt, đổi mới phương pháp điều hành, đặc biệt là phiên chất vấn. Đại biểu chất vấn cần ngắn gọn, người trả lời chất vấn cần đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ đúng, sai, nguyên nhân, xác định trách nhiệm, tiến độ và biện pháp khắc phục. Nếu có nội dung chưa thống nhất, chủ tọa kỳ họp kết luận hoặc yêu cầu người trả lời chất vấn báo cáo giải trình bằng văn bản. Tương tự, ông Rah Lan Hạnh-Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông-cũng chia sẻ kinh nghiệm: “Để chuẩn bị tốt phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và đi vào trọng tâm, thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ, Thường trực HĐND huyên Chư Prông đã lựa chọn những vấn đề bức xúc của cử tri để chất vấn tại kỳ họp như: công tác đầu tư xây dựng; tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay; công tác thực hiện các chế độ, chính sách; công tác xây dựng nông thôn mới… Những vấn đề chất vấn được thông báo trước cho đại biểu và thủ trưởng đơn vị được chất vấn tại kỳ họp biết để chuẩn bị chu đáo”. 
 
image009.jpg
Bà Hồ Thị Thảo-Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh trao đổi về việc nâng cao hiệu quả, 
chất lượng các kỳ họp HĐND. 

Các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của các đại biểu tại hội nghị cũng được Thường trực HĐND tỉnh, đại diện các sở, ngành giải đáp thấu đáo. 
 
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng, các ý kiến tham gia tại hội nghị đã thể hiện được trách nhiệm, tinh thần nhiệt huyết của các đại biểu đối với nhiệm vụ được giao. Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, muốn giám sát tốt, chất lượng thì cần nâng cao năng lực, trách nhiệm, am hiểu vấn đề và bản lĩnh của chủ thể giám sát; cần phải lựa chọn nội dung, vấn đề giám sát; xây dựng đề cương, báo cáo để yêu cầu đối tượng giám sát phải báo cáo; quyết định hình thức giám sát, chọn thành phần tham gia giám sát và thực hiện giám sát. Sau khi đã thực hiện giám sát phải có báo cáo kết quả, kiến nghị, đề xuất rõ ràng, đối tượng nào phải thực hiện kết luận giám sát và đeo bám việc giải quyết kết luận sau giám sát; đề xuất hình thức xử lý việc không giải quyết kết luận này (nếu có). Như vậy hiệu quả giám sát mới nâng cao. 
 
Đối với việc nâng cao chất lượng các kỳ họp, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên thì cần phải chuẩn bị thật tốt các nội dung của kỳ họp; việc điều hành thảo luận của chủ tọa kỳ họp và nội dung thảo luận của đại biểu phải hướng vào nội dung trọng tâm, những vấn đề bức xúc, phản ánh của cử tri, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; tăng cường hoạt động chất vấn của đại biểu, nhất là các đại biểu chuyên trách… 
 
Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Trách nhiệm của chúng ta là đảng viên, là đại biểu dân cử. Vì vậy, để thực hiện tốt việc của mình, ngoài việc tự học, tự nghiên cứu, tự nâng cao năng lực rất cần thiết tổ chức các hội nghị giao ban của Thường trực HĐND các cấp để cùng trao đổi kinh nghiệm công tác, lắng nghe các đề xuất, kiến nghị. Tin rằng, chủ đề của những hội nghị sau sẽ đa dạng hơn, đi sâu vào những vấn đề cụ thể hơn, giải quyết những bất cập hiện nay cả về nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức bộ máy vận hành để HĐND hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn”. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất hội nghị giao ban lần thứ 2 nhiệm kỳ 2021-2026 của Thường trực HĐND tỉnh với HĐND cấp huyện sẽ do Thường trực HĐND TP. Pleiku đăng cai tổ chức. 
Theo baogialai.com.vn