> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Chương trình hội nghị trực tuyến. Triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (

Chương trình hội nghị trực tuyến. Triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/9/3013) và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (Buổi sáng ngày 26 tháng 3 năm 2013)

21/03/2013
Thời gian Nội dung Người thực hiện
8 giờ Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu điểm cầu của tỉnh và điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố Pleiku Đ/c Nguyễn Thế Quang, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
8 giờ 05 phút Phát biểu Khai mạc Hội nghị Đ/c Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
8 giờ 15 phút Trình bày Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/4 và 30/9/2013) Đ/c Hoàng Công Lự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 giờ 35 phút Trình bày Hướng dẫn về việc tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/4 và 30/9/2013) Đ/c Ngô Khắc Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp
8 giờ 45 phút Trình bày Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Đ/c Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
9 giờ 05 phút Trình bày Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung cơ bản của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Hướng dẫn về tiến độ triển khai lấy ý kiến và việc tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại cấp xã/ huyện/ tỉnh
Đ/c Phạm Duy Du, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
9 giờ 45 phút Hội nghị thảo luận Đại biểu điểm cầu của tỉnh và điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố Pleiku
10 giờ 20 phút Phát biểu giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương (nếu có) Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành
10 giờ 45 phút Phát biểu Bế mạc Hội nghị Đ/c Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Chương trình hội nghị trực tuyến. Triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/9/3013) và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) (Buổi sáng ngày 26 tháng 3 năm 2013)

21/03/2013
Thời gian Nội dung Người thực hiện
8 giờ Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu điểm cầu của tỉnh và điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố Pleiku Đ/c Nguyễn Thế Quang, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
8 giờ 05 phút Phát biểu Khai mạc Hội nghị Đ/c Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
8 giờ 15 phút Trình bày Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/4 và 30/9/2013) Đ/c Hoàng Công Lự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 giờ 35 phút Trình bày Hướng dẫn về việc tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp ý kiến của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (đến 30/4 và 30/9/2013) Đ/c Ngô Khắc Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp
8 giờ 45 phút Trình bày Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) Đ/c Rah Lan Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
9 giờ 05 phút Trình bày Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung cơ bản của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
Hướng dẫn về tiến độ triển khai lấy ý kiến và việc tập hợp, tổng hợp ý kiến nhân dân tham gia đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại cấp xã/ huyện/ tỉnh
Đ/c Phạm Duy Du, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
9 giờ 45 phút Hội nghị thảo luận Đại biểu điểm cầu của tỉnh và điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố Pleiku
10 giờ 20 phút Phát biểu giải đáp những ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương (nếu có) Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành
10 giờ 45 phút Phát biểu Bế mạc Hội nghị Đ/c Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh